Nabídka našeho eshopu

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč

Rakousko emise 1850 - Ladurner - stehová průsvitka

První vydání známek Rakouska od 1.6.1850 bylo tištěno na ručním papíru. V německém jazyce označovaný HP (Handpapier) má nepravidelnou hrubou strukturu a síla papíru se pohybovala od 0,05 do 0,16 mm. Uprostřed tiskových archů (čtyř desek) má archovou průsvitku tvořenou písmeny KKHM = Kaiserlich-Königliches Handels-Ministerium. Průsvitka má délku 235 mm a výšku 35 mm.

Od prosince roku 1854 se výhradně začal používat strojový papír, v německém jazyce označovaný MP (Maschinenpapier). Nemá žádnou průsvitku KKHM podobnou ručnímu papíru. Strojový papír má pravidelnou jemnou strukturu papíru, je hlazený a stejnosměrné síly.

Stehová průsvitka v německém jazyce označována „Nahtwasserzeichen“, po svém objeviteli pojmenovaná a také známá jako "Ladurnerova průsvitka", vznikala obtisknutím jemného drátěného stehu plstěného válce papírenského stroje. (obr. 1) Při výrobě strojového papíru se někdy vtlačily drátěné stehy tzv. nekonečného síta do papírové hmoty tak, že lze při prohlížení papíru (proti světlu) vidět jejich stopy. Jedná se vlastně o ztenčení papíru, kdy průsvitkové čárky přesně ukazují na stehovaná místa. Délka těchto stehů byla okolo 3,5 mm a tloušťky 1 mm:

- o pravidelné stehové průsvitce hovoříme, když se stehové čárky táhnou rovnoběžně vedle sebe, a to buď svisle (vertikálně) nebo vodorovně (horizontálně). Vodorovně se táhnoucí stehové čárky jsou vzácnější. (obr. 2)
- nepravidelná stehová průsvitka vznikla při dalších opravách stehovaného místa. V tomto případě se jedná o jiné značení, čárky leží jedna od druhé vzdáleněji, jsou různě dlouhé a nepravidelné. Velmi vzácná je nepravidelná stehová průsvitka ve dvou řadách a je třeba ji přiměřeně tomu výše hodnotit. (obr. 3)

Pokud se dá (na známce) rozpoznat pouze jedna řada (poloviční stehová průsvitka), oceňujeme ji pouze 30 až 40% ceny kompletní, ve dvou řadách probíhající stehové průsvitky.
Poprvé se stehová průsvitka u známek na strojovém papíru vyskytuje koncem roku 1854. Jako první známka na strojovým papíru byla vytištěna hodnota 3 Kreuzer (typ IIIa, deska A) a nejstarší doložené datum výskytu podle katalogu Huber/Wessely [2]  je 06.12.1854. U ostatních krejcarových hodnot: 1 Kr. (02.07.1855), 2 Kr. (25.06.1855), 6 Kr. (02.01.1855) a 9 Kr. (02.03.1855). U Lombardsko-Benátska byla vytištěna hodnota 10 Ct. (10.07.1857), 15 Ct.(10.08.1854), 30 Ct. (06.05.1855 a 45 Ct. (18.09.1856).  

Rakousko emise 1850 - Ladurner - stehová průsvitka

PRAVIDELNÝ LADURNER „Regelmäßiger Ladurner“

Rakousko emise 1850 - Ladurner - stehová průsvitka

Obr. 2 Sestava pravidelných průsvitek Ladurner - ukázka ze sbírky autora

NEPRAVIDELNÝ LADURNER „Unregelmäßiger Ladurner“

Rakousko emise 1850 - Ladurner - stehová průsvitka

Obr. 3 Sestava nepravidelných průsvitek Ladurner - ukázka ze sbírky autora

Rakousko emise 1850 - Ladurner - stehová průsvitka

Rakousko emise 1850 - Ladurner - stehová průsvitka

Obr. 4 Zkoušení a určení průsvitky Ladurner

Na obr. 4 je konkrétní zkoušení a určení průsvitky Ladurner (vyobrazen líc a rub známky) nad LED-diodovým světlem. První pravidelná a druhá nepravidelná stehová průsvitka, ve dvou řadách, která je mimořádně výrazná a je ještě pro názornost ohraničená v červeném rámečku).

Průsvitku lze nejlépe vidět při prohlídce známky proti světlu (mně se osvědčilo LED-diodové světlo, např. na mobilním telefonu). Další pomůcky které lze použít na určení průsvitek Ladurneru je Signoscope T1, T2, od firmy SAFE, odkaz na webu :Eshop.infofila.cz .

Rozhodně nedoporučuji prohlídku průsvitky v lékařském benzínu, koupání poškozuje barvy téměř každé známky! Do sbírky se snažíme zařadit známky s výrazným Ladurnerem a nejlépe v obou řadách. Známky na strojovém papíru, které se mohou vyskytovat s Ladurnerem:

- 1 Kreuzer typ Ib / deska A
typ III / deska A : RARITY a UNIKÁTY
typ III / deska B
- 2 Kreuzer typ III
- 3 Kreuzer Gravurtype
typ IIIa
typ IIIb
typ IIIc
- 6 Kreuzer typ III
- 9 Kreuzer typ IIIa : RARITY
typ IIIb
- 10 Centesimi typ III : RARITY
- 15 Centesimi typ III
- 30 Centesimi typ III
- 45 Centesimi typ III


Zjednodušený cenový záznam podle katalogu ANK 2018/19 [3] (brutto).
Ladurner (Nahtwasserzeichen): razítkovaná známka + 350,- € výstřižek + 420,- € celistvost + 600,- €

Cena platí za obě řady průsvitky, pouze část průsvitky cena cca 50 %.
Podle mého názoru si zaslouží nepravidelné průsvitky přirážku + 200 %, viz obrázek 3. (hodnota 3Kr. a u ondřejských křížů + 300%). Jejich výskyt je vzácnější v poměru min. 1 : 20.
Pro rychlou orientační tržní hodnotu u nás postačí koeficient přepočtu 10,- Kč za jedno Euro.

Vzácné a atraktivní jsou pak všechny dvou a vícepásky, viděl jsem jen jednou v aukci ve Vídni. Dále všechny průsvitky Ladurner na ondřejských křížích ve všech barvách (žluté, černé, červené, hnědé, modré) a rarity v kompletních čtyřpáskách. Unikátní a možná doposud neobjevené jsou na hodnotě 1 Kr. zlatožlutá (goldgelb) a okrově žlutá (ockergelb) obě v typu III / deska A. Známky s průsvitkou “Ladurner” se vyskytují i na dalších emisích Rakouska a samozřejmě i na čs. známkách např. Hradčanech. Nechť tato kapitola inspiruje sběratele k novým nálezům.
Všechny tyto vzácné známky s průsvitkou „Ladurner“ doporučuji odzkoušet a atestovat uznávaným znalcem.

Použitá literatura:

[1] Ferchenbauer U.: Österreich 1850-1918, Wien 2008
[2] Huber/Wessely: 1976 Großes Handbuch Österreich und Lombardie-Venetien mit
Spezialkatalog für I. Emision 1850, Wien-Linz 1975
[3] AUSTRIA NETTO KATALOG – Österreich Spezialkatalog 2018/19, Wien 2018

Jan Pelikán, znalec ZSF na Rakousko 1850-1918
Kontaktní email: filatelie.pelikan@email.cz


Autor: Jan Pelikán | 19. 6. 2019

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč
Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč