Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč

Zberateľ: Preplatené poštové zásielky a zaujímavé použitie doplatných známok

Vo svojej zbierke mám zaujímavý list, ktorý bol len čiastočne vyplatený, v tom čase už neplatnými výplatnými známkami a dodatočne zaťažený doplatným v dvojnásobnej hodnote neplatných známok. Ide o firemný list adresovaný na Všeobecný penzijný ústav v Bratislave. Vzhľadom na celkový stav listu, aj napriek niektorým nejasnostiam predpokladám, že to nie je filatelistický list alebo dodatočne vyrobený filatelistický falzifikát celistvosti.

Prvé, čo ma na uvedenom liste zaujalo, bola celková výplatná hodnota použitých známok, ktorá je 1,70 Ks. Pretože ide o list v miestnej doprave, potrebné výplatné pre zásielku hmotnosti 20 -100g bolo 1,10 Ks. Pre zásielku hmotnosti 100-250g bolo výplatné 2,00 Ks, čo je už vyššie ako hodnota použitých známok. Pretože doplatné bolo použité len za neplatné známky, predpokladám, že list mal hmotnosť 20-100g. Výšku zaplateného výplatného možno zdôvodniť len hypoteticky, a to tým, že odosielateľ listu si neuvedomil, že ide o miestnu dopravu. Preto použil známky ako pre list v ďalšej doprave, a tej zodpovedala hodnota 1,60 Ks. Pretože pravdepodobne nemal poruke známku hodnoty 10 h, použil známku 20 h, čím bolo výplatné prekročené o 10 halierov. To však nebolo prekážkou na bezproblémové doručenie listu. Uvedeným spôsobom, možno nechtiac, preplatil list o 60 halierov.

Ďalšou zaujímavosťou listu je použitie známok č.8 a č. 24A dňa 11. 7. 1939, teda nasledujúci deň po skončení ich platnosti (mali platnosť len do 10. 7. 1939). Tretia použitá známka Pof. č. 250 bola ako súbežná známka platná až do 30. 7. 1940. Na zaplatenie doplatného boli nalepené predbežné československé doplatné známky Pof. č. DL 60 v zriedkavom 6-násobnom použití.

A teraz sa dostaneme k činnosti poštového zamestnanca a k zaplateniu doplatného. Doplatné za neúplne vyplatené listové zásielky bolo dvojnásobkom chýbajúceho výplatného. Ale ako to bolo v prípade tohto listu?

Poštový zamestnanec na listovej priehradke postrehol neplatnosť použitých známok, ale mal aj vedieť, že uvedený list bol preplatený a doplatné mal určiť len vo výške dvojnásobku chýbajúceho výplatného. Pre uvedený list bolo 2 x 0,90 h = 1,80 Ks, pretože známka 20 h bola ešte platná. On si však zjednodušil prácu s prepočítavaním potrebného doplatného a jednoducho doplatným zaťažil obe neplatné známky v plnej hodnote, čím určil doplatné 2 x 1,50 = 3 Ks, čo bolo na škodu zákazníka v hodnote 1,20 Ks. Samotná hodnota doplatného 3 Ks bola v tom čase nezvyčajná. Možno, že dôvodom vzniku tohto listu bola aj nejaká iná príčina, ale to už zostane tajomstvom minulosti.

Z uvedeného materiálu je vidieť, že nie každý list s preplateným výplatným musí byť filatelistický výrobok. Ako ukazuje priložený list, zamestnanci pošty boli tiež len omylní a pohodlní ľudia. Často použili známky, ktoré mali momentálne poruke - aj keď tým prekročili výšku výplatného. Takto spôsobili svojim zákazníkom škodu, ale dali možnosť vzniku aj takéhoto zaujímavého listu.

Zberateľ: Preplatené poštové zásielky a zaujímavé použitie doplatných známok


Podobný prípad je aj Veľkonočná pohľadnica poslaná z Kremnice 6. apríla 1939 s tromi známkami 4a v hodnote 3 x 20 h = 60 h (obr. 2), hoci potrebné výplatné pre poštový lístok bolo len 50 halierov. Skutočnosť, či v tomto prípade išlo o omyl poštového zamestnanca alebo odosielateľa, či nedostatok 10-halierových známok, dnes už nezistíme.

Rudolf Rakovský


Zberateľ: Preplatené poštové zásielky a zaujímavé použitie doplatných známok


Autor: Zberateľ | 8. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč
522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč