Vánoční svátky - Žlutický kancionál

Datum vydání: 10. listopadu 2010
Název emise: Vánoční svátky - Žlutický kancionál
Nominální hodnota: 10 Kč
Katalogové číslo: 664
Výtvarný návrh: Fabián Puléř, Zdeněk Ziegler
Rytina: Bedřich Housa
Tiskové listy:á 50 ks známek
Rozměr obrázu známky: 40 x 23 mm
Druh tisku: plnobarevný ofset

Vánoční svátky - Žlutický kancionál

Námět známky:

Na známce je vyobrazen zpěvník písní, určený pro křesťanské bohoslužby - Žlutický kancionál. Žlutický kancionál z roku 1558 je vzácný renesanční pergamenový foliant (63 x 40 x 16 cm, hmotnost 28 kg) obsahující na 471 foliích české utrakvistické liturgické texty ke mši svaté i další zpěvy s notami a pozoruhodnou malířskou výzdobou. Kancionál dala pořídit městská obec žlutická pro literátské bratrstvo značným nákladem 283 kop grošů míšeňských, k nimž vrchnost přispěla 23 kopami. Majitel písmomalířské dílny v Praze Jan Táborský z Klokotské Hory, kde dílo vzniklo, ocenil její velkorysost, když veršoval: "Žlutičtí měšťané rozumným (tj. českým) dali jazykem nákladné sobě dělati knihy, tyto psáti, chtíce z nich zpívati". Písmo (česká bastarda) a notace pochází z ruky Vavřince Bílého. Iluminace jsou dílem významného malíře Fabiány Puléře z Ústí nad Labem. Zejména 16 miniatur v iniciále a arabesky jsou vysoce hodnoceny. Nechybí znaky Žlutic a jednotlivých donátorů a cechů, výjevy ze Starého a Nového zákona i ze života měšťanů (posvícení, porážka vola, nedělní odpočinek) ani vyobrazení osobností českých dějin sv. Václava, Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského (tyto dva byly v 17. století poničeny) i samotných donátorů z řad měšťanů a nižších šlechticů ve městci v okolí žijících. Je uložen v Památníku národního písemnictví v Praze. Do roku 1977 byl umístěn v Městském muzeu, kde je nyní umístěna jeho faksimile.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je použita kresba ze zpěvníku, na které jsou vyobrazeni klečící muž a žena se sepjatými dlaněmi. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé.
(zdroj www.cpost.cz)

Vánoční svátky - Žlutický kancionál

Vánoční svátky - Žlutický kancionál

Vánoční svátky - Žlutický kancionál

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 10. 11. 2010

Komentáře

Křest známky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223