Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

Rozhovor s Josefem Chudobou na téma Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022

Svaz českých filatelistů, z.s. pověřil spolek Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022, z.s. k realizaci Evropské výstavy poštovních známek LIBEREC 2022 a přidružené výstavy „Polar salon LIBEREC 2022“ pod patronací FEPA s uznáním FIPu., která se uskuteční ve dnech 13. až 16. října 2022. Informace již nyní najdete na pěkně provedených webových stránkách: https://www.liberec2022.eu/ Jak jistě víte poslední Evropská výstava poštovních známek se konala v Brně v roce 2005. Bude to tedy další Evropská filatelistická výstava na území České republiky až po 17 letech.

Rozhovor s Josefem Chudobou na téma Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022

Při této příležitosti jsem si dovolil požádat místopředsedu organizačního výboru této výstavy Josefa Chudobu o rozhovor. Kdo z KF Liberec přišel s nápadem uspořádat vysoce prestižní Evropskou filatelistickou výstavu v Liberci? Přece jen, je taková záležitost velmi organizačně i finančně nákladná a člověk by předpokládal, že se takto velké akce zhostí KF v našich největších městech Praha nebo Brno.


V roce 2019 proběhla národní výstava v Liberci a troufám si říci, že byla úspěšná. Za čtyři dny ji navštívilo více než 3000 lidí a v rámci propagace jsme se dostali do celonárodních novin a televize.
Kolegovi Jiřímu Krausovi se podařilo na tuto národní výstavu přizvat vystavovatele s výjimečnými exponáty polární filatelie, o kterou se sám velmi zajímá. Například bylo možno vidět dopisy z Antarktidy odeslané před více než 200 lety. Sběratelé polární filatelie pořádají jednou za 3 roky celosvětové setkání sběratelů a vystavovatelů těchto zajímavých materiálů. Jirka pozval polární sběratele do Liberce v rámci propagace naší výstavy a v rámci toho zjistil, že by tito vystavovatelé měli zájem v pokračování světových polárních výstav zde v našem městě. Po rozhovorech s těmito polárními sběrateli v Liberci a telefonických hovorech hlavně s USA bylo rozhodnuto, že se toto setkání uskuteční v roce 2022 v Liberci. Tento termín odsouhlasili následně polární sběratelé z celého světa.
V průběhu diskuzí o polární výstavě jsme se rozhodli povýšit naši výstavu na evropskou v návaznosti na již zmíněnou národní výstavu. Určitě máš pravdu, že uspořádání výstavy je velmi finančně náročné. V dnešní době je potřebné shánět sponzory a přesvědčovat je, že každá taková výstava je potřebná pro udržení kultury a všeobecného povědomí o filatelii. Zároveň nám velmi pomáhá hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta i primátor statutárního města Liberce pan Ing. Jaroslav Zámečník.

Rád vzpomínám na vydařenou filatelistickou Národní výstavu Liberec 2019, která byla v prostorech Krajského ředitelství policie Libereckého kraje - Kavárně POŠTA – naproti divadlu F. X. Šaldy a liberecké radnici. Je jasné, že Evropská výstava potřebuje daleko větší prostory a tak se v této krásné historické budově nedá uspořádat. Můžete čtenářům blíže popsat a přiblížit prostory, ve kterých se tato výstava bude konat?

Ano, prostory, které jsme měli k dispozici v roce 2019, byly pro tuto akci úžasné. Historická budova a její interiér, včetně zázemí a samozřejmě nechyběly kvalitní světelné podmínky. Bohužel celkově by se do prostor vešlo jen asi 350 výstavních ploch. A podle podmínek FEPA musí mít evropská výstava minimálně 1000 ploch. Pro představu PRAGA 2018 měla 1500 ploch, my plánujeme asi 1200.
V současné době je trendem uspořádat výstavy v prostorech, kde se zájemci také mohou ubytovat a kde je další způsob vyžití. Jediný prostor, jež by umožňoval uspořádat výstavu s dostatečným počtem rámů a zároveň zajistil ubytování účastníků je jedinečný kongresový, hotelový a zábavní komplex Centrum Babylon Liberec.

V jaké fázi jsou přípravy nyní? Je jasné, že při tak velké akci se vše musí dojednat dlouhou dobu dopředu?

Ačkoliv je do výstavy 18 měsíců, tak přípravy jsou v plném proudu. Zmíním tady pouze pár detailů, které mohou unikat, ale na kterých jsme strávili mnoho času. K dnešnímu dni například:

1) Máme smluvně zajištěny výstavní a ubytovací prostory.
2) Víme užití jednotlivých místností.
3) Máme rozmyšleno rozvržení rámů v hlavním prostoru.
4) Obdrželi jsme záštitu primátora Liberce a podporu od hejtmana.
5) Od FEPA máme provizorní záštitu z ledna letošního roku a oficiální
schválení záštity je plánováno na kongres FEPA - který se bude konat v Aténách 23. listopadu 2021. Zároveň jsme obdrželi v únoru letošního roku od FIP uznání výstavy. To je potřeba pro uznávání obdržených výsledků na světových výstavách.
6) Napsali jsme a nechali si schválit od FEPA - IREX výstavy. Tento dokument představuje základní dokument pro organizování výstavy, kde jsou popsány základní informace o výstavě, výstavní třídy, způsob dopravy exponátů, velikosti rámů apod.
7) Je připraven zvací dopis na naši výstavu, který bude společně s IREXem rozeslán všem členům FEPA.
8) Polar Salon má již hotovy taktéž podmínky pro vystavování, má určenu výstavní jury a zároveň na webu můžete vidět upoutávku na tuto akci. Jsou tam ukázky jak z Antarktidy, tak z Arktidy.

Kdo všechno se bude podílet na montáži a instalaci takto velkého projektu? Vím, že kromě KF Liberec je velmi aktivní KF v Jihlavě, ale moc toho nyní neslyším o aktivitách KF ve velkých městech, např. v Praze nebo v Brně. Budou vypomáhat i členové KF z těchto našich největších měst?

Na minulé výstavě nám velmi pomohli Jihlaváci (Martin Tůma s rodinou a Michal Musil), kteří nezištně pomáhali na zorganizování výstavy. Jejich obětavost je úžasná, takto již pomáhali na výstavě PRAGA 2008 a 2018. Dále musím zmínit i členy našeho klubu. Bylo úžasné, že všichni kdo slíbili pomoc, tak skutečně přišli. Často přivedli na pomoc i své manželky, či další kamarády. Např. moje kamarádky nefilatelistky přijely až z Ústí nad Labem a obětovaly víkend na pomoc výstavě. Samozřejmě s vědomím, že máte za sebou kolektiv, na který se můžete spolehnout, organizování větší výstavy je jednodušší.
Budeme rádi, když se nám přihlásí kdokoliv z dobrovolníků. Nejedná se jenom o fyzicky náročné práce, ale při přípravě nebo samotné organizaci jsou potřeba všichni.
Když už mluvím o těch dobrovolnících. Už na výstavě PRAGA, a i v Liberci se nám velmi osvědčilo dělat komentované prohlídky pro návštěvníky, kde se ukáží zajímavé exponáty, vzácnosti a vysvětlí jejich výjimečnost. Návštěvník nefilatelista většinou není schopen se orientovat ve stovkách výstavních rámů a desítkách tisíc známek. Z tohoto důvodu je potřeba najít ochotné lidi, kteří by ukázali dle jejich názoru tyto zajímavé exponáty a svoje nadšení přenesli i na návštěvníky. Tyto komentované prohlídky jsem poskytoval pro návštěvníky na obou zmíněných výstavách (celkově asi pro tisíc lidí) a ohlasy byly pouze příznivé. Řada kamarádů mi po výstavě potvrdila, že bez výkladu by byli „ztraceni“ a „takto to bylo super“

Otázka: Máte už nyní nějakou představu o rozpočtu a nákladech na tuto velkou akci?

Ano a proto již nyní s předstihem jednáme se sponzory a hledáme i další. Vytvořili jsme sponzorský program pro fyzické i pro právnické osoby a budeme rádi, pokud by nám všem někdo pomohl. Najdou se občas lidé, kteří se domnívají, že organizátoři si uskutečněním výstavy vydělají velké peníze, ale opak je pravdou.

Z webových stránek Evropské výstavy Liberec 2022 se dozvídáme následující informace: 13. října 2020 - udělen patronát Académie Européenne de Philatélie. V prosinci 2020 proběhlo jednání s hejtmanem Libereckého kraje panem Martinem Půtou a s primátorem statutárního města Liberce panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem. 9. ledna 2021 - probíhá jednání FEPA, kde se diskutuje o udělení patronátu výstavě LIBEREC 2022.

10. ledna 2021 – na zasedání FEPA obdržen patronát FEPA nad společnou výstavou LIBEREC 2022. 9. ledna 2021 – přidáno logo přidružené celosvětové výstavy POLAR SALON LIBEREC 2022, na které bude vystaven nejenom filatelistický materiál z obou pólů, které ještě začátkem minulého století nebyly dosaženy. 14. ledna 2021 bylo zahájeno jednání s Českou poštou, s.p. a také s konzultantem FEPA p. Igorem Pircem, ohledně možné další budoucí spolupráce.

Kolik zemí Evropy předpokládáte, že se výstavy zúčastní ? Máte již v současné době nějaké přihlášky?

Oslovíme všechny národní svazy, které jsou členy FEPA. Celkově se jedná asi o 40 národních svazů. V nejbližším období jim pošleme pozvánky a svazy následně nominují národní komisaře. Teprve potom budeme přijímat přihlášky na výstavu. Jedná se o celkem složitou proceduru, s jasným časovým řádem, který je uveden na webu a jmenuje se Milestones.

Můžete uvést kritéria pro přijímání exponátů? Budou například od našich vystavovatelů přijímané pouze exponáty prezentující Československo a jeho historická území, nebo dostanou příležitost i exponáty prezentující evropské či mimoevropské státy? Pokud si vzpomínám, toto pravidlo bylo uplatněno na Světové výstavě v Praze 2018.

Minimální kritéria pro přijetí exponátů popisuje IREX, který uvádí, že mohou být přijaty pouze exponáty, které obdržely na národní výstavě minimálně 75 b., nebo mají dobrozdání o kvalitě od národního komisaře. Národním komisařem pro tuto výstavu je pan Tomáš Pazderník.
Vím o problému, že v ČR existuje asi 10 exponátů, které na výstavě Praga Piccolo obdržely ve 2. třídě více než 85 bodů. Bohužel v letošním roce se asi výstava neuskuteční, přesto udělám vše, aby tyto exponáty byly přijaty na evropskou výstavu. Možnosti jsou: 1) vystavovat na národní úrovni v cizině a získat tam kvalifikaci, 2) uspořádat soutěžní výstavu v ČR a nebo 3) obdržet dobrozdání národního komisaře.
K přijímání exponátů. Záleží na počtu přihlášek. Organizační výbor je obecně vázán velikostí výstavních prostor a je dosti časté, že některé z exponátů nemohou být přijaty (například můj exponát na výstavě v Londýně nebyl přijat z důvodu, že vystavuji specializovaně jednu emisi a nikoliv celý stát). Rád bych, aby byly přijaty všechny přihlášené exponáty z ČR, které získají kvalifikaci.

Rozhovor s Josefem Chudobou na téma Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022

Otázka: Na webových stránkách výstavy Liberec 2022 jsem se dočetl, že na výstavě budou i exponáty v třídě tematické, otevřené a mládežnické. Navíc mohou být přihlášeny i pohlednice. Toto musím velmi ocenit. Jaký je Váš názor na tyto výstavní třídy?

Otevřená a tematická třída byla vzhledem k přidruženému Polar salonu nutností. Vždyť řada těchto exponátů by mohla být přihlášena právě do těchto dvou tříd. Zároveň bychom rádi podpořili námětové sběratele, protože tento druh filatelie v posledních letech neprávem upadá.
Další hledisko pro zařazení těchto tříd je, že jsou čitelnější pro laickou veřejnost. To je dáno rozmanitostí a barevností materiálu, oproti jednobarevné klasice. Přiznám se však, že mne více osloví klasické známky, ale to je úrovní pohledu. Těším se na vystavené polární exponáty, které jednoznačně budou perfektní svojí kvalitou. Budu rád, jestliže se námětoví sběratelé budou inspirovat těmito exponáty při tvorbě svých sbírek. Je škoda, že v současné době není moc tematických exponátů na mezinárodní úrovni.

Budou na výstavě ještě nějaké doprovodné programy?

Určitě nějaké připravujeme, ale zatím se raději nebudu pouštět do podrobností.

Na jaké medaile a diplomy se mohou vystavovatelé těšit? Jsou už navržené a výtvarně zpracované? Přiznám se, že keramické medaile, které byly udělované na Světové výstavě v Praze, nebyly zrovna mým šálkem čaje. Budete preferovat klasické kovové medaile, nebo nějakou kombinaci, kdy např. krásně provedené kovové medaile byly zasazené do litého skla na již zmíněné Národní výstavě ve Žďáru nad Sázavou v roce 2016?

Grafický návrh nemáme dosud připraven, ale myšlenky se nám již honí hlavou. Na předešlé výstavě jsme spolupracovali s firmou Znak Malá Skála, která nám připravila velmi vkusné kovové medaile a účastníkům výstavy se velmi líbily. Vše včetně medailí samozřejmě záleží na našich finančních možnostech.

Děkuji za rozhovor a přeji Ti co nejúspěšnější průběh Evropské výstavy Liberec 2022

Rozhovor s Josefem Chudobou na téma Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022


Autor: Jaromír Petřík | 19. 5. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč
Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč