Salcburský hudební festival

autor: Salvatore Rizza, USA
překlad: Lubor Kunc, ČR

přetisknuto se souhlasem autora ze zpravodaje Austria č. 153 / 2006


Mezinárodně uznávaný Salcburský hudební festival oslavil v roce 2005 své 85. výročí. Rakouská pošta oslavila salcburský festival vydáním poštovní známky zobrazující scénu ze hry „Jedermann“ (Kdokoliv) napsané Hugem von Hofmannsthalem dne 18. 8. 1995.

Salcburský hudební festival
Obr. 1

Zakladateli salcburského festivalu byly Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal a Frank Schalk (toho času dirigent Vídeňského filharmonického orchestru). Premiéra hry „Jedermann“ se konala dne 22.8.1920, dirigoval jí Max Reinhardt a scéna se nacházela na schodišti Salcburské katedrály.

Salcburský hudební festival
Obr. 2

„Jedermann“ je vyprávění o domýšlivém muži na vrcholu své moci, kterého navštíví Smrt aby mu oznámila jeho brzký konec. Bohatý muž se snaží odvrátit svůj osud motlitbami a orodováním u špatných bohů, což se ukáže neúspěšným a „Jedermann“ na konci hry neujde svému osudu. Když padne na kolena a recituje „Božskou motlitbu“, je zdvihán do nebe. Hugo von Hofmannsthal pozměnil text staré anglické hry pro berlínskou produkci Maxe Reinhardta v roce 1911. Autorovi se podařilo hru přiblížit současnému diváku, ale hlavním důvodem velké popularity této hry a jejímu významu pro Salcburský festival bylo skvělé dirigování hudební složky Maxem Reinhardtem. Tato hra byla uváděna na Salcburském festivalu každý rok s výjimkou let německé okupace Rakouska po roce 1938.

Ministerstvo propagandy řízené Josefem Goebbelsem se snažilo změnit Salcburský festival na přehlídku čistě německé hudby a okamžitě „pročistilo“ řady umělců, kteří měli na festivalu v roce 1938 účinkovat. Mnoho zahraničních předplatitelů na tento krok zareagovalo zrušením svých rezervací vstupenek. Tito návštěvníci byli obratem nahrazeni německými „hudebními znalci“, kterým lístky přidělilo přímo Ministerstvo propagandy. Německý vůdce Hitler se festivalu nezúčastnil. Velké množství návštěvníků pocházelo také z Itálie. Náklady na Salcburský festival dosáhly v roce 1938 částky 900.000 říšských marek, přesto se akce propadla do deficitu 500.000 říšských marek. Ten byl z větší části uhrazen z prostředků Ministerstva propagandy.

Salcburský hudební festival
Obr. 3

Ani ročník 1939 nebyl příliš šťastný, jelikož se na něm projevilo mezinárodní napětí ohledně Polska. Hlavními účinkujícími Salcburského festivalu byli hudebníci z Německa a Itálie. Tentokrát festival navštívil i Adolf Hitler, který přijel 9. 8. 1939 a zhlédl představení Mozartovy hry „Don Giovanni“. Vůdce ze opět na festivalu objevil dne 14.8 . 1939, když navštívil produkci Mozartovy hry „Únos ze Serailu“. Po skončení představení se Hitler přesunul na nedaleké sídlo v Bertechsgadenu. Když účastníci salcburského festivalu opouštěli na konci srpna město, mezi lidmi již obíhala zvěst o brzkém počátku války. Druhá světová válka pak začala 1.9. 1939.

V roce 1940 se Salcburský festival vůbec nekonal. Jeho absenci se pokusili nahradit Vídeňští filharmonici sérií letních koncertů konaných v Salcburku, které byly ihned vyprodány. V roce 1941 povolil ministr propagandy Goebbels konání festivalu trvajícím tři a půl týdne v omezeném rozsahu, během něhož byly předvedeny 4 opery. Důvodem jeho kroku bylo pozdvihnutí morálky obyvatelstva, mezi návštěvníky převládali zejména vojáci a zaměstnanci zbrojovek. Podobný byl osud ročníku 1942, který neměl příliš velký význam a jehož návštěvníci se rekrutovali ze stejných kruhů. V roce 1943 dokonce Ministerstvo propagandy změnilo název akce, když vypustilo slovo „Festival“ a zavedlo nový název „Salcburské hudební a divadelní léto“.

V roce 1944 nedlouho od atentátu na Hitlera (20.7.1944) se Goebbels rozhodl zrušit všechny festivaly. Za tento festival se však postavil salcburský „Gauleiter“ Gustav Scheel, po jehož zákroku povolilo Ministerstvo propagandy provedení „Osmé symfonie“ Antonem Bruckenerem dne 14.8.1944. Premiéra díla Richarda Strausse „Danae“ se pak konala 16. 8.1944 a dirigent tohoto představení byl zahrnut aplausem.

Do Salcburku vstoupil dne 4.5. 1945 druhý sbor americké armády. Americká okupační správa začala brzy připravovat konání salcburského festivalu. Na počátku třítýdenního festivalu bylo dne 12.8. 1945 předvedeno Mozartovo dílo „Únos ze Serailu“. Návštěvníky festivalu byli především američtí vojáci doprovázení hrstkou britských, francouzských a sovětských důstojníků. Zbytek ročníku 1945 se skládal zejména z Hofmannsthalovy hry „Der Tor und der Tod“, pěveckých recitálů, orchestrálních a kostelních koncertů. V tomto roce se festivalu poprvé zúčastnil Vídeňský chlapecký sbor.

Hra „Jedermann“ se na festival vrátila v roce 1946 v originálním provedení Maxe Reinhardta. Leopold Figl, kancléř okupovaného Rakouska, a generál Mark Clark, velitel amerických vojsk v Rakousku, se zúčastnili představení opery „Růžový kavalír“ od Richarda Strausse. Celkem se toho roku konalo 46 představení a prodáno bylo 85.000 vstupenek. Salcburský festival se opět stal realitou.

Salcburský hudební festival
Obr. 4

Rozvoj Salcburského festivalu od jeho počátků nebyl nikdy jednoduchou záležitostí. Problémem bylo už sehnat dostatečné finanční prostředky na zahájení festivalu a místní obyvatelé ještě k tomu žehrali na vysoké ceny vstupenek a velký nápor návštěvníků festivalu na město (což činí dosud). Přesto se podařilo dostat festival na vysokou úroveň a přitáhnout pozornost světově proslulých hudebníků, zpěváků, libretistů a dirigentů. Následující známky ukazují několik příkladů těchto známých osobností.

Salcburský hudební festival
Obr. 5

Architekt Clemens Holzmeister postavil „Velkou festivalovou koncertní síň“ v roce 1960. Od té doby se zde provozuje většina oper. Příležitostná známka oslavující zlaté jubileum festivalu vyšla v roce 1970.

Salcburský hudební festival
Salcburský hudební festival
Obr. 6 + 7

Salcburský poštovní úřad připravil pro každý ročník hudebního festivalu příležitostné razítko. Výběr z těchto razítek najdete na následujícím obrázku. Žádné razítko nebylo připraveno pro rok 1945, naproti tomu v létech 1946 a 1947 byla používána dvě různá razítka.

Salcburský hudební festival
Obr. 8

V roce 1994 navštívilo Salcburský festival přibližně 250.000 návštěvníků a další miliony na celém světě sledovali hudební a divadelní produkce prostřednictvím rozhlasu a televize. Záměrem Huga von Hofmannsthala bylo v roce 1920 předvést rakouskou spiritualitu a tradice prostřednictvím umění a zároveň oslavit Wolfganga Amadea Mozarta, který pocházel ze Salcburku a jehož 250. výročí narození oslavujeme v letošním roce 2006.

Salcburský hudební festival
Obr. 9

Salcburský festival předvede díla 22 skladatelů. Hofmannsthalův původní záměr došel naplnění během 85 let od prvního ročníku festivalu konaného v roce 1920. Během této dlouhé doby byly předvedeny tisíce oper, orchestrálních koncertů, koncertů v kostelech, divadelních představení, koncertů chórové hudby a představení na nábřežích řeky Salzach. Během konání festivalu je město vždy přeplněno milovníky hudby všeho stáří.

Literatura:
• A History of Salzburg Festival, by Stephen Gallup, 1987
• Austrian Studies Newsletter, Spring 2005, University of Minnesota

Autor: Lubor Kunc | 18. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223