Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí

Již jsme se zmínili o zajímavých názvech známkových zemí, něco si pověděli o nejstarších známkových zemích a dnes si připomeneme některé neobvyklé názvy, o kterých si část lidí řekne, že patří do pohádek nebo mezi vtipy. Začneme romantikou dle názvu tohoto článku. Kdo by neznal Sandokana, jeho milou Marianu nazývanou též Perlou Labuanu. Je Labuan vymyšlený, nebo existoval?

Labuan je malý ostrov (91km2) u severozápadního Bornea. Brunejský sultán jej postoupil Velké Británii roku 1846, roku 1848 byl prohlášen korunní kolonií, v letech 1890-1905 byl spravován Společností Britského Severního Bornea. Od roku 1879 definitivní známky s názvem LABUAN, následovaly emise Společnosti Severního Bornea s přetisky LABUAN. Od roku 1907 platily známky Průlivových osad, což je též zajímavý název známkové země.

Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí


Další nezvyklé a romantické názvy jsou například Kokosové ostrovy nebo Svatý Tomáš a Princův ostrov. Kokosové ostrovy tvoří skupina 27 atolů v Indickém oceánu s rozlohou 14km2. Prameny uvádí, že v roce 1982 měly 555 obyvatel. Od roku 1878 pod správou Ceylonu, od roku 1886 Průlivových osad, od roku 1903 Singapuru, 1942-1946 ceylonský guvernér, od roku 1946 singapurský guvernér. Od roku 1963 definitivní známky s textem COCOS (KEELING) ISLANDS.

Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí


Svatý Tomáš a Princův ostrov jsou na území Guinejského zálivu poblíž Afriky. Ostrovy sopečného původu, dříve portugalská kolonie. Prameny v roce 1981 uvádí rozlohu 964 km2 a 86.000 obyvatel

Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí


Když se někdo náhodou zmíní o Kočinčíně, tak to většina lidí bere jako vtip. A přesto existovala. Dokonce na území, jejíž název je známý asi každému člověku – jižního Vietnamu s hlavním městem Saigon. Je to území obsazené Francouzi v letech 1859-1867. V roce 1886 byly vydány známky francouzských kolonií společného vzoru s přetiskem měnového údaje a písmeny C.CH. Též byly opatřeny i přetiskem COCHINCHINE, ale nebyly oficiálně vydané. Od roku 1892 se potom užívaly známky Francouzské Indočíny.

Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí


Také existoval Kočín. S Kočinčínou neměl nic společného, byl to feudální stát na území jižní Indie. Od roku 1892 byla vydána emise s textem COCHIN. Byl i značný počet přetiskových provizórií, definitivní emise znakového nebo portrétního charakteru.

Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí


Také Svahilsko není vymyšleno. Když se někomu řekne, že mluví svahilsky, tedy nesrozumitelně, něco na tom je. Už jenom nesrozumitelnost svahilských (arabských) znaků. Byl to pobřežní sultanát na území východní Afriky pod správných názvem Witu. V letech 1885-1890 byl pod německým protektorátem, potom postoupen Velké Británii a včleněn do Britské východní Afriky. V roce 1889 vyšly známky s texty ve svahilštině. 1.6.1890 vydali bratři Denhardtové též známky s nápisem MALAKOTE. Poštovní funkce obou vydání je dost pochybná.

Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí


Ještě se zmíníme o dalším zajímavém názvu země – Pobřeží Moskytů. Ne nebylo to podle komárů Moskytů, ale podle indiánského kmene žijícího na území dnešní Nicaraguy. Toto území bylo Brity postoupeno Nicaragui roku 1860 (část dostal Honduras, což se stalo předmětem sporů). Došlo zde k povstání a prohlášení republiky (1893-1900). Během bojů byly opatřeny známky Nicaraguy přetiskem MOSQUITO PROVISIONAL a vydány soukromě Dr. Kuehnem. Dnes Mosquito obecně patří k vzácným a hledaným známkovým zemím.

Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí


Zajímavých názvů známkových území je celá řada, ale o tom zase příště.

Autor: Jaromír Petřík | 17. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223