Ochrana přírody: Třeboňsko - Kraj rybníků a tůní - Biosférická rezervace UNESCO

Datum vydání: 15. 6. 2008Katalogové číslo: A0563
Datum vydání: 28.05.2008
Nominále: 54.0 Kč
Tiskové listy: soutisk 4 známek + 3 kuponů
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytina: Martin Srb

Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v černé barvě kombinovaný vícebarevným ofsetem
Námět známky: Třeboňsko, původně monotónní bažinatý kraj jižních Čech, získalo svou rozmanitost především výstavbou rozsáhlých rybničních sítí, započatou již v 16. století. Dnes harmonické střídání vodní a zemědělské plochy s typickým osídlením i lesními porosty je mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického. Vyskytuje se tu mnoho druhů zpěvného ptactva a většina našich vodních i bažinných ptáků, např. volavka bílá i popelavá, dravý moták pochop, opět zde zahnízdil orel mořský. Významnou součástí třeboňské flóry jsou hrázové porosty mohutných dubů a velmi cenná varianta borovice třeboňské. Specifickou květenu mají písečné přesypy, rašeliniště, mokřadní louky i rybníky a tůně s lekníny, stulíky, bublinatkami či rdesty. Žijí zde rozmanité druhy hmyzu, obojživelníků, asi dvacet pět druhů ryb, několik párů vydry říční i znovu usazený bobr evropský. K nejcennějším maloplošným chráněným lokalitám patří Červené blato, Stará řeka, Velký a Malý Tisý, Novořecké močály, Meandry Lužnice a další. Chráněnou krajinnou oblastí bylo Třeboňsko vyhlášeno v r. 1979 na ploše 700 km2 v ploché rybniční pánvi, kterou protéká řeka Lužnice. Biosférickou rezervací UNESCO byla tato oblast prohlášena již v r. 1977.

Autor: Česká pošta

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz