Skorenovac (Székelykeve)

V Zpravodaji č. 42 bol uverejnený môj článok o pretlačiach na uhorských známkach v rokoch 1918/24.

Váš komentář