Filatelie - články - Novinky ČR - Diskobolos - Vložení komentáře

Diskobolos

Na kuponu je znázorněn pohled na tutéž postavu Diskobola zezadu. Na velkém kuponu je detail atletovy figury na pozadí s vavřínovým věncem.

Váš komentář