Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč

Turecké vydání pro Thessálii

psáno pro zpravodaj Terra vydávaný Sekcí Evropa Společnosti teritoriální filatelie (http://philately.webpark.cz/stfscf.htm) a www.infofila.cz

Thessálie je jedním ze 14 krajů Řecka. Najdeme ho ve středním Řecku na pobřeží Soluňského zálivu. Hlavním městem je Larissa, hospodářským centrem je pak přístav Volos. Ti z nás, kteří kraj navštívili „ve funkci“ turistů pak jistě znají klášter Meteora. Rozloha kraje činí cca 14.000 km2 a žije v něm kolem 700.000 obyvatel z celkového počtu 10 miliónů Řeků. V současné době je hlavním zdrojem obživy místních obyvatel zemědělství a turistika, významnou roli hraje ale i námořní doprava.

Thessálie je historickým územím Řeků, kteří zde pobývali již v době antiky. Do dnešních dnů se zachovaly zprávy o podílu obyvatel Thessálie na bojích mezi Řeky a Makedonci po smrti Alexandra Makedonského ve 4. století před Kristem. Známou osobou byl místní vzdělanec Gorgiás, který byl přívržencem sofistické filosofie a který je počítán mezi inspirátory Platóna a Sókrata. Tehdejší mytologickou celebritou poslanou do Thesálie za trest byl Apollón, který zde pracoval z příkazu svého otce Dia 8 let jako pasáček.

Zlomem v historii místních obyvatel byl rok 1389, kdy sultán Murad I. (který připojil Byzantskou říši k Osmanské) dobyl území Thessálie a učinil ho součástí Osmanské říše. V tureckém područí zůstalo toto území až do roku 1881, kdy se stalo opět součástí Řecka. Že připojení Thessálie k Řecku nebylo prosto problémů dokazuje i fakt, že Řecké království vzniklo už roku 1830 a toto teritorium se k němu mohlo připojit teprve o 50 let později...

Během 19. a 20. století vedlo Řecko s Tureckem řadu válek. Během války 1897-1898 dobyla turecká vojska sultána Abdula Hamida II. část Thesálie. Dlouho zde však nepobyla, roku 1898 byla vytlačena řeckými jednotkami zpět a území se vrátilo opět po kontrolu Řeků.

Od roku 1863 do roku 1881 zde platily známky Osmanské říše (obr. 1), po připojení k Řecku pak známky tohoto státu (obr. 2). Po okupaci území Osmanskou říší zde krátce v roce 1898 platily turecké známky speciální emise. Dne 21.4. 1898 totiž vyšla série 5 známek (obr. 3), kterou katalog Michel registruje pod číslem A85-E85, Zumstein jako 81-85 a americký katalog Scott v sekci „Military Stamps“ pod čísly M1-5. Hlavními motivy na známkách této série je znak sultána a most ve městě Larissa. Emise zde platily pouze krátce, po porážce Osmanů v roce 1898 získaly platnost opět známky Řecka (obr. 4).

Turecké vydání pro Thessálii
Obr. 1 - 4

Zarážející je rozdíl mezi jednotlivými katalogy, kdy Michel a Zumstein uvádí, že známky byly vydány osmanskými úřady pro okupované území Thessálie, kdežto Scott tuto emisi považuje za vojenské známky turecké armády a neuvádí je mezi ostatními vydáními Turecka, nýbrž podobně jako doplatní známky ve speciální sekci.

Neví některý ze čtenářů, jakou funkci měly tyto známky ve skutečnosti? Pokud by tato série byla opravdu vojenskými známkami turecké armády, jednalo by se o jedny z prvních vojenských známek světa. Ví někdo správou odpověď? Předem za ní děkuji!


Autor: Lubor Kunc | 18. 8. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč
Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč