Filatelie 5/2011

Úvodní článek Františka Beneše o významném znalci – Rudolfu Gilbertovi pokračuje 2.částí. Seznámíme se s jeho účastí na výstavách doma i v zahraničí buď jako návštěvník nebo jako vystavovatel. Udržoval styky i s filatelistickými spolky v celé republice. Zmiňuje se o obou rivalech – Hirsch a Gilbert a o vydávání časopisu pro filatelisty. Článek je hodně doplňován celistvostmi, adresovanými právě Rudolfu Gilbertovi. Více najdete v článku.
V novinkách České pošty najdeme 4 nové emise: Vlasta Burian, 200.výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři, Evropa – lesy (Lužní lesy), Čtyřlístek – Bobík. Vyšla nová příležitostná razítka, nové cenné nálepky s přítiskem.
Specialisty potěší krátký příspěvek (Pěnkava, Brožová) - Rozlišení známkového sešitku SL 667 – Tradice české známkové tvorby.
František Beneš se ve znalecké hlídce věnuje padělku nedotisku barvy u známky 10 Kč Růže 2008 (Pofis 543). Jedná se o padělek ke škodě sběratelů a v článku se dozvíte, jakým způsobem se na vše přišlo.
V novinkách na Slovensku najdeme emisi Dobšinská ľadová jaskyňa a Blahorečenie Jána Pavla II.
Petr Folprecht se v článku „Pozapomenuté retuše“ věnuje retuším známky Hradčany – 3h. (na známkách Hradčany a na Hradčany – doplatní). Jedna z retuší se vyskytla i na známce Hradčany – hodnoty 1h.
Třetím dílem pokračuje článek o začleňování poštovních služeben Užhorodské župy …. (autor Josef Weissenstein). Článek nás seznámí se závěrečnou fází celé studie. Zjistíte možné souvislosti mezi dopravními možnostmi v době převratu a dobovými autentickými celistvostmi. Najdete zde i tabulku jednotlivých okresu včetně poštovních úřadů. V blízké budoucnosti bude pokračovat toto téma, bude se týkat Berežské župy.
Václav Káňa objevil na známce Hradčany 30h – fialová (zoubkovaná) obrácené hřebenové zoubkování.
Dne 9.4.2011 se konala 2.schůze předsednictva SČF, seznámíte se s jejím usnesením.
Zpravodaj SČF „Informace“ má novou obálku a je k dispozici i www stránkách. Svaz se rozhodl vylepšit svůj čtvrtletník, který je rozesílán zdarma klubům a odborným společnostem.
Walter Müller navazuje na článek ve F2/11 (autor p.Lukeš) – autorská anotace soutěžního exponátu. Najde se lepší cesta mezi vystavovateli a jury?
Josef Šolc vzpomíná na Severína Zrubce, který zemřel 11.3.2011. Byl velký znalec slovenských a českých dějin, předseda ZSF, předseda výborů, jury a výborný publicista.
Dochází k zásadním změnám v poštovní síti – Optimalizace poštovní sítě České pošty, s.p. (autoři Jiřík Bejsta – Petr Gebauer). V tomto projektu se počítá se třemi úrovněmi poskytování poštovních služeb. První tvoří klasické pobočky, druhou a třetí tvoří smluvní partneři. S označením VM (výdejní místo) a PP (Pošta-partner). Další podrobnosti najdete ve zmiňovaném článku.
Ve filatelii F4/11 vyšel článek, který se věnuje osudům českých pošt za 2.světové války. Mimo jiné byla zmiňována i pošta v Terezíně. Článek (autor Michal Hauzr) se věnuje problematice přepravy poštovních zásilek z Terezína během války.
175 let pošty v Humpolci – Josef Zmek. Zajímavá publikace, ke které se vrátíme v příštím čísle filatelie.
František Beneš nás seznamuje s Ramanovou spektrometrií ve zkušebnictví. Jedná se o Ramanovu spektrometrickou metodu identifikace tiskových barev. Metoda je velice rychlá (několik minut). Nevýhodou je složitá kalibrace, pracnost a časová náročnost zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Možná vás článek zaujme.
Jan Galuška (Poštovní muzeum) přináší v článku ohlédnutí za výstavou KF 00-65 Apollofila. Výstava měla jasná pravidla, doznala pěti obměn (jednotlivá výstavní období). Návštěvníkům ukázala a dokázala, že současná filatelie je sběratelský obor, jenž cílevědomě dovede vytvářet a prezentovat sbírkový materiál v historických souvislostech.
Vyšly nové katalogy MICHEL – Rakousko-speciál 2011, Švýcarsko a Lichtenštejnsko-speciál 2011, Japonsko, Korea, Mongolsko, státy bývalého SSSR v Asii, Írán 2010/11, Práci-Evropa 2011, Mince Německa 2011.
Na EXPONETu opět úroda. Virtuální výstava EXPONET se rozrostla o 7 nových exponátů. O které se jedná, najdete v informaci Josefa Šolce na straně 42.
Hádanka z minulého čísla je rozluštěna. Významnou osobností je Ervín Hirsch. V článku jsou uvedeny některé odpovědi. V závěru článku je vypsána nová hádanka: Je všeobecně známo, že Rudolf Gilbert byl významným filatelistickým znalcem, víte ale, co vystudoval, a čím byl občanským povoláním. Odpovědi posílejte do 25.května 2011 na adresu redakce.
Veletrh Sběratel 2011 se bude konat od 8.-10.9.2011 opět na výstavišti v pražských Letňanech. O počtu vystavovatelů a dalších zajímavostech se dočtete v článku Jindřicha Jiráska, ml. na straně 44.
Dále se přesuneme k odborným zpravodajům: ZPRAVODAJ, Olympsport, Poštovní nálepky a Zpravodaj sekce severských zemí.
V rozsáhlé pětistránkové listárně se redakce věnuje nejzajímavějších dopisům a podnětům našich čtenářů. Vybírám jen okrajově: SČF, čtenáři se radí, situace obchodníků, a další. Rozhodně stojí za přečtení a všem to doporučuji..

Filatelie 5/2011


Autor: Ing. Jiří Marko | 18. 5. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223