Ochrana přírody - Národní park Podyjí - aršík

Horní část aršíku tvoří především pohled na proslulou vinici Šobes. Dále je zde zobrazena řada chráněných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se pouze v této oblasti.

Váš komentář