Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

 • Cena: 519 Kč

Z galérie slovenských výtvarných tvorcov známok - Vladimír Machaj - 75 ročný

V decembri minulého roka sa dožil krásnych sedemdesiatpäť rokov nestor a výrazná osobnosť slovenského výtvarného umenia druhej polovice ostatného storočia, bratislavský výtvarník - akademický maliar Vladimír Machaj (1929). Všestranný výtvarný umelec, kresliar par exellence, ktorého meno nemôže chýba ani v autorskom zozname priznaných tvorcov slovenských poštových známok po roku 1993. Je preto iste potešiteľné konštatovať, že jeho osobitý - pôsobivý a príťažlivý výtvarný rukopis s nevyčerpateľnou obrazovou kreativitou, k radosti zberateľov poštových známok, je takto dostupný aj na známkach z dielne mladej slovenskej známkovej tvorby. Aj napriek tomu,že jeho vzácny zápis prišiel pomerne dosť neskoro, povedané športovou terminológiou - až takmer na záver jeho úspešnej hráčskej kariéry. Prezradíme tiež, čo iste nie všetci vedia, že Majster Machaj je aj prvým slovenským výtvarníkom s akademickým vzdelaním aj pre známkovú tvorbu.

Výtvarník sa narodil 8. decembra 1929 v Martine. V rokoch 1949-1956 absolvoval štúdium na VŠUP v Prahe, špeciálny ateliér pre užitkovú grafiku u prof. A. Strnaldela, v rámci ktorého úspešne okrem knižnej ilustrácie a tvorby bankových cenín (bankovky), s veľkým záujmom a zanietením absolvoval aj semestre štúdia známkovej tvorby (malé výtvarné obrázky, ktoré ako chlapec zpod Fatry tak obdivoval a zbieral), pod odborným a umeleckým dohľadom samého prof. Cyrila Boudu. Aby, ako prvý Slovák na škole získal absolutórium aj so špecializáciou pre známkovú tvorbu. Spolužiakmi mu boli aj Jaroslav Pecka, Jiří Bouda, Karel Beneš, Zálešák...

Aj keď sa Majster Machaj venuje aj voľnej grafike, nikdy sa netajil tým, že jeho jeho životnou témou, ale i láskou je knižná ilustrácia, a taktiež ilustrácia časopisecká,určená predovšetkým deťom. Zasvetil jej celú svoju výtvarnú dušu, svoje celoživotné umelecké dielo. A ako dlhoročný výtvarný redaktor a dvorný ilustrátor knižného vydávateľstva Mladé leta v Bratislave, sa vrchovatou mierou pričinil o jeho dlhodobý kredit medzi knižnými výdavateľstvami na Slovensku aj v bývalom Československu. Jeho ustálený a neskutočné precízne dokonalý realistický výtvarný rukopis dotvára atmosféru vyše stovky úspešných literárnych diel slovenskej a svetovej literatúry. Vytvorené ilustračné dielo v celej svojej šírke preukazuje vysokú umeleckú úroveň výtvarnej dokonalosti a estetickej hodnoty. Veľká časť jeho tvorby v oblasti knižnej ilustrácie bola určená pre zahraničných čiateľov, či už vo forme prekladov slovenských kníh, alebo priamo pre zahraničné výdavateľstvá, prostredníctvom bývalého podniku zahraničného obchodu Artia Bratislava.

Knižné ilustrácie Majstra Machaja nie sú len hneď na prvý pohľad pôvabné svojim výtvarným stvárnením, ale sú aj vecne úplne dokonalé. Atribúty priam základné a žiadané aj v náročnej známkovej tvorbe (a charakteristické aj pre výtvranú tvorbu Jozefa Baláža a Igora Rumanského). Sú založené na jeho dlhoročnom starostlivom skúmaní reálií, podrobnomm štúdiu množstva kníh a encyklópedií, vlastných cestovateľských zážitkov, vzácnej výtvarnej a umeleckej kreácii a virtuozného kresliarskeho majstrovstva. Čitateľa nielen ľahko oslovia, potešia a pobavia, ale tiež aj nútia k premýšľaniu nad tým, čo ešte v texte nenašli, či spisovateľ nestačil napísať. Aj preto sú u neho také obľúbené ilustrácie historických tém, v ktorých uplatňuje svoje rozsiahle vedomostí historických - dejinných udalostí a ich súvislostí. A predovšetkým pristupuje k historii a dejinám so všetkou vážnosťou a úctou.

Svoj lyricko-poetický výtvarný rukopis, premietnutý cez tvar a líniu obrazu - prejav v podobe citovo plnej nadšenia naplno uplatnil pri ilustráciach Knihy rozprávok a Lupienky z jabloní, dnes už kultového slovenského básnika Milana Rúfusa, ktorú v zácnej zhode s čitateľmi a kritikmi považuje za svoju najlepšiu prácu. Neskrýva radosť a spokojnosť nad nedávnou prácou pre časopis pre deti Včielka, dvoma desiatkami dvojstránkovými, už dnes priam kultovými ilustráciami k rozsiahlemu seriálu zosveta starogreckých bájí Olympská olympiáda, zaujímavému pohľadu na staroveké Grécko. Jeho výtvarne a umelecký pôsobivé iluzívne realistické výtvarné podoby - bohov a bohýň, kráľov a kráľovien sa uchovali hlboko v pamätiach detí. Ďaleko viac ako zo školských dejepisov...

Okrem najcennejšieho laického - čitateľského ocenenia, získal za svoju tvorbu aj významné umelecké ocenenia: Cenu vydávateľstva Mladé leta (1970), Cenu Ľudovíta Fullu (1978) a Striebornú medailu na medzinárodnej knižnej výstave v NDR v Lipsku (1977). S jeho dielami z knižnej ilustrácie sa mohli návštevníci stretnúť na prestížnych medinárodných bienále ilustrácii v Bratislave a v Brne.

Pomerne neskoro, až v roku 1996, pomaly už na sklonku svojej umeleckej kariéry, má svoju dlho očakávanú úspešnú známkovú premiéru, keď vytvára svoje prvé autorské známky v známej a medzi zberateľmi vysoko cenenej a obľúbenej série Ochrana prírody. V roku 1996 - séria troch známok: muflón obyčajny (4 Sk), zubor hôrny (4 Sk), kamzík vrchovský tatranský (4 Sk)

Z galérie slovenských výtvarných tvorcov známok - Vladimír Machaj - 75 ročný Z galérie slovenských výtvarných tvorcov známok - Vladimír Machaj - 75 ročný Z galérie slovenských výtvarných tvorcov známok - Vladimír Machaj - 75 ročný


a v roku 2000 trojharšík lesných plodov - ostružina malinová (11 Sk), jahoda obyčajná (13 Sk) a čučoriedka (15 Sk), ladené v lyrickej poézii krásy všetkým nám známych lesných plodov.

Z galérie slovenských výtvarných tvorcov známok - Vladimír Machaj - 75 ročný


O ich ryteckú rozkresbu sa zaslúžil známy akad. maliar a excelentný rytec Martin Činovský (žiak Jozefa Herčíka) a rytecké práce spolu aj so svojim žiakom z kremnickej školy Františkom Horniakom.


Známkový námet, pre ktorý sa rozhodol a z ktorého vzácne zvieratá našich lesov a lesné plody, je náročný vecne a výtvarne, a je presne definovaný a preto si priam žiada značnú dávku konkrétnosti a čitateľnosti. Nemožno k nemu nič svojvoľne pridať, ani z neho ubrať. No jemu sa predsa podarilo dať svojim výtvarným námetomne nevídanú eleganciu a čarokrásnú podobu. V prípade kamzíka, zubra a muflóna, priam majestátnu podobu, akú si títo vzácní velikáni a ozdoby naších lesov a veľhôr zaslúžia - v jedinečnej kompozícii plochy, modelovaní tvaru a línie vedenej stopy a v konečnej farebnej interpretácii kompozície obrazu. Aj táto jeho práca pri tvorbe výtvarných návrhov známok podobne, ako tvorba ilustračná nesie v sebe dokonalý fortiel vrcholnej majstrovskej zručnosti a dokonalosti - umeleckoremeselnú úroveň a estetickú hodnotu diela. Všetky znaky dokonalosti umeleckého diela.

A prečo tých jeho prekrásných poštových známok nebolo predsa len viac? Machaj je perfekcionista každým svojim cólom, a ako mi prezradil, aj keď veľa slov o ňom od neho nevytiahnete (zvlášť skomný je na svoje úspechy - o výtvarníkovi má ropzrávať predovšetkým jeho dielo), na dvoch koňoch sedieť nemožno. Aj známka, aj keď rozmerom malé, ako každé výtvarné dielo má okrem videného obrazu aj svoju dobré ukrytú dušu. Pri ilustráciach by bola trpela známková tvorba, pri známkach naopak tvorba ilustračná. A on sa už raz rozhodol pre ilustrácie, pre ktoré bije jeho srdce, a s najväčšou sústredenosťou jej venoval svoj obrovský talent a všetky sily, keď navyše v bývalom Československu bola známková tvorba, aj celková tradícia v tejto oblasti v celom, výraznou doménou českých výtvarníkov.

Vladimír Machaj obdivuje výtvarnú a známkovú tvorbu svojho staršieho kolegu - akad. maliara Majstra Jozefa Baláža, ilustrácie veľkého českého Majstra Jiřiho Trnku, akad. maliarky, prešovskej rodáčky Jany Kiselovej-Sitekovej (1942) a akad. maliara Dušana Kallaya (1948) (tiež úspešného tvorcu známok, pozn. autora). Trápi ho, že súčasná slovenská knižná ilustráciu, doteraz tak prestížna a umelecky vysoko hodnotená a cenená vo svete sa postupne stráca v záplave komercializácie knižných titulov, kde náročné kritéria kladené na túto neľahkú výtvarnú a výchovnú kategóriu sú pre dnešných nových vydávateľov priam tabu a skôr už iba podružné...

Na výtvarných prácach Majstra Machaja, včítane jeho známkovej tvorby, sú už na prvný pohľad poznať rysy jeho učiteľov. Je to maliar kresliaci srdcom, hĺbavý a premyšľajúci, so zmyslom pre kľud a harmóniu (je to vlastne záznam umelcovho vnútra) s citom pre bohatosť tvaru a celkovej kompozície obrazu, nežne sa láskajúci s farbami a tvarmi. To im len pridáva na kráse. Majster je obľúbeným kresliarom mnohých generácií a kresliarskou stálicou u nás už viac ako päťdesiat rokov. Majster je aj jedným z tých, ktorí sa zaslúžili a urobili vydavateľstvo Mladé leta v dobách celej predchádzajúcej spoločnosti u nás, rovnako ako jeho knihy jedno z najobľúbenejších. Už len za to by sme ho mali mať radi.

Budem veľmi rád, ak pravidelných i nepravidelných návštevníkou tejto priznanej stránky filatelistov, týchto pár riadkov o tomto jubilantovi a tvorcovi známok obohatilo a teraz už budú poznať nielen jeho známkovú tvorbu, ale aj jeho umelecké curriculum vitae.

A tak, aj keď vlaňajší kultúrny kalendár na Slovensku ohlásil už jeho 75. narodeniny, výtvarné dielo klasika slovenskej ilustrácie a tvorcu známok sa k takým predstavám vôbec neblíži, naopak duchovná sviežosť a pracovitosť je v jeho veku priam obdivuhodná. Ako výrazná ilustrátorská osobnosť, známa nielen u nás, ale aj vo svete sa so svojou dlhoročnou,vyše polstoročia trvajúcou úspešnou tvorbou (na jeho poetickom videní sveta odrástlo niekoľlko generácií čitateľov) už dávno zaradil do zlatého fondu slovenskej ilustrácie a výtvarného umenia.


Majster Machaj žije a tvorí v skromných podmienkách v ateliéri vo svojom byte v Bratislave, pri známom Štrkoveckom jazere. Vo voľných chvíľach sa často a rád sa vracia na Liptov, za oddychom, ale aj tvorivými inšpiráciami.


Autor: Peter Závacký | 4. 3. 2005

Komentáře

re

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

 • Cena: 2487 Kč
Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

 • Cena: 459 Kč