Komentáře ke článku


Švýcarsko 2/2007

Nové poštovní známky Švýcarska vydané v roce 2007 (od 6. 9. 2007 do 20. 11. 2007).
The Prisoner of Chillon.16438
Vložen: 22. 12. 2007 - 12:47:46Odpovědět
The Prisoner of Chillon. Známka připomína epickou báseň Lorda Bayrona ( Bajrona) “Vězeň z Chillonu” napsanou roku 1816. Je kronikou věznění mnicha Francoia Banivarda v letech 1532 – 1536. Na známce je obraz jezera “Annecy”, kde byl vězněn . Lord Byron, - anglický básník, představitel romantismu se zäčastnil osvobozovacích bojů a je považovaný za řeckého národního hrdinu. Je jeden z největších evropských básníků. Jeho dcera, Augusta Ada Lovelaceová byla prvou počítačovou programátorkou.
Kika
Schellenursli16439
Vložen: 22. 12. 2007 - 12:50:11Odpovědět
Schellenursli. Je dětská kniha autorky Seliny Chönz a ilustrátora Aloisa Carigiet. Je známou obrázkovou dětskou knížkou Švýcarsku . Byla vydaná roku 1945 a dodnes se drží na prvé příčce oblíbenosti
Kika
Sir Arthur Conan Doyle16497
Vložen: 22. 12. 2007 - 13:25:10Odpovědět
Sir Arthur Conan Doyle. Známka zobrazující vodopád v Reichenbachu. Na známce je těžko čitelný nápis - The Adventure of the Final Problem Sir 1893 Reichenbachfall – Helvetia 180. V známka vypráví hned několik příběhů. Především to je příbeh Sira Arthura Conan Doyla, (1859 -1930) známého autora detektivních příběhů „ otce! Sherlocka Holmse, který zemřel na konci příběhu „Dobrodružství konečného příběhu (The Adventure of the Final Problem). Nakonec jsou to Reichenbašské vodopády, nacházející se ve Švýcarsku nedaleko Meiringenu. Vodopád má výšku 250 metrů
Kika
Mary Wollstonecraft Shelleyová16898
Vložen: 22. 12. 2007 - 18:40:48Odpovědět
Mary Wollstonecraft Shelleyová, anglická spisovatelka se narodila 1797 v Londýne. Zemřela v Londýne roku 1851. Byla spisovatelkou období romantizmu. Je známa jako autorka fantastického románu Frankenstein. Frankenstein byl vědcem, který, vytvořil umělého člověka. Známka vypráví více příběhů. Na obrázku je jeden z vrcholů Bernských Alp – Mőnch. Na známce je nápis Frankenstein, jméno spisovatelky a rok 1818. V tomto roku byl publikovaný tento příběh. Prostředí Bernských Alp má vztah k uvedenému románu.
Kika
William Wordsworth17014
Vložen: 22. 12. 2007 - 20:03:46Odpovědět
William Wordsworth (1770 – 1850), anglický romantický básník. Byl členem tak zvané "Jezerní školy". Jezerní škola soustřeďovala umělce s výrazným vztahem k přírodě. Za mistrovské dílo je považovaná jeho autobiografická báseň The Prelude ( Předehra ). Na obrázku jsou Staubbachské vodopády ve Švýcarský Alpách. Vztah mezi námětem známky a básníkem se nám nepodařilo vystopovat. Možná že to souvisí s básníkovou návštěvou Alp roku 1871. Možno se to odráží v některých z jeho básní ( kdo ví, ať napíše
Kika
Bez názvu25698
Vložen: 12. 01. 2008 - 15:37:55Odpovědět
Pěnkava (Fringilla) je rod starosvětských zrnožravých ptáků z čeledi pěnkavovitých. Pěnkava je jediným rodem podčeledi Fringillinae, od sesterské podčeledi Carduelinae se liší tím, že mláďata nekrmí semeny, ale spíše hmyzem.
Kika
sova25699
Vložen: 12. 01. 2008 - 15:40:23Odpovědět
Tyto - rod ptáků z čeledi sovovitých. Je známo 10 druhů. Žijí po celé zemi. V České republice sova pálená, Tyto alba, která hnízdí na budovách v zemědělské krajině. Živí se hraboši polními. Při jejich přemnožení hnízdí vícekrát do roka. Ačkoli je chráněná, počet jedinců ubývá.
Kika
Sýkora koňadra25700
Vložen: 12. 01. 2008 - 15:45:44Odpovědět
Sýkora koňadra (Parus major) je naše největší a nejrozšířenější sýkora. Původně dávala přednost listnatým lesům, ale dnes žije také v parcích a zahradách a velmi dobře se naučila využívat blízkosti lidí ve svůj prospěch. Má velmi rozmanité hlasové projevy a je poměrně dobrý imitátor hlasů jiných druhů. V létě se živí hmyzem, ale v zimě musí přejít na semena s vysokým obsahem tuku. Dále ochotně konzumují různé živočišné tuky (např. hovězí lůj) a v Anglii prosluly sýkorky tím, že se naučily rozklovat hliníková víčka lahví s mlékem a sezobat smetanu pod ním.
Kika
Zedníček skalní25701
Vložen: 12. 01. 2008 - 15:50:43Odpovědět
Tichodroma - rod ptáků z čeledi zedníčkovitých z řádu pěvců. Jediný druh - zedníček skalní, Tichodroma muraria, je černohnědě zbarvený s karmínovou skvrnou v křídle. Žije ve vysokých horách Evropy a Asie. Šplhá po skalách a hledá na nich potravu.
Kika
Den známky25705
Vložen: 15. 01. 2008 - 10:07:07Odpovědět
Kdo mi pomůže rozšifrovať, co je na obrázku známky - Den známky - abych mohla připojit příběh? Děkuji
Kika
Den známky - příběh34220
Vložen: 03. 02. 2008 - 22:42:09Odpovědět
Děkuji mému dědečkovi za rozšifrování záhady. Příběh známky vypráví o Benediktínském klášteře ve švýcarském Einsiedelnu kanotně Schwyz a Černé Madoně z Einsiedelnu. Socha je v kapli Boží milosti. Název dostala od černé barvy, protože je vyřezaná z černého ebenového dřeva. Klášter je má statut teritoriálního opatství. Dal ho postavit roku 934 štrassburgský Probošt Eberhard a Král Otto I mu roku daroval přilehlé pozemky. Bohatá je i jeho další historie
kika

Přidat komentář