Merkur-Revue: Objav z Podkarpatska po 85 rokoch

Rok 1919 bol rozhodujúci pri sformovaní hraníc Československa, čo sa týkalo najmä južných a juhovýchodných oblastí. V januári 1919 obsadila armáda ČSR Užhorod a Mukačevo.

Váš komentář