Komentáře ke článku


Provizorní vydání Aše

Mezi pohořím Smrčiny a Krušnými horami se nachází Ašský výběžek, který je ze tří stran obklopen Německem. V této oblasti žilo přibližně 45 000 obyvatel, kteří byli prakticky ze 100 procent Němci.
Ašské přetisky pohledem jednoho Ašáka150996
Vložen: 07. 06. 2023 - 16:16:36Odpovědět
Jsem ašský rodák a o poštovní historii Ašského výběžku se tak trochu zajímám. Proto patří mé velké díky panu Radimu Motyčkovi za velmi zajímavý článek. Přináší mnoho interesantních faktů.
Dovolím si malou opravu: Ten přepadený hraniční přechod byl pravděpodobně přechod s názvem Neuhausen nikoliv Neulaufen.
A nyní můj názor na ašské přetisky, který pochopitelně nikomu nevnucuji:
Ašské přetisky nejsou ničím jiným než znehodnocenými československými známkami. Ašský výběžek byl do 30. září 1938 součástí Československa a od 1.10..1938 součástí Německé říše. Tzv. Svobodný stát Aš nebyl nikdy žádným státem. To že něco takového představitelé SdP vyhlásili, nařídili jízdu vpravo, vydali "vlastní známky", obsadili celnice, poštu atd. ještě neznamená, že vznikl nový stát. To by ho musel někdo uznat. A pokud vím, nic takového se nestalo.
Přetisky samotné byly chytrým marketinovým tahem. Prsty v něm mělo vedení SdP, ašští pošťáci, jistě i ašští filatelisté. Proto také to množství různých variant přetisku, různé tiskové desky, "někdo zapomněl smýt černou barvu" :-)) atd., atd. Svůj účel přetisky rozhodně splnily. Lidé to kupovali a vybralo se dost peněz.
Sbírání ašských přetisků je určitě velmi zajímavou filatelistickou disciplínou. Je o ně zájem, prodávají se, diskutuje se o nich a naplňují naší filatelistickou touhu, mít ve sbírce něco oč máme zájem. Je to doklad oné doby - posledních zářijových dnů roku 1938.

Přidat komentář