Sběratel 2000: Skautská pošta a příjezd prezidenta Masaryka

Vznik samostatného Československa je ve filatelii spojen se skautskou poštou. Myšlenka na její zřízení se zrodila v hlavě Josefa Rösslera - Ořovského, filatelisty a skautského činovníka.

Váš komentář