Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč

Založte si krúžok mladých filatelistov

Už niekoľko rokov pripomíname, že sa nezvyšuje počet krúžkov mladých filtelistov na Slovensku. A starostlivosť o mládež by mala byť aj v duchu našich Stanov na poprednom mieste činnosti klubov a ich funkcionárov. A je smutné, ak konštatujeme, že nielen rady ZSF, ale aj mládežnícku filateliu opúšťajú z dôvodu na večný odpočinok aktívni filatelisti (napr. naposledy Ing. Maximilián Freund z Maleciek alebo p. František Watzka z Ružomberka), a či ich dokážeme nahradiť.

Inde zasa je dostatok filatelistov a vo väčších mestách aj niekoľko klubov – ale žiaden krúžok mladých. Pokúste sa preto zmeniť tento stav, skúste to so založením KMF!
Najskôr sú potrebné dve veci: prvá - vedúci krúžku (samozrejme musí to byť dobrovoľník, alebo aj „presvedčený“ člen výboru), ktorý bude s deťmi ochotný pracovať, a to je druhá vec – získať deti. Svojich vnukov, žiakov základnej školy, deti členov nášho klubu a pod. Tretia vec je miesto, kde sa budete stretávať – ale to príliš nezdôrazňujem, lebo keď u vás pracuje KF, tak sa môžete stretávať spoločne (aj keď to vždy nebude vhodné, ak sa stretávate napr. v reštaurácii) ale určite Vám dá na krúžkovú činnosť priestor blízka škola. V tom prípade to máte vyhrané aj z ďalšieho dôvodu, lebo takýto krúžok môže mať plnú podporu školy, keďže ministerstvo poskytuje školám a deťom v krúžkoch tzv. vzdelávacie poukazy – tento rok to bolo 70.-Sk na žiaka mesačne. V tom sú náklady na miestnosť, vedúceho, energiu ale môže byť aj materiál, odmena vedúceho – spočítajte si to pri 15 žiakoch a desiatich mesiacoch. Samozrejme krúžok musí pravidelne pracovať a vykazovať škole činnosť. Pracovať pr centre voľného času znamená pre žiakov, alebo vlastne ich rodičov, aby zaplatili na rok niekoľko stovák „zápisné“, spravidla 400.- niekde až do 1 000.- korún a to je už suma niekoľkonásobne prekračujúca výšku členského príspevku ZSF, na ktorý všetci reptajú... Uhradiť za mládež členský príspevok ZSF á 30.- Sk a zaslať menný zoznam členov príslušnej komisii mládeže a tým sa zaregistrovať je minimálnou administratívnou požiadavkou na nového vedúceho KMF.

Ak sa vám podarí krúžok založiť, teraz nasleduje to hlavné. Čo robiť? opýtame sa s ruským klasikom literatúry. Samozrejme, že filatelia je v prvom rade zberateľstvo a preto začneme ukážkami svojich zbierok a deti hneď poučíme, že ich „albumy“ sú vlastne zásobníky. Aj deti si popozerajú svoje prinesené zásobníky. Vysvetlíme jednoduché zásady výmeny známok medzi deťmi – kus za kus, malá za malú a veľká za veľkú, nová známka za novú alebo jedna veľká za dve malé výplatné atď. S postupom času to môžeme skúsiť už aj s katalógmi, s prebytkami známok členov klubu a s výbermi známok zo zošitkov a kolovaním. Oveľa neskôr si môžeme aj dopisovať a vymieňať známky s kolegami – odborné časopisy občas prinášajú adresy zberateľov ktorí sa zaujímajú o výmenu.

Aká bude náplň práce krúžkov? Ak chceme (a to naozaj chceme), tak postupne budeme deti zoznamovať s tajmi filatelie a vlastne sa pomaličky začneme učiť. Komisie mládeže poskytnú odporúčaný návrh plánu práce, ktorý vedúci môže uplatniť vo svojom KMF alebo aj nemusí, môže pracovať podľa toho, ako sa mu páči a ako mu to vyhovuje. Začať od Adama znamená začať s vysvetlením, čo je poštová známka, aká je to cenina (na rozdiel od kupónovej 1000.- korunovej, ktorú má doma skoro každý nalepenú v kuponovej knižke spred 15 rokov a ponechal si ju ako suvenír). Vysvetlíme históriu prvej známky, čiernej jednopennyovky, ukážeme prvé Hradčany, môžeme hovoriť aj o prvých známkach Slovenského štátu a súčasného Slovenska.

To sa nezaobíde bez toho, aby sme nevysvetlili druhy poštových známok – ako výplatné a doplatné s ukážkami, a doplnili ich o propagačné známky (napr. k ochrane prírody s rastlinami a zvieratmi, tie zaujímajú deti vždy), príležitostné – tých je dostatok a pod. Známky, ktoré nemáme poruke, ukážeme v katalógu a tým sa dostaneme aj k ukážkam viacerých katalógov a rozdielov medzi nimi a vysvetlíme čo je to POFIS.

Informujeme deti aj o novinkách slovenských známok. Prináša ich náš zväzový SPRAVODAJCA (môžete ho odoberať za poplatok 50.-Sk na ZSF), aj Zberateľ, aj Poštové zvesti. Ak ich nechcete odoberať, dostanete ich určite z vlastného klubu, kde by ste minimálne Spravodajcu mali pravidelne dostávať.

Vedúci krúžku sa postupne dostane aj k tomu, že známky možno získať zo skartu. Vtedy vysvetlíme význam pečiatok a ich jednotlivé druhy. Tu je vhodná príležitosť na vysvetlenie zásad vystrihovania známok, na hodnotenie kvality známky s pečiatkou a na význam zachovania niektorých celistvostí alebo výstrižkov (napr. doporučených listov, so zaujímavými známkami). V skarte, ktorý kúpime v POFISe a lebo ktorý KMF dostane za svoju činnosť, môžeme hľadať aj niektoré zaujímavosti na známkach , ako bývajú publikované v seriáli článkov ing. Gereca. Pri práci na skarte, ktorý donesú deti z domu, vypýtajú si ho od rodičov z kancelárie alebo keď prinesú nazbierané pohľadnice z dovoleniek, vianočné a veľkonočné pozdravy, naďabíme najčastejšie určite na celiny z Ruska alebo býv. Sovietskeho zväzu. Aspoň takto sa zúžitkujú poznatky z vlakov družby, ktoré absolvovovali rodičia z odborárskych zájazdov a preto vysvetlíme rozdiel medzi celinou a celistvosťami. Bombou bude ukážka poštových hárčekov a tlačových listov, ktoré prinesie vedúci. Stačí to z produkcie Slovenskej pošty posledných rokov, nemusí to byť zrovna Veľké prádlo. Od začiatku zdôrazňujeme správne zásady práce so známkami a zásobníkmi. Vyradíme z nich pokrčené, špinavé a roztrhané známky. Učíme deti, že známky majú chytať a držať pinzetou (uvidíte, že nabudúce viacerí donesú takú, ktorú mame potajme zobrali zo súpravy z manikúry). Deti zaujme aj lupa, čím väčšia, tým lepšia. Zo známok preto budeme čítať mená výtvarníkov, ktorí navrhovali známky, rok vydania. Zoznámime sa aj s menami slovenských rytcov známok.

A to je príležitosť na to, aby sme pochválili slovenskú známkovú tvorbu a prácu vynikajúcich umelcov, ktorí sa na nej podieľajú. Ukážeme najúspešnejšie slovenské známky, dokonca aj víťazné známky súťaže Grand PRIX WIPA a ich tvorcov, ako sú Martin Činovský, Ferko Horniak a Rudolf Cigánik. Pohľadom do histórie československej známkovej tvorby spomenieme určite Jozefa Baláža.

Nie je problém, aby si deti zapamätali mená aspoň piatich maliarov a troch slovenských rytcov známok s konkrétnymi príkladmi známok, ktoré vyšli z ich rúk.
V tejto fáze práce v krúžku už je vhodné pohovoriť si o ďalších plánoch. Deti majú v zásobníkoch miš-maš známok, pestrú všehochuť námetov a nenápadne ich začneme špecializovať – asi najpravdepodobnejšie v oblasti námetovej filatelie orientovaním na kvetinky, rastlinky, zvieratká, kozmos, železnice a autá, šport atď. Možno dokonca zistíme, že je tu aj nejaký budúci teritorialista s presilou známok niektorého štátu, alebo že niektorí zverenci súťažia medzi sebou v tom, kto má viac známkových krajín.
Preto vysvetlíme, že ich poklad v podobe obsahu ich zásobníkov a škatúľ od bonboniér je zbierka, ale keď chcú niečo vo filatelii dosiahnuť, tak musia začať tvorivo pracovať na nejakom miniexponáte. Na to je dobrá filatelistická olympiáda, ktorá je prvým stupňom k vystavovaniu, veď 1 až 3 listy miniexponátu by mal zvládnuť každý mladý filatelista, ktorý chodí aspoň pol roka do KMF.

Teda deti by mali vedieť povedať čo-to o svojej filatelistickej záľube a svojej zbierke (aspoň to čo zbiera a čo ho zaujíma, ktorý námet) aj o tom, aké sú ich ďalšie filatelistické plány. Vedúci by ich mal na to pripraviť a priblížiť im filatelistické perspektívy v budovaní exponátov, v príprave na nejakú súťaž a čo z toho môžu deti získať.

Systematicky počas roka, ale skôr až v jeho druhej polovici, spomenieme priesvitky na známkach, druhy papiera z ktorého sa vyrábajú známky alebo spôsoby oddeľovania známok so zaujímavosťami perforácie. Taje zúbkomera ich „zoberú“ a určite vás prekvapia, kde sa také „pravítko“, ktoré nikdy ešte nevideli, dá kúpiť a za koľko. Vedúci by mal vycítiť, či ich táto činnosť zaujme, preto tieto záležitosti vždy konfrontuje s katalógom.

Všetko, čo len trochu pripomína región, by mal vedúci ukázať aj známkami. Prípadne urobiť s deťmi po meste filatelistickú vychádzku. Ak sme na takéto udalosti alebo osobnosti v našom „zapadákove“ chudobní a nič sa od nás na známkach neobjavilo, tak vedúci nemusí plakať, veď má toho na ilustráciu aj tak dosť z toho, čo sa deti učia v škole v literatúre, v zemepise aj v dejepise.

Lákadlom na úspech môže byť aj účasť na výtvarnej súťaži s ich návrhmi na poštové známky. Možno takto objavíme budúceho tvorcu slovenských známok, a samozrejme ukážeme detské známky, ktoré už realizované boli v minulých rokoch.

Nevynecháme možnosť ísť na výstavu poštových známok, ak sa takáto v blízkosti koná. Nezabúdame na základy „poštového vedomia“, aby deti poznali základné poštové tarify za list alebo pohľadnicu. A môžeme aj vyskúšať vyplnenie podacieho lístka na doporučený list, určite zažijete prekvapenie z toho, ako si mnohí nebudú vedieť poradiť s vyplnením ani pri svojich základných osobných údajoch alebo znalosti PSČ svojej obce alebo mesta. Pretože sa blíži záver školského roka (možno sa vyskytne počas roka aj iná príležitosť), pripravíme v škole výstavku, nástenku a pod., na ktorej propagujeme svoju činnosť, ukážeme získané diplomy z výstav a súťaží alebo pozdravy z filatelistických podujatí. A pretože každá škola je pripojená na INTERNET a má vybavenú počítačovú učebňu, môžeme pri Filatelistickom dni v škole ukázať aj prácu s počítačom na úprave albumového listu, písanie textu na exponát alebo niektoré zaujímavé webové stránky s filatelistickým obsahom. Škola určite rada vyjde vedúcemu v ústrety.

Vrcholom našej pyramídy činnosti môže byť na záver roka filatelistický výlet alebo filatelistické prázdniny so zorganizovaním letného tábora mladých filatelistov. Niekoľko razy som tak urobil a môžem povedať, že to stálo zato. Viem, že teraz sú iné (horšie) možnosti, bohužiaľ aj iné cenové relácie a tak tento návrh je v rovine fantázie. Ale skúsiť čosi z týchto námetov nie je nemožné, záleží iba na vás. Ak vydržíte jeden rok, bude to úspech a pokračovať v činnosti v septembri ďalšieho roka už bude hračka.


Autor: Ján Mička | 19. 4. 2010

Komentáře

Pěkně vymyšleno

máte pravdu

Čo ma teší a neteší

propozice

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč
Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč