Soutěž o nejlepší elektronický miniexponát s tematem filatelistické olympiády

Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2007/2008 pro mladé filatelisty soutěž o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.

Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je „Praha“. Soutěžící může použít pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické podobě. Možností je na Internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech tvůrce. Stejně tak je možné využít skenování přímo z originálů nebo z různých katalogů a časopisů. Tím může i mladý filatelista vytvořit exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finanční nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé.

Vytvořený miniexponát předá soutěžící na CD ve formátu stránek HTML s obrázky ve formátu jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v příslušném formátu na adresu ztopfer@volny.cz v termínu do 20.5.2008. Všechny vytvořené miniexponáty budou nakonec vystaveny na Internetu.

Výsledky práce mladých filatelistů budou prezentovány v rámci národního kola filatelistické olympiády, kdy budou také vyhlášeny výsledky a odměněni nejlepší "elektroničtí" filatelisté.


Autor: Zdeněk Töpfer | 2. 12. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář