Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč

Filatelie 6/2011

Třetí pokračování má článek Františka Beneše „Rudolf Gilbert: 115 a 90“. Tentokrát není článek tak rozsáhlý. Zabývá se obdobím po 2.sv. válce. Původní článek měl být rozsáhlejší, ale podle sdělení redakce se dohodlo připravit rozšířený článek až v příštím čísle díky Ústavu pro studium totalitních režimů. Z roviny sběratelské se spory mezi RG a p.Hirschem přesouvaly i do roviny osobní, přibyla i rasová nenávist a nenávist třídní. O tom všem v příštím čísle časopisu Filatelie.

Koncem února 2011 se uskutečnila soutěž poštovních správ s názvem Grand prix WIPA. Česká pošta obdržela 3.místo, hodnoceny byly známky vydané v roce 2009. Podle obrázků u článku můžete posoudit jednotlivé přihlášené známky a jejich konečné pořadí.

V novinkách České pošty najdeme 4 nové emise: Johann Gerstner – společné česko-slovinské vydání, Lidová architektura, Dětem a Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí.

Kdo se specializuje na zoubkování známek České republiky, měl by si přečíst článek o známce Pof. 685 – Dětem (jak se zoubkoval sešitek s PL dohromady) a Pof. 680 – Lesy (zvláštnost v posunu zoubkování – 4 otvory zleva jsou proseknuty 2x).

Vladimír Zedník píše o nedotiscích u aršíku A676 – Rožmberkové. Není sice známá četnost výskytu těchto zajímavostí, ale jsou známy nedotisky hnědé a červené barvy.

Aleš Mazanec píše o známkách Pof. 25 – Ochrany přírody (1993) – světlá skvrna v podtisku, Pof. 42 – Pravěcí veleještěři (1994) – ZP 10 oranžová skvrna a Pof. 66 – Výročí osobností (1995) – výrazný posun hlubotiskových barev.

Nečekaný návrat Zvíkova po sedmi letech – automatové známky, s novou nominální hodnotou tištěnou na obrázku Průhonice – NE!, Byly tištěny na obrázku Zvíkov (byl to zapomenutý kotouč – ANO/NE?). Jedná se o hodnoty 35, 37, 40 a 53 Kč. Velice zajímavý článek a rozhodně stojí za přečtení.

Česká pošta vydala již 10 pamětních listů. Na stránce č.12 časopisu najdete přehled všech deseti vydaných PLZ s patřičnými popisy a dalšími informacemi.

V novinkách na Slovensku najdeme emise: EUROPA 2011 – Lesy – národní park Poloniny, Dětská známka a 150.výročí Memoranda národa slovenského.

Další 2 příspěvky napsali Josef Chudoba a Václav Káňa. Shodně se týkají reakce na článek ve Filatelii č.5 – Pozapomenuté retuše (Petr Folprecht). Více o retuších a redukcích se dozvíte v samotném článku, ale také v článku na INFOFILE (zde).

Vyšly nové R-nálepky s čárovým kódem a nové cenné nálepky APOST.

Jistě jste zaznamenali změnu v čele SČF. Po rezignaci Lumíra Brendla byl na zasedání předsednictva dne 28.5.2011 zvolen novým předsedou Walter Müller. Článek vám nového předsedu blíže představí.

Druhým dílem pokračuje článek – Optimalizace poštovní sítě České pošty, s.p. (autoři Jiřík Bejsta – Petr Gebauer). Zabývá se sběratelskou dokumentací - informacemi o razítkách (denní a řádková), podací nálepky. Jsou zde i ukázky razítek z regionů.

Vladimír Feldmann reaguje na článek „Pošta v Terezíně“ ve F05/2011 několika kritickými postřehy. Zmiňuje se o doporučených zásilkách bez rekomandační nálepky. Má pochybnosti o tom, zda tyto celistvosti prošly poštovním provozem.

Nejhezčí známkou Slovenska za rok 2010 je známka Gotická madona.

Josef Šolc v článku „Jak se na nás, filatelisty, dívá veřejnost?“ informuje, že významný podíl na vytváření veřejného mínění mají sdělovací prostředky. Média se filatelií zabývají v podstatě jen tehdy, kdy je nějaká významná mezinárodní výstava nebo se vystavují nejdražší známky světa. Položte si i vy otázku, jak vás vidí sousedé, známí či ostatní kolegové v zaměstnání.

V zajímavosti ze světa se seznámíte s neosídleným ostrovem v Karibském moři, který dostal jméno – Padlý Jeruzalém. Tento ostrov patří k Panenským ostrovům (jsou rozděleny mezi USA a Velkou Británii). Dozvíte se o rozlišování měny na známkách.

Prvním dílem článku autora Jiřího Horáka začíná další oblast tematické filatelie – Motocyklový sport. Dozvíte se něco o jeho historii, disciplínách, motorkách, vše samozřejmě doloženo filatelistickou dokumentací. Počátky závodů se datují koncem 19.století., zavedla se kategorizace strojů, řídící organizace, atd. Více ve 4-stránkovém článku od strany č. 28.

Dalším novým seriálem jsou od Lubora Kunce „Rakousko-uherské polní pošty v Albánii“. Dozvíte se o poště pozemních jednotek z doby 1. sv. války, se zaměřením na italské a rakousko-uherské útvary.

Na EXPONETu jsou 2 nové poštovně-historické exponáty. Jeden od chorvatského sběratele Ivana Martinaše a druhý od bratislavského badatele Miroslava Bachratého.

Vladimír Feldmann nás seznámí se slavným jménem FRANKLIN. Přesto, že toto jméno značí označení z angličtiny – venkovan, stávalo se i v angličtině toto stavovské jméno někdy příjmením. Samozřejmě, že nositelé tohoto příjmení se dostaly i na známky. Článek je doplněn ukázkami a informacemi o osobách tohoto jména či příjmení.

Michael Adler se zabývá filatelistickými výstavami trochu jinak. Je to propagace nebo soutěž? Mapuje systém současných výstav a přináší námět, jak výstavy pořádat nově. Rozhodně si jej přečtěte a třeba přidáte i svůj námet k tomu, jak takové výstavy (soutěže) pořádat.

Julius Cacka (národní komisař) podává krátkou informaci o filatelistické výstavě MARKE+MÜNZE / ÖVERBIA 11.

Námětová filatelie – OLYMSPORT – slaví již 45 let svého trvání. Vše začalo v roce 1966 v Choceradech. Celé období bylo naplněno pilnou prací, přesto že ne vždy dopadlo vše, jak by si lidé přáli. Je však nutné připomenout zpracovanou monografii „Historie českého a československého olympioniku ve filatelii“ a „Katalog sportovních poštovních razítek Československa“.

Dále se přesuneme k odborným zpravodajům: Spravodajca, Perfiny, Polární zpravodaj, Filatarsie.

V listárně se redakce věnuje nejzajímavějších dopisům a podnětům našich čtenářů. Vybírám jen okrajově: Známková tvorba – sčítání lidu. Specializace známek – padělky, zajímavosti poštovního provozu, Známky a daně, Krejčíř a jeho padělky

Nakonec přijde podle mého názoru oblíbená hádanka. Věnuje se opět Rudolfu Gilbertovi a jeho značce na známkách. Jsou zde citovány poměrně lehké 3 otázky.

Na závěr krátká informace z odborné literatury – časopis filatelistických znalců – vyšlo nové číslo (FFE 14).

Poslední dvoustrana je věnována ukázce z nového katalogu POFIS ČSR I, který je již v nabídce zásilkové služby PROFIL...

Filatelie 6/2011


Autor: Ing. Jiří Marko | 21. 6. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč
Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč

Související články