Nabídka našeho eshopu

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři 1. dívky

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři první dívky

  • Cena: 189 Kč

Přechod na euro a automatové známky

Ve Filatelii č. 5/2003 byl uveřejněn článek PhDr. Františka Crhy Platnost známek v zemích eurozóny. Přechod většiny zemí Evropské unie na společnou měnu euro jako hotovostní platidlo k 1.1.2002 se pochopitelně dotkl i automatových známek, kde však můžeme zaznamenat ve srovnání s ostatními poštovními známkami určitá specifika. Těm je věnován tento příspěvek.

I na automatových známkách najdeme výplatní hodnotu ve dvou měnách - národní a v euru (ve Francii a v Portugalsku). Většina zemí však přešla na novou měnu na automatových známkách jednorázově. V jiných zemích asi i díky přechodu na euro automatové známky (prozatím?) skončily. Podívejme se v následujícím přehledu stručně na situaci v jednotlivých zemích eurozóny, které vydaly automatové známky (v abecedním pořadí).

Alandské ostrovy
Automatové známky pro tuto autonomní část Finska vycházejí od roku 1984. Dne 2. 1. 2002 začal prodej automatových známek s hodnotami v euru. Platnost starých známek s hodnotou ve finských markách skončila 30. 6. 2002.

Andora
Španělská pošta v Andoře vydává automatové známky od roku 1996. Přechod na hodnoty v euru se uskutečnil v závěru roku 2001, nominále automatových známek je ve společné evropské měně uváděno od 28. 12. 2001. Známky s hodnotami v pesetách ztratily platnost 28. 2. 2002.

Belgie
Automatové známky jsou vydávány od roku 1981. Většinou jde o nepříliš atraktivní jednobarevné výplatní a příležitostné automatové známky s nevýrazným podtiskem z automatů FRAMA staré generace. Poslední byla vydána k filatelistické výstavě JUNEX 2001 6. 10. 2001. Automatové známky s hodnotami v belgických francích zůstávají (stejně jako jiné starší belgické známky) nadále v platnosti. Výplatní automatové známky FRAMA s hodnotami v euru byly vydány 10. 1. 2002. Automaty Amiel nebyly zatím na novou měnu přestavěny a byly vyřazeny z provozu.

Finsko
Automatové známky jsou vydávány od roku 1982; bylo jich vydáno několik desítek. Téměř nové automaty FRAMA byly ke konci roku 2001 (dočasně?) vyřazeny z provozu a zatím nebyly upraveny na euro. Automaty PA a Amiel prodávají automatové známky s hodnotami v euru od začátku ledna 2002. Finské známky (i automatové) s hodnotami ve finských markách platí do konce roku 2011.

Francie
První automatové známky (resp. jejich předchůdci) se ve Francii objevily už v roce 1969. Od té doby vyšlo velké množství různých výplatních i příležitostných automatových známek, určených pro různé automaty. Už od roku 1999 měly francouzské automatové známky hodnotu ve dvojí měně - ve francouzských francích a v euru. Od začátku roku 2002 mají hodnoty jen v euru. Francouzské známky s hodnotami ve francích zůstávají v platnosti bez omezení.

Irsko
Zkušební provoz různých automatů na prodej automatových známek probíhal od roku 1990, po roce 1992 byly v provozu jen automaty FRAMA. I jejich provoz však byl už před časem ukončen a v současné době se v Irsku žádné automatové známky neprodávají. Známky s hodnotami v národní měně platily do konce roku 2002.

Lucembursko
Automatové známky vycházely od roku 1983. Provoz posledních automatů byl ukončen v roce 2001. Platnost automatových známek s hodnotou v lucemburských francích skončila koncem roku 2002.

Německo
Automatové známky jsou vydávány od roku 1981. Přechod na euro se v Německu uskutečnil díky možnosti dálkového ovládání automatů nové generace přesně o půlnoci 1.1.2002. Automatové známky tak předběhly o 10 dnů "normální" německé známky s hodnotou pouze v euru. Nová hodnota byla tištěna na dosavadní podtisk (tři poštovní trubky). Nové automatové známky (v podtisku je poštovní schránka), které existují pouze s hodnotami v euru, vyšly 4. 4. 2002. Automatové známky s hodnotami ve fenicích ztratily platnost (stejně jako jiné německé známky s hodnotou pouze ve fenicích) 30. 6. 2002.

Nizozemí
Automatové známky vycházely od roku 1989. Provoz automatů byl ukončen na jaře 2001. Nizozemské známky s hodnotami v národní měně (včetně automatových známek) zůstávají nadále v platnosti.

Portugalsko
Automatové známky jsou vydávány od roku 1981 a bylo vydáno velké množství různých známek pro automaty různých výrobců. Nominále ve dvojí měně se vyskytuje od března 2000. Nové automatové známky mají hodnoty pouze v euru. 1. března 2002 byla vydána série automatových známek věnovaná přechodu na euro. Platnost známek s hodnotami pouze v escudech skončila 30. 9. 2002.

Rakousko
Automatové známky byly vydávány od roku 1983. Do konce roku 2001 byly automaty FRAMA odmontovány a tím (prozatím?) skončila historie rakouských automatových známek. Platnost všech známek s hodnotami v šilincích skončila 30. 6. 2002.

Řecko
Automatové známky jsou vydávány od roku 1984. Od 2. 1. 2002 mají automatové známky se stávajícím obrazem antické lodi hodnoty v euru. Liší se pouze výší nominální hodnoty a tím, že její poslední dvě číslice jsou odděleny desetinnou čárkou. Číslo automatu je nově tištěno vodorovně místo svisle. Známky s hodnotami v drachmách platily do konce roku 2002.

Španělsko
Automatové známky jsou vydávány od roku 1989; ve Španělsku je používání automatových známek naprosto běžné i díky tomu, že je vydává několik tisíc přepážkových terminálů. Nominální hodnota v euru je uváděna od prosince 2001. Známky s hodnotami v pesetách ztratily platnost koncem února 2002.

Vatikán
První, velmi atraktivní automatové známky prodávané automaty FRAMA nové generace, vyšly až ve Svatém roce 2000. Od 12. 3. 2002 jsou v prodeji nové automatové známky se čtyřmi evangelisty, které mají hodnoty v euru (v levém horním rohu je jeho výrazná zkratka). Známky s hodnotami v italských lirách jsou nadále platné.


Převzato z časopisu FILATELIE č. 6/2003, str.34


Autor: Miroslav Langhammer | 1. 7. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč