Reklama

merkur-revue.eu

Geologie a ropa

Nově založená sekce sdružuje zájemce o náměty, které souvisejí s geologií a těžbou surovin. Vedoucím sekce je Radoslav Kolář, e-mail: Radoslav.Kolar@seznam.cz. Případní zájemci o tuto sekci si mohou vyžádat podrobnější informace na uvedeném mailu.

Vedoucím sekce je:

Radoslav Kolář
e-mail: Radoslav.Kolar@seznam.cz

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Fauna-Flora | Kosmos
Polární filatelie | Požární ochrana | Skauting | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.