Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Setkání členů Společnosti pro odbornou literaturu SČF

Letošní jarní (celkově páté) setkání zájemců o filatelistickou literaturu se uskutečnilo v sobotu 17. února 2007 již tradičně v Poštovním muzeu v Praze. Tentokrát se ho zúčastnilo 25 členů společnosti.

Na programu byla výměna zkušeností a diskuse redaktorů odborných zpravodajů. Zpravodaje vydávají prakticky všechny odborné společnosti SČF a mnohé jejich sekce. Rozsah, úroveň článků, redakčního zpracování a ilustrací jsou značně různé. Odrážejí lidské i finanční možnosti redaktorů a vydávajících subjektů.

Přítomní se shodli, že vydávání zpravodajů je velmi záslužná činnost a zpravodaje jsou základním pojítkem mezi členy společnosti nebo sekce. Pokud dojde k přerušení vydávání zpravodaje, má to zpravidla neblahý dopad na členskou základnu. Problémem většiny zpravodajů je nedostatek autorů, kteří se na obsahu podílejí. Často je autorem většiny článků redaktor, který je vděčný za každý příspěvek. S podobnými problémy se ale potýkají i mnohé odborné zpravodaje v zahraničí.

Ve zpravodajích je místo pro specializované odborné články určené poměrně úzkému okruhu stejně zaměřených filatelistů. Takové články by nemohly být publikovány ve filatelistických časopisech určených širší sběratelské veřejnosti. Proto je také problematické přebírání článků ze zpravodajů do časopisů.

Značnou pozornost diskutující věnovali praktickým otázkám souvisejícím s autorským právem - možnostem a podmínkám přebírání článků z jiných zpravodajů, překladům a citacím.

Panuje všeobecná shoda, že je žádoucí dávat výtisky odborných zpravodajů do knihovny SČF a do knihovny Poštovního muzea, aby publikované výsledky filatelistického výzkumu byly dostupné širšímu okruhu zájemců (dnešních i budoucích). Diskutovalo se také o elektronické archivaci, možnosti vydat starší ročníky na CD a o publikování zpravodajů (nebo vybraných článků) na Internetu.

Protože elektronická filatelistická literatura a filatelistický Internet nabývají na významu, bude jim věnováno podzimní setkání členů společnosti, které se uskuteční v polovině října.

Předseda společnosti Miroslav Langhammer také stručně informoval účastníky setkání o známých edičních záměrech, o připravované mezinárodní výstavě filatelistické literatury LIPSIA 2007, která se uskuteční 28. - 30.9.2007 v Lipsku a bude mít i bohatý doprovodný program, a o aktivitách mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP.


Autor: Miroslav Langhammer | 20. 3. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč
Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč