Salonní vůz maršála Foche

Osobní vagón francouzského maršála F. Foche (1851 - 1929) stál v sestavě štábního vlaku v Compie'gneském lese na stanici Rethondes. 8. listopadu 1918 ráno sem přijela delegace poraženého Německa, kterou vedl ministr Erzberger.

Ráno 11. listopadu 1918 byla podepsána dohoda o příměří a v 11 hodin zahřměla první ze sto jedna dělostřeleckých salv, jimiž válka, trvající 52 měsíců a dva týdny, skončila.

Později byl Fochův vagón odtažen do blízkého města Compie'gne, kde se v jeho zámku stal muzeální relikvii.

Obrázek 1: FDC Francie k 60. výročí podpisu dohody.

Salonní vůz maršála Foche


Dne 21. června 1940 byl vytažen a postaven přesně na stejné místo, aby byl svědkem francouzské kapitulace před nacistickým Německem. Nařídil tak osobně Hitler, který sem přijel z Berlína. Nejprve byla uvedena francouzská delegace v čele s generálem Huntzigerem. Poté přešel paseku k vagónu Hitler, zasmál se před tabulí oznamující, že "zde byla zločinná německá pýcha pokořena svobodnými národy, které chtěla zotročit", a dal příkazy, aby tato pamětní deska zmizela. Vstoupil a usedl do křesla, kde před dvaadvaceti lety seděl maršál Foch. Keitel přečetl podmínky příměří a zdůraznil, že diskuse se nepřipouští. Hutzinger podepsal pokořující podmínky 22. června 1940 v 18.30 hodin.

Vůz byl vystaven před Brandenburskou branou v Berlíně. V době náletů byl přemístěn na Anhalterbahnhof. Na konci války byl přemístěn do Durinské obce Crawinkel a pak do Ohrdurfu. Když tuto obec dobyla americká armáda našla jen zbytky vozu. Francouzi jej nahradili obdobným vozem.

Obrázek 2: FDC Kanada k 50. výročí konce první světové války.

Salonní vůz maršála Foche


Autor: Adolf Kuchyňka | 21. 7. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář