Osobnosti - Immanuel Kant

Pruský filozof Immanuel Kant byl jedním z nejvýznamnějších evropských myslitelů a posledním z představitelů osvícenství, který ovlivnil pozdější romantické a idealistické filozofy

Váš komentář