Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč

Rozhovor s Milanem Šajgalíkem z KF 52-51 NITRA

Předloni, přesněji v červenci 2021 jsem se stal členem filatelistického klubu v Nitře. Uvedený klub patří mezi nejaktivnější na Slovensku a pořádá filatelistické výstavy. Mezi velmi vydařené určitě patří i výstava v roce 2021 o které jsem psal zde: https://www.infofila.cz/filatelisticka-vystava-nitra-2021-r-2-c-6390. Chtěl bych proto požádat předsedu KF 52-51 Nitra pana Milana Šajgalíka o rozhovor.


Nejdříve něco k historii KF 52-51 Nitra. Miroslav Ňaršík loni vydal publikaci „40 rokov KF 52-51 NITRA 1981 – 2021“, z čehož vyplývá, že v současné době KF Nitra působí na filatelistické scéně 42 roků.

Můžete se čtenářům blíže vyjádřit k okolnostem založení KF 52-51 Nitra?


Odpověď:

V čase, keď vznikol KF 52-51, som bol členom a neskôr aj predsedom iného nitrianskeho klubu (KF 52-15). To boli časy, keď v Nitre bolo viacero klubov s početnou základňou a na druhej strane aj spoločenské organizácie, ktoré činnosť klubov podporovali. „Tričko som zmenil“ v r. 2005. Preto odpovedať na túto otázku je najpovolanejší Mirko Ňaršík, ktorý stál pri zrode tohoto klubu.


Rozhovor s Milanem Šajgalíkem z KF 52-51 NITRA


Můžete připomenout některé zakládající členy KF Nitra a významné osobnosti KF Nitra?


Odpověď:

Štyria z nich sú ešte aj v súčasnosti členmi nášho klubu. Dá sa povedať, že sú to rodení filatelisti, v súčasnosti aktívni členovia výboru.


Můžete čtenářům připomenout některé výstavy a největší vystavovatelské úspěchy členů KF Nitra?


Odpověď:

Popri „veľkých“ výstavách, organizovali sme rôzne propagačné výstavy nie len v Nitre, ale aj v širšom okolí. Naši členovia mali tiež „autorskú“ výstavu na rôznych miestach doma, alebo predstavili paletu svojich exponátov v zahraničí. Z významnejších vystavovateľských úspechov spomeňme aspoň zlatú medailu z Číny (výstava k OH Peking v roku 2022) ktorú získal Ing. Ján Maniaček jun. za exponát Ľadový hokej. M. Šajgalík má viaceré exponáty (aj literatúry) ocenené doma i v zahraničí pozlátenými medailami.


Plánuje KF Nitra v brzké době nějaké další výstavy?


Odpověď:

Po úspešnom výstavnom roku 2021 (Národná výstava v Divadle Andreja Bagara a výstava M. Šajgalíka v Bazilike na nitrianskom hrade), sme v ďalšom roku zorganizovali iba propagačnú výstavu. Konala sa opäť v reprezentačných priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre. Exponáty s historickou tematikou (viažúcou sa k Nitre) boli z dielne Milana Šajgalíka. Slávnostné otvorenie výstavy predstaviteľmi mesta a nitrianskeho samosprávneho kraja patrilo k úvodným podujatiam cyrilometodských slávností 2022. V následnej videoprezentácii autor priblížil návštevníkom počiatky písanej histórie Nitry a Slovenska, ktoré sa viažu k vysviacke prvého kresťa nského chrámu v stredovýchodnej Európe – kniežaťu Pribinovi okolo roku 828 (alebo už skorej). Informácie ilustroval filatelistickými materiálmi. Na záver bola k dispozícii príležitostná poštová pečiatka, aj lístok s prítlačou. Vonku bola horúčava, preto následná debata pri chladených nápojoch s niečím „pod zub“ boli dobrým dôvodom na zotrvanie v Divadle a družné rozhovory.

V rok 2023 máme v úmysle zorganizovať výstavu s religióznou tematikou. Na temto rok pripadá 1010. výročie vydanai Zoborskej listiny z r. 1113. Vzácnalistina bola napísaná v zoborskom kláštore a dnes je uložená v archíve nitrianskeho biskupství.


Rozhovor s Milanem Šajgalíkem z KF 52-51 NITRA


Nyní bych chtěl položit několik otázek k vaší osobní filatelistické činnosti, protože vím, že Milan Šajgalík je významný vystavovatel.

Můžete nám přiblížit své filatelistické začátky? V kolika letech jste se začali o filatelii zajímat a kdo vás k ní přivedl?


Odpověď:

Začal som niekedy v prvých rokoch školskej dochádzky. Inšpiroval ma otecko. Nebol náruživým filatelistom, ale obdivoval som jeho nádherný, veľký album plný nových – nepoužitých známok. Otecko ma viedol ku zbieraniu všetkých známok – spoznávať zemepis, dejepis, ale aj zoológiu…

Nás, vtedy ešte drobcov, zaujímali autá, lietadlá, lode, ale aj zvieratá, či rôzne druhy športu.

Už si nespomínam, kedy som dostal prvý „album“ – malý zásobník na známky. S kamarátmi sme známky najskôr voľne ukladali do malého zošita – slovníčka. Neskôr sme si pomocou papierovej pásky („vyšší level“ predstavovala banková priesvitná páska) vytvárali zo školských zošitov vlastné zásobníky.


Měl jste ve filatelii někoho koho byste nazvali svým učitelem?


Odpověď:

K organizovaej filatelii som sa dostal rok po nástupe na vysokú školu. V r. 1967 som vstúpil do vtedajšieho ZČSF a odoberal som po 4 série známok (nebolo to za peniaze rodičov). Po nástupe do zamestnania som zostal skromnejší a odoberal 1 - 2 série známok, viacero rokov aj FDC. Priznávam sa, že známky som len „ukladal na kopu“. Bez systému. Čas mal cenu zlata. Obrat nastal až pár rokov pred nástupom na penziu. Mal som viac voľného času, už som toľko necestoval.

Môžem sa pochváliť, že učiteľov som mal hneď dvoch. PaedDr. Jozefa Gála a Ing. Jána Maniačka. Veď dovtedy (okrem výstavy NITRAFILA ´85, ktorú organizovali nitrianske kluby spoločne a zhodou okolností vtedy som bol predsedom iného nitrianskeho KF) som nevidel žiaden filatelistický exponát! Prvý exponát som zostavoval na základe usmernení PaedDr. Jozefa Gála a bol určený na propagačné účely. Chodili sme s ním, ďalším exponátom dr. J. Gála (a J. Kútneho) na besedy po obciach regiónu v rokoch 2007-2008. Obaja páni boli členmi KF 52-51. Preto, aby som mohlo byť s nimi v užšom kontakte a „pričuchol“ k filatelii na vyššej úrovni, v roku 2005 som prestúpil do tohto klubu. Ale bol som tvrdohlavý a exponát(y) som zostavoval podľa svojich predstáv. Čitateľovi som sa snažil sprostredkovať čo najviac poznatkov o téme, na ktorú bol zameraný exponát. Aj napriek výtkam porotcov na výstavách, uplatňoval som rozsiahlejšie sprievodné texty.

Prvý súťažný exponát som zostavil na výstavu v Galante v r. 2007. Bronzová medaila, ale hlavne slová poroty ma nabudili. Nezaháľal ani môj učiteľ pán Maniaček. Nabádal ma, rozšíriť jednorámový exponát na 3 plochy a obratom prihlásiť na výstavu v Ružomberku (2007). Úsilie bolo ocenené postriebrenou medailu (64b). V ďalšom roku sa exponát rozrástol na 5 plôch (80 listov) a na výstave NITRAFILA 2008 bol ohodnotený 80 bodmi, pozlátenou medailou.


Rozhovor s Milanem Šajgalíkem z KF 52-51 NITRA


Můžete se blíže vyjádřit ke svojí vystavovatelské a publikační činnosti? Mne totiž loni na výstavě v Nitře velmi překvapil počet vašich exponátů.


Odpověď:

S publikaťnou činnosťou som začal už na strednej škole, keď som fotografiami a sprievodnými textami prispieval do dennej tlače. Po nástupe do zamestnania sa to rozšírilo o rozhlas a hlavne publikovanie odborných aj populárno-vedeckých článkov.

V ostatných rokoch, pred nástupom na dôchodok, som začal nachádzať aj čas pre filateliu, menovite tvorbu exponátu. V procese príprav a zostavovania exponátov som prelistoval hodne publikácií, ako aj odborných článkov, zúčastňoval som sa konferencií, hľadal na internete. Stalo sa, že na jednej z mojich výstav (v Bazilike sv. Emeráma v Nitre), som opakovane počúval požadavky na knižné spracovanie danej témy. Nemal som vôľu pristúpiť na to. No na ďalšie naliehanie, som sa pustil do práce na mojej prvej filatelistickej publikácii, keďže predchádzajúca bola zameraná na históriu firmy v ktorej som pracoval. V priebehu roka bola knižka pripravená do tlače (sadzbu, grafiku, aj zalomenie som si robil svojpomocne, ale obálku som zveril profesionálnej grafičke). Rukopis knihy bol odovzdaný do tlače, aby vyšla k oslavám sviatku sv. Cyrila a Metoda. Lenže v tom čase som zachytil v dennej tlači neseriózne, zavádzajúce články na oboch patrónov Európy a ich misiu. Stihli sme zastaviť prípravu knižky do tlače a nastalo vyhľadávanie a dopĺňanie potrebných dokumentov. Napokon, dobre sa stalo, lebo okrem pár strán nového textu, sme mohli dokončiť ostatné, už skorej rozpracované kapitoly. Knižka tak zdvojnásobila počet strán.

S témami mne blízkými, som sa aktívne zúťastňoval aj vedeckých konferencií, prednesom referátov, ich uverejnením v zborníkoch. Samozrejmou súčasťou takých konferencií bola aj filatelistická výstavka 1 resp. viacerých exponátov na danú tému. Na niektoré konferencie som pripravil skladačky (aj viacjazyčný text), ktoré filatelistickým spôsobom propagovali Slovensko, Nitru ako miesto medzinárodnej konferencie a tému konferencie.

Takmer 10-15 rokov som prispieval do magazínu Slovensko, potom Náš vidiek články, ktorých ťažisko témy tvorili známky, filatelia, alebo využitím známok dopĺňali text.

Publikačná čin. spoluautorstvo na publikáciách vydaných so Slovenskou poštou

Nitra pohľadom filatelistu.

Prvý exponát bol zostavený pre propagačné účely, následne, podľa odporúčania p. Ing. J. Maniačka, som vytvoril najskôr jednorámový, až 5-rámový exponát „Vďaka vám, sv. Cyril a Metod“. Výstavy v otvorenej triede, neskôr prestavba exponátu na plnohodnotný.


Narazili jste za dobu svojí filatelistické činnosti na nějaký mimořádný objev?


Odpověď:

Na známkách neštudujem dajaké osobitosti alebo odchýľky (aj keď ich niekedy v exponátoch „vypichnem“). Môj drobný objav súvisí so sv. Cyrilom a Metodom. Roky som netušil, že prvá známka s ich vyobrazením pochádza už z roku 1905! V žiadnom katalógu som ju dovtedy nevidel. Keď sa mi takáto celistvosť (zmiešaná frankatúra výplatnej známky Maďarska a doplatnej známky Chorvátska) dostala do rúk, až sa mi dych zastavil! Siluety postáv ma presviedčali, kto by to mal byť. Nikto mi nevedel povedať nič bližšie. Dlho trvalo, kým som zistil, že je to doplatná známka a na nej skutočne sú postavy týchto apoštolov.


Nyní bych se zeptal, kolik roků působíte v roli předsedy KF 52-51 Nitra a připomenout současné členy předsednictva a předchozí předsedy KF Nitra?


Odpověď:

Môj filatelistický život tvoria extrémy. Po 5 rokoch predsedníctva v predchádzajúcom klube, som v dôsledku pracovných povinností navštevoval klub, resp. novinkára iba 1-2x do roka! Na známky nebolo času.


Jaké máte filatelistické plány a záměry do budoucna?


Odpověď:

Pracujem na exponáte pre výstavu IBRA2023 a rád by som pripravil jeden rozšírený exponát (z 1 na 5 plôch) na výstavu BRATISLAVAFILA 2023.

Ako predsedu Komisie mládeže ZSF nás čaká príprava národného kola Filatelistickej olympiády mládeže – v júni 2023. A začiatkom ďalšieho mesiaca zas plánujeme v Nitre uskutočniť filatelistickú výstavu s religióznou tematikou.

Zoborská listina z r. 1113, ktorej originál je uchovaný na nitrianskom hrade, bola napísaná v Zoborskom kláštore.


Chcete něco vzkázat čtenářům Infofily?


Odpověď:

Srdečne pozdravujem všetkých a v novom roku im želám hlavne dobré zdravie, úspech v práci, doma pohodu a veľa, veľa filatelistických potešení.


Děkuji za rozhovorAutor: Jaromír Petřík | 3. 3. 2023

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč