Komentáře ke článku


Slovinsko 1/2011

Známky Slovinska vydané v lednu 2011.
Srdce148845
Vložen: 21. 06. 2011 - 14:10:35Odpovědět
Srdce – symbol lásky Srdce je v mnohých kultúrach rozšírený symbol, označuje lásku. Večnú lásku v antike symbolizoval brečtan V Antickom Ríme. Ako metafora sa ujalo srdce v stredoveku medzi 13. A 16. Storočia. Do heraldiky sa dostalo koncom 15. storočia.
Franc Rozman Stane148846
Vložen: 21. 06. 2011 - 14:15:46Odpovědět
Franc Rozman Stane – Slovinský partizán národný hrdina * 27. marca 1911, Pirnice v Ľubľane ,† 7.novembra 1944 , Lokve , Bela Krajina .Bojové skúsenosti nadobudol v Španielskej občianskej vojne. Počas druhej svetovej vojny sa zúčastnil protifašistického odboja. Tragicky zahynul pri testovaní míny. Je pochovaný v hroboch národných hrdinov v Ľubľane.
Folklórne masky148847
Vložen: 21. 06. 2011 - 14:17:52Odpovědět
Folklórne masky sú najčastejšie spájané so zimným obdobím hodov. Niektoré masky majú tradíciu v predkresťanskom období. Častým námetom boli profesie z bezprostredného okolia alebo rozprávkových postáv.
Notranjske148848
Vložen: 21. 06. 2011 - 14:19:17Odpovědět
Notranjske je provincia v Slovinsku , v juhozápadnej časti bývalého Rakúsko - Uhorska - región Carniola .

Přidat komentář