Podezřelá razítka v ČSR v letech 1918 – 1939

Ve své filatelistické praxi se již léta zabývám sbíráním celistvostí vlakové pošty od vzniku republiky po konec platnosti emise Hradčany.

Váš komentář