Obrázky z dějin poštovnictví VIII. – Středověká pošta

Pádem říše západořímské roku 476 vzal za své i proslavený římský cursus publicus a to byl i konec starověkého dobře fungujícího poštovního spojení.

Váš komentář