PRAGA PICCOLA 2020

První filatelistická výstava po pandemii COVID-19 v Evropě

Ve dnech 11. - 12. září 2020 proběhla v Praze v prostorách PVA Letňany první mezinárodní filatelistická výstava v Evropě a pravděpodobně i na světě od vypuknutí pandemie COVID-19. Jednalo se o 2. mezinárodní česko-německou výstavu prvního a druhého stupně. Výstava proběhla současně se sběratelským veletrhem Sběratel 2020 v hale 1 v sekci D (kvůli pandemii byla hala rozdělen na 4 sekce).

PRAGA PICCOLA 2020

Byl jsem překvapený, kolik obchodníků i návštěvníků tento sběratelský veletrh i filatelistickou výstavu navštívilo. Za přísných bezpečnostních opatření (roušky byly povinné ve všech prostorách výstaviště a též byla k dispozice dezinfekce) zde byly desítky stánků z několika zemí včetně zástupců České pošty. Při příležitosti této výstavy byly vydané známky s přítiskem, dopisnice a pamětní listy.

Organizační výbor výstavy PRAGA PICCOLA 2020 pracoval v tomto složení:

Předseda: Jiří Sedlák
Místopředseda: Hartmut Liebermann
Místopředseda: Jindřich Jirásek
Člen: Josef Chudoba
Ekonom: Martina Radová

Složení výstavní jury bylo následující:

Předseda jury: Jiří Sedlák
Tajemník jury: Zdeněk Okáč
Členové jury: Milan Černík, Václav Kopecký, Lubor Kunc, Václav Špatný,

Rozdělení jury dle výstavních tříd:

Tradiční filatelie – Jiří Sedlák, Václav Kopecký, Václav Špatný, Poštovní historie – Lubor Kunc, Celiny – Milan Černík, Otevřená filatelie – Jiří Sedlák, Mládež – Zdeněk Okáč, Václav Špatný, Literatura – Jiří Sedlák

PRAGA PICCOLA 2020
Pohled na část výstavních exponátů

PRAGA PICCOLA 2020
Reklamní poutač s upozorněním na COVID-19


Co se týká vlastní výstavy, bylo se na co dívat. Na 130 výstavních plochách bylo vystaveno celkem 43 exponátů od našich, slovenských a německých filatelistů. Řada exponátů byla velmi kvalitní a zajímavá.
Celkovým vítězem výstavy I. stupně se stal Jaromír Petřík za osmirámový exponát „Afghánistán 1871- 1900“, který obdržel 93 bodů, velkou zlatou medaili a hlavní cenu výstavy I. stupně. Pětirámový exponát Richarda Flašky „Hradčany 1818“ získal 93 bodů, zlatou medaili a hlavní cenu výstavy II. stupně.

PRAGA PICCOLA 2020
Pohled na exponát „Afghánistán 1871-1900“

PRAGA PICCOLA 2020
Richard Flaška před svým exponátem „Hradčany 1918“

Z dalších exponátů vzbudil pozornost jednorámový exponát Mauritius 1847 – 1859. Filatelistické veřejnosti je známo, že první emise MAURITIUS POST OFFICE 1847 je v podstatě sběratelsky nedostupná a pokud autor exponátu uvede, že jeho exponát je od roku 1847, musí mít tedy nějakým způsobem zdokumentovanou i tuto slavnou první emisi. Málokdo však ví, že v roce 1912 byla objevena originální deska, ze které se tiskly tyto slavné známky v roce 1847. V roce 1912 byly z této znovuobjevené desky v Paříži vytištěné novotisky v barvách červená, modrá a černá. Na exponátu byla tato emise zastoupena uvedenými novotisky ve všech třech barvách. Dovolím si napsat, že i tyto novotisky jsou velmi vzácné, literatura uvádí, že novotisků v černé barvě bylo vytištěno pouze 20ks, červených a modrých po 100 kusech. Ostatní emise již byly zastoupené originálními známkami a obálkami. Za zmínku možná stojí, že byly vystavené 2 obálky s modrým Mauritiem 2 pence POST PAID, kterých literatura uvádí dochovaných pouhých 41 kusů! A za zmínku stojí i kompletní rekonstrukce červených Mauritiů 1 penny POST PAID skládajících se ze 12 známek a tisky ze Sherwinových znehodnocených desek (pouze 20 tisků).

PRAGA PICCOLA 2020
Autor exponátu „Mauritius 1847 – 1859“ před svým exponátem

Ve třídě tradiční filatelie 1.stupně získaly 92 bodů pozoruhodné exponáty Josefa Chudoby „Osvobozená republika“ a Michala Musila „Rakousko 1850 - 1918“. Osmiránový exponát „Osvobozená republika“ Josefa Chudoby již loni v Liberci zaujal pozornost filatelistických odborníků svojí precizní zpracovaností a novými objevy. Josef Chudoba zaujal ještě dalším svým pětirámovým exponátem „Hradčany“, za který získal 86 bodů, zlatou medaili a cenu výstavy.

Kromě již zmíněného exponátu Richarda Flašky „Hradčany 1918“ si rozhodně zaslouží pozornost exponát jeho syna Petra Flašky „ČSR I“, který získal 88 bodů. Shromáždit většinu vzácných materiálů ve čtyřblocích si opravdu zaslouží uznání. Jinak, 90 bodů a cenu výstavy získal exponát Rudolfa Schindlera „Státní znak 1929“. Perfektně zpracovaný byl i exponát Tomáše Netušila „Rumburský přetisk 1938“. který získal 86 bodů. Zhotovit z dochovaných materiálů pětirámový exponát si jistě zaslouží uznání. Osobně mne zaujal i exponát Františka Dusbábka „Přetisk POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 na rakouských spěšných známkách emise 1917“, který získal 83 bodů, zlatou medaili a cenu výstavy.

Třída poštovní historie mi přišla bodově podhodnocena, k čemuž se vrátím v závěrečném hodnocení výstavy. Určitě si zaslouží uznání pětirámový exponát německého vystavovatele Hartmuta Liebermanna „Razítka poštoven v českých zemích 1900 – 1958“, za který získal pouhých 73 bodů. Též exponát Václava Pixy „Smluvní partneři pošty na českém území v letech 1900 – 2019“ byl velmi zajímavý, ale získal jen 70 bodů.

Vynikající exponáty měl v otevřené třídě Jiří Kraus „První švédská antarktická expedice 1901 – 1904“ (92 bodů) a „Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě“ (91 bodů). Vysokou kvalitou jak materiálů, tak zpracováním si zaslouží absolutorium. Za oba exponáty Jiří Kraus kromě zlatých medailí získal i cenu výstavy.

Ve třídě celin nejvíce bodů - 80, zlatou medaili a cenu výstavy získal Jan Krátký za exponát „Albánie – mezinárodní odpovědky“.

Co se týká třídy literatury, musím vyzdvihnout dílo Marka Wilsona „Czechoslovak Letter Mail 1918 – 1939 Single and Multiple Stamp Franking“, za které získal 80 bodů, velkou pozlacenou medaili a cenu výstavy.

Příjemně mne překvapila třída mládeže jednak počtem exponátů (9), ale i svojí kvalitou. Snad se staří filatelisté nemusí obávat, že nenajdou svoje nástupce. Obzvláště exponát „Automobil“ od Vojtěcha Zábojníka, který získal 87 bodů si zaslouží uznání i mezi dospělými vystavovateli.

Práci ve výstavních prostorách zahájila jury 11. 9. 2020 v 10:00 hod. a ukončila 11. 9. 2020 v 17:00. Před zahájením práce jury dne 10. 9. 2020 byla provedena kontrola kvalifikace a dodání všech exponátů. Bylo zjištěno, že na výstavu byly dodány všechny přihlášené exponáty. Organizační výbor nepřijal žádné další exponáty. Jury přeřadila jeden exponát (číslo 2.2.1.) z výstavy 2. stupně třídy poštovní historie do třídy otevřené na této výstavě číslo (1.11.4.)

Výsledky výstavy PRAGA PICCOLA 2020

PRAGA PICCOLA 2020

PRAGA PICCOLA 2020

PRAGA PICCOLA 2020

PRAGA PICCOLA 2020

PRAGA PICCOLA 2020

PRAGA PICCOLA 2020


Co říct k hodnocení výstavy?
Z mého pohledu dlouholetého vystavovatele tentokrát nedošlo k vyloženým excesům, jako se to přihodilo loni v Liberci ve třídě tradiční filatelie. Všechny kategorie celkem odpovídaly i mým představám hodnocení s výjimkou hodnocení některých exponátů třídy poštovní historie. Osobně bych viděl exponát Liebermanna Hartmuta „Razítka poštoven v českých zemích 1900 – 1958“ tak na 80 bodů (obdržel 73) a Michala Musila „Poštovní historie Jihlavy“ též kolem 80 bodů (obdržel 73 bodů). I exponátům Petra Maryšky „Doplatní známky a jejich používání v Protektorátu Čechy a Morava“ (57 bodů) a „Služební známky a jejich používání v Protektorátu Čechy a Morava“ (63 bodů) bych rozhodně nějaké body přidal.

Závěrem bych chtěl vyslovit poděkování a uznání pořadatelům výstavy PRAGA PICCOLA 2020 v čele s předsedou organizačního výboru Jiřím Sedlákem, kteří se rozhodli pro uspořádání výstavy v době pandemie Covidu-19, kdy všechny státy světa mezinárodní filatelistické výstavy zrušily, což se výrazně dotklo například i mne, když byla zrušena světová výstava Londýn 2020, kde jsem měl vystavovat.

Několik záběrů z výstavy

PRAGA PICCOLA 2020
Slavnostní vyhlášení výsledků výstavy
zleva: Josef Chudoba, Lubor Kunc, Jiří Sedlák, Jindřich Jirásek

PRAGA PICCOLA 2020
Předání ocenění německým partnerům za spolupráci na výstavě
Vpravo pan Hartmut Liebermann- člen organizačního výbor, vlevo pan Štefan Tischner


PRAGA PICCOLA 2020
U stánku Filatelie Klim a Merkur revue bylo živo


Autor: Jaromír Petřík | 17. 9. 2020

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář