Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč

Nový druh falzifikátu na škodu pošty - objav po 44 rokoch

„V posledních letech byla objevena řada nových skutečností, souvisejících s čs. známkami a také řada neznámych padělků. Vždycky se nám zdá, že snad už nemůže být nic nového. A pak je to najednou tady, jako blesk z jasného nebe...“

Úvod článku som si vybral zámerne. Týmito slovami začínal svoj článok znalec Ing. J. Karásek, ktorý ho publikoval v októbri 1969 v časopise Merkur. Myslím si, že jeho slová nestratili ani po 44 rokoch nič zo svojej aktuality, ba čo viac, nasledujúce skutočnosti Vás o ich pravdivosti jednoznačne presvedčia.

Tak ako mnohí občania niekdajšieho Československa, aj ja som prepadol filatelii a „beznádejne som sa zamiloval“ do emisie Hradčany. Nakoniec som skončil tam, kde skončí každý náruživý Hradčanár, pri rekonštrukciách tlačových dosiek. Na to však zberateľ, ktorý sa do tejto práce pustil, potrebuje mať k dispozícii dostatok materiálu - najlepšie balíčkového. Zhodou okolnosti sa mi podarilo v zahraničí zakúpiť celkom slušné množstvo balíčkov. Pri prezeraní nominálnej hodnoty 10 hal., I. kresby červenej farby som objavil známku, ktorá mi už svojou farbou bola na prvý pohľad podozrivá. Pod lupou som s úžasom zistil, že detaily obrazu tejto známky sú celkom odlišné od oficiálne vydaných známok tejto hodnoty. V momente som mal podozrenie, že sa môže jednať o falzifikát. Rozpaky mi však spôsobovala skutočnosť, že som o falzifikáte hodnoty 10 hal. I. kresby nemal žiadne informácie a v živote som o niečom podobnom ani len nepočul. Zahrabal som sa do mojej knižnice, v literatúre a dostupných zdrojoch informácií som hľadal čo i len zmienku o existencii tejto známky. Všetko však bolo márne. Až na úplnom konci publikácie Falošné Hradčany, od S. Šablatúru, som našiel zmienku o tzv. „ústeckom falzifikáte“ v nominálnej hodnote 20 hal. I. kresby. Po porovnaní fotokópie známky uvedenej v tejto publikácii s mojim nálezom som zistil, že som viac než pravdepodobne našiel ďalšiu, zatiaľ neobjavenú, nominálnu hodnotu tohto falzifikátu na škodu pošty.

Nový druh falzifikátu na škodu pošty - objav po 44 rokoch


Aj napriek tomu, že reprodukčná technika spred 44 rokov bola dosť nedokonalá, z porovnania oboch nálezov je jasne viditeľná zhoda v detailoch obrazu oboch známok.

Následne som oslovil svojho kolegu a priateľa Zoltána Kovácsa a vychádzajúc z článku, ktorý o náleze „ústeckého falzifikátu“ publikoval J. Karásek v časopise Merkur v roku 1969, sme známku porovnali s uvádzanými skutočnosťami. Pri porovnávaní oboch falzifikátov sme dospeli k názoru, že obidva boli tlačené z jednej predlohy (litografického kameňa). Dokazuje to viacero zhodných identifikačných znakov na známkach oboch hodnôt. Výrazný rozdiel je badateľný iba u čísel nominálnych hodnôt. Tieto rozdiely vznikli pravdepodobne preto, lebo číslice boli do hodnotového oválu vpisované ručne. Následná tabuľka uvádza zistené podrobnosti.

Nový druh falzifikátu na škodu pošty - objav po 44 rokoch

Na známke je fragment poštovej pečiatky AUSSIG (Ústí nad Labem) s časťou dátumu použitia ... IV. 19 VIII. Bližšia identifikácia pečiatky však nie je možná, no druh pečiatky aj dátum použitia známky v poštovom styku (fragment domicilu, mesiac a rok) sa zhodujú s dátumom pečiatky „ústeckého falzifikátu“ hodnoty 20 hal. Je teda viac než pravdepodobné, že tieto známky boli použité v priebehu apríla 1919.

Nový druh falzifikátu na škodu pošty - objav po 44 rokoch

Nový druh falzifikátu na škodu pošty - objav po 44 rokoch

V závere článku z roku 1969 J. Karásek uvádza:

„Závěrem bych chtěl konstatovat, že nález další hodnoty u Hradčan, padělané ke škodě pošty je jistě pozoruhodný. Prosím sběratele hradčanských známek, aby neopomněli si prohlédnout vlastní zásoby známek i balíčkové zboží nebo výstřižky balíkových průvodek, protože nejsou vyloučeny další nálezy. Nepovažuji proto tento případ za uzavřený a zvu všechny sběratele ke společnému pokračování v pátrání.„

Publikovaný nález len potvrdzuje úvahy J. Karáska spred 44 rokov a jednoznačne poukazuje na skutočnosť, že ešte aj v súčasnosti je možné objaviť známky, ktoré po celé desaťročia unikali pozornosti zberateľov a špecialistov.

Použitá literatúra:
Ing. J. Karásek: Objev po 50 letech – Merkur 1969
Dr. S. Šablatúra: Falošné Hradčany – Album Bratislava 1996

Za redakci Infofila.cz - Jozef Džubák, Zoltán Kovács

Gratuluji publicistům (J. Džubák - Z. Kovács) k vynikajícímu badatelskému úspěchu v naší filatelii a k významnému nálezu. Nesporně se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů, který jsem kdy zatím mohl vidět! Zdeněk Jindra


Autor: Jozef Džubák | 31. 10. 2013

Komentáře

GRATULACE

RE: GRATULACE

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč