Současná situace a trendy ve filatelii

Analytická skupina, poradní orgán VV SČF, ve spolupráci s komisí jurymanů SČF pořádá seminář

Váš komentář