Ochrana přírody: Třeboňsko - Kraj rybníků a tůní - Biosférická rezervace UNESCO

Třeboňsko, původně monotónní bažinatý kraj jižních Čech, získalo svou rozmanitost především výstavbou rozsáhlých rybničních sítí, započatou již v 16. století. Dnes harmonické střídání vodní a zemědělské plochy

Váš komentář