Rakouské známky Deutschösterreich použité v ČSR

Všichni sběratelé rakouských známek znají přetiskovou emisi z let 1918-1919, která upravila výplatní známky rakouského císařství jejich přetištěním novým názvem státu Německé Rakousko (Deutschösterreich). Jedná se o ekvivalent naší Pošty Československé 1919, naštěstí však rakouská emise byla ušetřena takového vlivu filatelistů jako u nás. Známky měly platnost již pouze na území nově vzniklého rakouského státu a nikoliv na území býv. korunních zemí, které se staly součástí nástupnických států Rakousko-Uherska, přesto se sporadicky mohou vyskytovat i na zásilkách odeslaných z těchto států.

Rakouské známky Deutschösterreich použité v ČSR

Příkladem může být celistvost vyobrazená v tomto článku. Ta byla odeslána jako odpovědní zásilka obecním úřadem z území ČSR do Rakouska v rámci akce (zřejmě pocházející ještě z doby monarchie) na zkvalitnění dopravní obsluhy měst. Městská správa Vídně (Gemeinde Wien), resp. její referát starající se o městské tramvaje odeslala v květnu 1919 na řadu obecních úřadů v Čechách a na Moravě úřední zásilky, k nimž přiložila obálky se svou zpětnou adresou vyfrankované tehdy platnými známkami s přetiskem “Deutschösterreich”. Vzhledem k nedostatku peněz na obecní samosprávu za jakéhokoliv režimu obecní úřady nabídnutou možnost odeslání zdarma rády využily a poštovní úřady se vzhledem k úctyhodnosti adresáta i odesílatelů zřejmě mlčky tolerovaly vyfrankování dopisů u nás neplatnými známkami.

Filatelistický popis celistvosti je celkem jednoduchý – dopis byl odeslán 9.5. 1919 z úřadu Litomyšl 1 (viz znárodněné razítko s odstraněným něm. názvem města “Lauterbach”). Na zásilce je razítko příslušného obecního úřadu (Gemeindeamt in Lauterbach). Zajímavá je také z důvodu, že již za 6 dnů po jejím odeslání došlo ke změně tarifů čs. pošty, kdy původní tarify ještě z doby Rakousko-Uherska byly nahrazeny novými tarify.

Takovéto celistvosti krásně ilustrují rozporuplnost té doby, kdy na troskách habsburské říše vznikly nové státy, jejichž pošty i obecní samosprávy nadále úzce spolupracovaly. Zároveň však ukazují, že tato spolupráce byla pouze dočasná a zřejmě ne příliš úspěšná - pokud vím, tramvaje dosud v Litomyšli nejezdí...

Připraveno pro zpravodaj Terra vydávaný Sekcí Evropa Společnosti teritoriální filatelie SČF

Autor: Lubor Kunc | 12. 8. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223