Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč

Petr z Aspeltu a České království

Dostala se mi do rukou lucemburská známka z roku 1953, připomínající 700 let od narození Petra z Aspeltu. Příští rok tomu tedy bude již 750 let. (Ottův slovník naučný uvádí rok narození kolem 1250, jiné prameny uvádí rok 1245)
Petr z Aspeltu, osobnost z přelomu 13. a 14. století, je významně spojena s dějinami našich zemí. Zejména se připomíná historické datum 7.únor 1311, kdy jako mohučský arcibiskup korunoval Jana Lucemburského českým králem.

Kariéra tohoto mimořádně schopného muže měšťanského původu začala v době, když se stal osobním lékařem krále Rudolfa Habsburského (toho, který porazil 26.8.1278 na Moravském poli Přemysla Otakara II.). V roce 1296 jej český král Václav II. povolává do Čech jako vyšehradského probošta. Získává s tím spojenou hodnost kancléře českého. Významně působil při tvorbě a uplatňování politiky českého krále.

Když se v roce 1306 stal arcibiskupem mohučským, vzrůstá jeho politický vliv na středoevropské dění, a tím i na dění v našich zemích. Jako jeden z kurfiřtů se účastnil volby císařů Svaté říše římské.

V létech 1309-1310 byl hlavním podporovatelem úsilí o dosazení Lucemburků na český trůn. Účastnil se jednání o svatbě syna římského císaře Jindřicha Lucemburského, mladičkého Jana s Eliškou Přemyslovnou.

Když pak český král Jan Lucemburský se svou družinou přijíždí v roce 1310 do českého království, Petr z Aspeltu jej doprovází. Jak již bylo zmíněno, 7.února 1311 jej korunuje českým králem. I nadále byl pak tento mocný muž nápomocen králi při správě království.

Dne 30.května 1316 pokřtil v bazilice Sv.Víta (v té době ještě nebyla katedrálou) prvorozeného králova syna a následníka českého trůnu, pozdějšího císaře a krále Karla IV. Byl pokřtěn jako Václav, po dědovi Václavu II.
Petr z Aspeltu zemřel 2.června 1320. Je pochován v mohučské katedrále.

Petr z Aspeltu a České království


Autor: Jaroslav Tomandl | 12. 8. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč
Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč