Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Philip Spiro byl vedoucím německé tiskárny Spiro Brothers v Hamburgu, který od roku 1864 do roku 1880 produkoval kolem 500 různých litografických reprodukcí známek. Předpokládá se, že reprodukce nebyly zamýšleny k oklamání, ale byly tak dobře provedené a natolik početné, že přispěly k odporu proti padělání známek. Padělky známek byly často vyráběny v malých arších po 25 známkách. Mnoho starých sbírek obsahuje Spirové padělky kvůli jejich široké distribuci a většímu přijetí padělků od sběratelů, před rokem 1900.

Louis-Henri Mercier, jehož skutečné jméno bylo Henri Goegg, byl padělatel známek z Ženevy ve Švýcarsku, jehož podnikání vytvořilo základ pro mnohem úspěšnějšího padělatele známek Françoise Fourniera. Goegg zahájil svou činnost v roce 1890, když dne 27. srpna zaregistroval svou ochrannou známku u švýcarských úřadů. Specializoval se na reprodukci starých švýcarských známek, které nazval reimpresemi. Ve své reklamě uvedl, že "reimprese jsou vytištěny po jednom na pečlivě připravených deskách a na papíře z období originálů, který oklamou největšího znalce. V roce 1894 zaregistroval Goegg novou ochrannou známku pod jménem Louis-Henri Mercier, pravděpodobně proto, aby se lépe jeho jméno vyslovovalo ve francouzském jazyce. Přestože Mercierovy padělky byly vysoce kvalitní, jeho podnikání nebylo finančně úspěšné a nakonec zbankrotoval. François Fournier koupil Mercierovy akcie z Úřadu pro úpadek v roce 1904 a použil ho k zahájení vlastních falešných obchodů. Fournier se honosil z medailí, které jeho známky získaly v mezinárodních filatelistických soutěžích, nicméně tyto ceny ve skutečnosti získal Mercier, za jeho práci získal šest křížů za zásluhy, jeden čestný odznak, osm zlatých medailí, čtyři velké ceny a šest diplomů cti. V té době byla stále udělována medaile za faksimile, i když nyní by byly prostě považovány za padělky.

Padělané poštovní známky Fidži

1 P modrá 1871

Bylo zjištěno deset různých typů padělků. Nejčastěji nalezené padělky jsou ty, které vyrobil Spiro. Zkopíroval návrh 1 P známky vydání 1871 a znovu použil na většinu jeho verzí tří pence a šest pencí. Tato chyba (nebo lenost) z jeho strany velmi usnadňuje rozpoznání jeho padělků posledních dvou hodnot. Někteří, ale ne všichni ostatní padělatelé udělali stejnou chybu.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika pravé známky:
Papír: tenký, perforace 12 1/2. Některé známky mohou zobrazovat část vodoznaku FIJI POSTAGE, který se nachází v přímce v polovině archu. Poznámka: tyto známky lze nalézt také na papíru, pravděpodobně z odpadu tiskáren, který byl prodán prostřednictvím korunních zástupců v roce 1889.

Design: Kolem centrálního kruhu je 60 bílých "perel" s jednotnou velikostí. Základ koruny je plochý. Centrální čára písmena "E" je asi polovina délky horní a dolní příčky.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika padělku od Spira:
Papír: vlnitý, ale měkčí a tlustší než pravý, bez vodoznaku. Známka má nepravidelnou perforaci 11 1/2 ale může být perforace od 11 do 13 1/2.

Design: v centrálním kruhu je 55 "perel", nerovných a někdy oválných tvarů. Základ koruny je zaoblený. Mohou být viditelné slabé vodicí čáry perforace.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika padělku od Merciera:
Papír: vlnitý, podobná tloušťka jako pravá známka, ale měkčí. Bez vodoznaku. Tyto známky jsou perforovány 11, ale Mercierovy padělky mohou být s perforacemi měřícími od 11 do 13. Design: v centrálním kruhu je 65 perel. Základ koruny je zaoblený. Všechny horizontální čáry písmena "E" mají stejnou délku (prostřední by měla být kratší).

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika padělku od neznámého padělatele Papír: suchý, velmi podobný originálnímu, bez vodoznaku. Perforovaný 11 1/2. 
Design: Základna korunky je zaoblená.

Ještě bych dodal že Spiro a Mercier byly obchodníci s napodobeninami pravých známek v té době to bylo legální.Sběratelé od nich kupovali známky a věděli že nejsou pravé. Až když sbírky přešli do dalších rukou, tak již nevěděli že byly kupované od těchto obchodníků a brali tyto známky jako pravé. Takže se nedá říci že by byly padělatelé.
Jen tak letmo jsem se díval na eBay a našel jsem tam 6 těchto padělků.

Falešné poštovní známky Fidži
Hodnota tří pence

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

První známka byla vytištěna z původní desky a je v tomto rozsahu originální. (Všimněte si však, že tato konkrétní známka má hlubší odstín zelené než vydaná známka, což naznačuje, že pochází z odpadu tiskáren, který byl prodán prostřednictvím korunních agentů v roce 1889.)

Charakteristika pravé známky:
Papír: jak pro známku jedno penny, Vodoznak "FIJI POSTAGE"  Design: Na známce je 69 tmavých obdélníků, nebo "kostek", střídající se s 69 bílými kolem okraje středového kruhu. Základ koruny je plochý.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika padělku Spira
Papír: stejný jako pro jednu penny. Na této známce je perforace 12 1/2 ale může být nalezena perforace od 11 do 13 1/2. Design: v centrálním kruhu je 55 "perel", nerovných a někdy oválných tvarů. Základ koruny je zaoblený. Mohou být někdy viditelné lehké vodicí čáry perforace.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika padělku Merciera:
Papír: silnější než originální. Tato známka je perforovaná 11 1/2 x 12; Mercierové padělky lze nalézt s perforacemi měřícími od 11 do 13.

Design: Centrální kruh (správně) se skládá ze 69 střídavých tmavých a lehkých obdélníků nebo "kostek", ale základna koruny je zaoblená. Kvalita tisku je velmi špatná a má celkový blátivý vzhled.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristiky padělku od nez. padělatele:

Papír: vlnitý, tloušťka podobná pravé známce, perforovaná 11 1/2 Design: Základ koruny je mírně zaoblený a střední kruh se skládá z bílých perel. Vodorovné čáry písmene "E" mají stejnou délku.
Hodnota šest pencí

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika pravé známky
Jako u jedné penny.
Design: kolem středního kruhu je 39 tmavých trojúhelníků a uvnitř tohoto kruhu je vidět slabý šestihranný obrys. Základ koruny je plochý.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika padělku od Spira:
Papír: stejný jako pro jedno penny. Tato známka je perforována 13 : 12 1/2 ale může být nalezena perforace mezi 11 a 13 1/2  Design: centrální kruh se skládá z 55 "perel", nerovnoměrné a někdy oválné. Základ koruny je zaoblený a hexagonální obrys chybí. Mezi středovým kruhem a hodnotovým štítkem jsou bílé čáry namísto tečkovaných. Mohou být někdy viditelné lehké vodicí čáry perforace.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristika padělku od Merciera
Papír: tenký a křehký, podobný originálnímu, ale tónovaný. Tato známka je perforována 10 3/4 ale mohou být nalezeny s perforacemi od 11 do 13 1/4.

Design: Centrální kruh má 56 nepravidelných perel. "S" v "SIX" má pravidelný tvar. Mezi středovým kruhem a hodnotovým štítkem jsou bílé čáry namísto tečkováných. Základ koruny je zaoblený. Barva známky je téměř hnědá.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Charakteristiky padělku od nez. padělatele:
Papír: tlustší než u pravé známky. Perforace 10 1/2 Design: Centrální kruh má trojúhelníky, ale jsou tmavší a výraznější než na pravé známce. Střední lišta "E" v "POSTAGE" je příliš dlouhá a základna koruny je zaoblená. Přes tyto chyby je to lepší padělek než ty ostatní!

To by bylo vše o této první sérii Fidži. Při koupi těchto známek chce věnovat pozornost hlavně na základnu koruny která musí být plochá ( ne zaoblená ) potom věnovat pozornost perlám, obdelníkům a trojúhelníkům kolem středového kruhu a na počet a tvar, jinak se dají pravé známky dobře rozlišit od padělků.

Zde jen pro zajímavost 5 padělků od Spira. Protože používal perly kolem středového kruhu na všech hodnotách těchto známek. Prodávající ale upozorňuje že jsou to padělky.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Tato známka je také padělek od Spira, jak si jistě všimnete tak kolem středového kruhu má perly na 6 pencí nemají být a základna koruny je zaoblená a prodejce chce skoro 200 dolarů. Buď o tom neví nebo to zkouší.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Jak jsem psal nahoře, Spiro tisknul známky v arších po 25 známkách zde jsou dva archy St. Helena od Spira.

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Ještě přidám několik padělků Newfoundlandu od Spira

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier

Padělatelé poštovních známek Philip Spiro a Louis-Henri Mercier


Zdroj informací a obrázků: http://www.pisc.org.uk/fijiforgeries.html

Autor: Viktor Braun | 15. 6. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223