Československá filatelie - stařec či mladík?

Osmdesátpět let je u člověka již vážený věk. Aby se známky daly nazvat klasické, potřebují být ješte starší

Váš komentář