Provizorní vydání Aše

Mezi pohořím Smrčiny a Krušnými horami se nachází Ašský výběžek, který je ze tří stran obklopen Německem. V této oblasti žilo přibližně 45 000 obyvatel, kteří byli prakticky ze 100 procent Němci.

Váš komentář