Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč

Vianoce 2013: Ludové motívy v diele Ludovíta Fullu

Dátum vydania: 13. 11. 2013
Název emise: Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu
Nomin. hodnota: 0,45 €
Číslo emisie: 551
Autor: Mgr.art. Marianna Žálec Varcholová
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Technika tlače: Ofset

Vianoce 2013: Ludové motívy v diele Ludovíta Fullu

Informácie:

Podkladom pre tohtoročnú emisiu poštovej známky  Vianoce a obálku prvého dňa  sú dve diela Ľudovíta Fullu (1902 – 1980), jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia. Bol veriacim človekom a významnú úlohu v jeho tvorbe zohrala aj kresťanská ikonografia, ktorá sa výraznejšie presadila v jeho tvorbe 40. rokov 20. storočia. Vtedy vznikla séria  drevorezov na biblické novozákonné námety:  motív na známke je z drevorezu Narodenie (1940), prítlač na FDC zasa využíva motív z rovnomennej olejomaľby z toho istého roku.  Ani vo Fullovom  prípade však neexistovala priama úmera, resp. rovnica medzi pojmami viera a tvorba, jeho osobnou vnútornou zbožnosťou a umeleckým štýlom. Možno to boli práve z rodiny hlboko zakorenené kresťanské myšlienky a ideály, ktoré prehĺbili a znásobili jeho vzťah k stredoveku, pomohli rozsvietiť jeho výtvarnú citlivosť smerom k vnímaniu ikonopisnej maľby, patriacej popri ľudovom umení k základným inšpiráciám jeho obrazovej koncepcie. Hlavnými témami, ku ktorým sa v tvorbe vracal, boli novozákonné motívy a zvlášť mariánsky kult. Hlbokú výtvarnú a myšlienkovú silu vložil do niekoľkých obrazov namaľovaných na náboženské témy, tiež do maliarskych variantov ukrižovaného Krista. V ich sakrálnej maliarskej hieratickosti podporenej slávnostným pôsobením zlata a farebným akordom s prevládajúcim jasnou rumelkou a matnými sienami, nachádzame ďalšie vrcholné varianty fullovskej interpretácie západných gotických diel, ale aj východnej ikonopisnej maľby. Frontalitou, statickosťou kompozície, programovo historizujúcim konceptom sa tu majster dovolával poučenia  a podnetov z umenia stredoveku. Častou témou jeho diela bola madona: na Slovensku sa Panna Mária Sedembolestná oddávna uctievala ako patrónka a ochrankyňa krajiny, a preto významové presahy od „materskej“ k „mariánskej“ rovine námetu boli časté a prirodzené. Zobrazenie matky s dieťaťom sa často posúvalo z roviny žánrovej do roviny symbolickej: matka s dieťaťom sa stávala madonou, neraz  s prívlastkom „slovenská“, aby obrazne bdela nielen nad osudmi jednotlivcov, ale i celého národa.
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Vianoce 2013: Ludové motívy v diele Ludovíta Fullu

Vianoce 2013: Ludové motívy v diele Ludovíta Fullu

Vianoce 2013: Ludové motívy v diele Ludovíta Fullu

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.


Autor: Slovenská pošta | 28. 2. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč
Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč