Nabídka našeho eshopu

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč

Novelizace Výstavního řádu Svazu českých filatelistů, schváleného dne 24. dubna 2010

Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 21. dubna 2012 usneslo na novelizaci Výstavního řádu (dále jen VŘ) SČF, který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF na území České republiky a pro hodnocení exponátů vystavených v soutěžních třídách těchto výstav.

I.
Článek 7.9 Práva a povinnosti organizačního výboru vůči vystavovatelům se doplňuje o ustanovení 7.9.3:
7.9.3 Organizační výbor výstavy má právo po dohodě s pořadatelem virtuální výstavy EXPONET požadovat hodnocení přijatých soutěžních exponátů i jejím prostřednictvím, a to za podmínky, že tato možnost bude uvedena v propozicích výstavy.

II.
Článek 7. 10 Práva a povinnosti organizačního výboru vůči jury se doplňuje o ustanovení 7.10.3:
7.10.3 Organizační výbor výstavy má právo po dohodě s pořadatelem virtuální výstavy EXPONET požadovat hodnocení přijatých soutěžních exponátů i jejím prostřednictvím, a to za podmínky, že tato možnost bude uvedena v propozicích výstavy.

III.
Původní znění ustanovení 8.1 VŘ SČF se ruší a nahrazuje tímto novým textem: 8.1 Výstavní propozice zpracovává OV písemně a po schválení VV SČF je v termínu minimálně 30 dnů před termínem uzávěrky přihlášek vhodným způsobem předkládá filatelistické veřejnosti. Výstavní propozice obsahují organizační pokyny pořadatele výstavy (OV) a stanoví podmínky účasti vystavovatelů na ní. Propozice nesmějí být v rozporu s tímto VŘ.

IV.
Původní znění ustanovení 12.5.4 VŘ SČF se ruší a nahrazuje tímto novým textem: 12.5.4 Mladí filatelisté vystavují podle věkových skupin:

Novelizace Výstavního řádu Svazu českých filatelistů, schváleného dne 24. dubna 2010

VI.
Původní znění ustanovení 16.6 VŘ SČF se ruší a nahrazuje tímto novým textem: 16.6 Jury je oprávněna přeřadit exponát do jiné výstavní třídy, pokud byl původně chybně zařazen. Jury je v odůvodněném případě rovněž oprávněna přeřadit exponát na výstavu nižší kategorie, pokud se obě výstavy konají současně (tedy ve stejném čase na stejném místě). Rozhodnutí o přemístění exponátu se zveřejní v protokolu jury.

VII.
Ostatní ustanovení VŘ SČF, schváleného předsednictvem SČF dne 24. 4. 2010, se nemění. Tato novelizace nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení, tj. 21. dubna 2012.


Autor: Walter Müller | 8. 5. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč
Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč