Autor - Walter Müller

Filatelie - články - Informace SČF | 8. 5. 2012
Novelizace Výstavního řádu Svazu českých filatelistů, schváleného dne 24. dubna 2010

Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 21. dubna 2012 usneslo na novelizaci Výstavního řádu (dále jen VŘ) SČF, který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČFFilatelie - články - Výstavy | 30. 4. 2010
Vystavování a hodnocení exponátů otevřené třídy na soutěžních výstavách, pořádaných SČF po 1. lednu

Řídící výbor Mezinárodní filatelistické federace (FIP) schválil v roce 2009 předběžná soutěžní kritéria pro hodnocení soutěžních exponátů otevřené třídy (open class).Filatelie - články - Informace SČF | 27. 4. 2010
Výstavní řád Svazu českých filatelistů

Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 24. dubna 2010 usneslo na tomto Výstavním řádu (dále jen VŘ), který je závazným předpisem pro přípravuFilatelie - články - Výstavy | 7. 4. 2010
Směrnice pro hodnocení jednorámových exponátů na soutěžních výstavách SČF

Výkonný výbor Svazu českých filatelistů (dále jen SČF), v souladu s článkem 22 Výstavního řádu SČF, schváleného předsednictvem SČFFilatelie - články - Výstavy | 25. 3. 2010
Hodnocení jednorámových exponátů na výstavách pořádaných SČF po 1. 1. 2010

Dnem 1. 1. 2010 nabyla platnosti a účinnosti Směrnice pro hodnocení jednorámových exponátů na soutěžních výstavách Svazu českých filatelistů a doporučení pro jejich budováníFilatelie - články - Recenze | 21. 7. 2009
Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte

Filatelistický trh obohatila publikace známého slovenského filatelisty a publicisty Miroslava Bachratého Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte.Společnost SČSZ - Články | 16. 6. 2008
Zpravodaj 4/2007: Ještě k hradecké výstavě

Rád bych se vrátil k článku kolegy Vladimíra Dražana Hradec Králové 2007 očima vystavovatele...Filatelie - články - Česká filatelie | 18. 1. 2008
Diskuse k problematice tzv. personalizovaných známek

Z pověření vedení České námětové společnosti při SČF a vedení komise jurymanů SČF se Ing. Julius Cacka pokusil svým článkem Personalizované známky  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223