Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

ZSF v zrkadle času - Pamätnica rokov 1995-2008

Ĺubomír Floch a kol.: ZSF v zrkadle času - Pamätnica rokov 1995-2008

Ľubomír Floch ako editor dostal za úlohu vypracovať uvedenú pamätnicu, ktorá by odzrkadľovala činnosť Zväzu v uvedenom období, ktoré vrcholí oslavami 40. výročia ustanovenia ZSF na Sliači v roku 1969. Preto Rada ZSF rozhodla o jej určení pre všetkých súčasných členov spolu s členskou prémiou ako darčekom k 40. výročiu vzniku organizácie. Editor aj oslovení autori boli limitovaní časom svojím aj tým, kedy mala Pamätnica vyjsť pri príležitosti jubilejných osláv štyridsiatky a konania výstavy SLOVENSKO 2009 v Nitre, ale aj finančnými nákladmi na jej vydanie. Preto sa zdá možno jej obsah viacerým filatelistom skromnejší, ale čo nie je v nej, si môžu kritici doplniť z web stránky zväzu, ktorá dopĺňa mnoho naznačeného.

Editor v úvodnom príhovore vysvetlil dôvody vydania a poďakoval všetkým, ktorí sa na vydaní podieľali autorsky, materiálne aj vydavateľsky. Samozrejme nechýba slovo predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka s pozdravom jubilujúceho Zväzu slovenských filatelistov , pričom začína slovami prvého predsedu ZSF v roku 1969 Dr. Severína Zrubca o poslaní klubov filatelistov, stále aktuálnych. Prológ ZSF v zrkadle času je od hlavného editora Ľubomíra Flocha, ktorý sa obzrel nielen za uplynulými pár rokmi, ale pripojil i množstvo osobných spomienok a vrátil sa aj do celkovej histórie ZSF s pripomenutím významných osobností aj klubov filatelistov a organizátorov výstav na Slovensku. O významnom podujatí, ktoré má na Slovensku svoju tradíciu, Dňoch filatelie Slovenska píše ich zakladateľ JUDr. Otto Gáťa. Článok je doplnený a spestrený fotografiami z konania Dní aj s bohatou filatelistickou dokumentáciou a prehľadnou tabuľkou všetkých uplynulých 25 ročníkov. Časť venovaná mládeži obsahuje prehľad známok Slovenskej pošty venovaných deťom a príspevok predsedu KM ZSF Mgr. Jána Mičku o prehľade činnosti komisie a krúžkov od vzniku ZSF až po súčasnosť, pričom sa konštatuje, že činnosť mládežníkov je v poslednom čase najviac negatívne ovplyvnená úbytkom ochotných filatelistov, pracujúcich ako vedúci krúžkov. Nechýba ani prehľad kongresov mladých filatelistov a tém filatelistických olympiád, ktoré v „starých časoch“ bývali organizované spoločne s českými mládežníkmi. Prvý raz nájde čitateľ prehľadne spracovanú účasť slovenských vystavovateľov na svetových výstavách (MUDr. Peter Osuský). Prináša nielen ich najvyššie ocenenia exponátov a literatúry, ale najmä kritický pohľad na zlepšenie stavu, osobitne pri mládeži.

Ako by to bolo, keby sa Pamätnica nevenovala aj slovenským známkam, ktoré dobyli méty najvyššie ? Nechýba ich prehľad so zobrazením ocenených známok. O činnosti klubov a Slovenskej pošty pri inauguráciách nových známok píše ing. Z. Baliga. Publikácia je plnofarebná, na 65 stranách prináša zostručnený prehľad činnosti zväzu v uplynulých rokoch, doplnený fotografiami, filatelistickým materiálom, dokumentujúcim bohatú a pestrú činnosť klubov a ich spoluprácu s rôznymi organizáciami, najmä so Slovenskou poštou. ( J.Mička)

ZSF v zrkadle času  - Pamätnica rokov 1995-2008


Autor: Ján Mička | 30. 6. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč
522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč