Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč

Zmeny vo výplatných strojoch od 1.1.2009

Filatelistov od 1. januára nečakajú iba zmeny v označení slovenských poštových známok nominálnych hodnôt v Euro. Zbystriť pozornosť by mali predosvšetkým regionálni zberatelia a poštoví historici. Veľké množstvo podnikov a iných inštitúcií, ktoré podávajú väčšie množstvo firemnej korešpondencie, stojí teraz pred úlohou upraviť známku v odtlačku namiesto doterajšej hodnoty nominále v Sk na hodnotu v Eurocentoch. To spravidla znamená presun korunového údaja pred desatinnou čiarkou na hodnoty, vyjadrené stotinami.

Všetky používané typy frankovacích strojov však nemajú príslušný kolieskový mechanizmus na tento systém usporiadaný. Podniky sú preto nútené prejsť na inú značku výplatného stroja. So zmenou nominálu však môže súvisieť aj zmena vo firemnom štočku a to je dôvod, prečo by mali zberatelia odtlačkov výplatných strojov pozornejšie prehliadať poštovú korešpondenciu, aby tieto zmeny zachytili v počiatkoch ich používania.

Príkladom takýchto zmien je napr. odtlačok výplatného stroja podateľne Trnavského samosprávneho kraja, kde už v predvianočnom čase prišlo k výmene za frankovací stroj Pitney Bowes model E 586/B99E. Jeho charakteristickým znakom je tvar obdĺžníkovej pseudoznámky s tromi vlnovkami pred výplatnými číslicami pred desatinnou bodkou. (Niektoré typy môžu mať vlnovky dve). OVS čiastočne zmenil aj propagačný štočok oprávneného používateľa. Zmeny nastali vo výraznejšom označení textu TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ a adresy úradu.

Pre námetorov je iste zaujímavé, že doteraz používaný výplatný stroj v júni mal vsadenú vložku, ktorá propagovala 2. národné letecké dni v Piešťanoch. Prikladané obrázky uvedené zmeny náležite dokumentujú.

Zmeny vo výplatných strojoch od 1.1.2009


Autor: Ján Mička | 3. 1. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč
PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři 1. dívky

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři první dívky

  • Cena: 189 Kč