Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Václav Fiala

Václav Fiala sa narodil 15.7. 1896 v Prahe, kde aj 25. 6. 1980 zomrel. Študoval na súkromnej maliarskej škole vo Viedni (1910–1911), neskôr na Vyššej umeleckej škole v Charkove a krátko aj na Akadémií výtvarných umení v Petrohrade. V roku 1922 sa vrátil do vlasti s ruskou manželkou. Mali syna Vladimíra, neskôr historika umenia a pedagóga na FFUK. Maliarske vzdelanie ukončil na Akadémii výtvarných umení v Prahe pod vedením profesora Maxa Švabinského. Po ukončení štúdia získal ročné štipendium na cestu do Francúzska, kde sa v roku 1927 zúčastnil výstavy v parížskom Salóne francúzskych umelcov a obdržal čestné uznanie za farebné litografické portréty významných osobností našej kultúry. Postupne sa priklonil k modernému realizmu. Pre neho charakteristická realistická kresba sa prejavovala v sociálnej grafike a v štúdiách ľudových typov z ciest na Slovensko a Podkarpatskú Rus. V roku 1938 vytvoril pre československý pavilón na svetovej výstave v New Yorku - Inauguráciu prezidenta George Washingtona . Venoval sa aj známkovej tvorbe, grafike bankoviek a knižným ilustráciám, pre ktoré používal predovšetkým kresbu tuškou, perokresbu, kolorovanú kresbu a akvarel. Bol členom Bloku československých výtvarných umelcov a členom a predsedom SČUG Hollar. Zúčastnil sa mnohých výstav doma aj v zahraničí a získal množstvo ocenení, napr. striebornú medailu na Medzinárodnej výstave umenia a techniky v Paríži v roku 1937. [1]


 Obr. 1. Fotografia a signatúra umelca [1]


 Aj Fiala sa zúčastnil súťaže poštových známok v roku 1919. Jeho návrh bol zaevidovaný pod číslom 89 a heslom Pegas, mal rozmery 18 x 21 cm. Zobrazený návrh jeho neprijatej poštovej známky (obr. 2.) sa nachádza v Poštovom Múzeu v Prahe. [2] Ústredným motívom je okrídlený kôň Pegas na modrom pozadí. V rohoch sa nachádzajú erbové znaky Čiech, Moravy, Slezska a Slovenska. Na bielej stuhe, ktorá opakovane pretína obraz návrhu známky je červený nápis POŠTA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY POŠTA.


Obr. 2. Neprijatý návrh z PM v Prahe [2]  


Václav Fiala  sa napriek počiatočnému neúspechu naďalej venoval poštovým známkam, ktoré vyvrcholili jeho návrhmi vydaných známok v roku 1934. Spracoval návrhy výplatných známok, ktoré vyryl Karel Seizinger. Navrhol a realizoval orámovanie a dekorácie portrétov známok pof. 275, k výročiu úmrtia Bedřicha Smetanu a pof. 280, k 30. výročie úmrtia Antonína Dvořáka (obr. 3.).


Obr. 3. Skúšobné tlače Smetanu a Dvořáka


 Ďalšími jeho návrhmi poštových známok boli pof. 276 – 279 k 20. výročiu vzniku čs. brannej moci (obr. 4.). Pri ich návrhoch sa inšpiroval predovšetkým I.sv.vojnou a legionármi. To vystihuje aj jeho životný príbeh. Po návrate do Charkova, v ktorom vyrastal, dokončil v roku 1915 strednú výtvarnú školu a stal sa učiteľom kreslenia, rysovania a krasopisu. Vzdelanie si prehlboval na maliarskej Akadémií v Petrohrade, ktorú však nedokončil. Ako vojak bol na Sibíri a v Mandžusku. Súčasne tam reštauroval kostolné fresky a vyučoval francúzštinu. V roku 1919 sa usadil vo Vladivostoku, kde sa zblížil so skupinou ruských futuristov vedených maliarom a básnikom Davidom Burljukom, ktorého sestru Marianu si vzal za manželku. V roku 1920 sa spolu s svojim švagrom vybral do Japonska. Zimu rokov 1920 až 1921 prežil na Boninských ostrovoch v Tichom oceáne. Neskôr pobudol v Jokohame a Tokiu, odkiaľ sa v roku 1922 cez Čínu a Singapur vrátil do Prahy. [3]


 Obr. 4. Skúšobné tlače legionárskych známok 


 Aj v období po druhej svetovej vojne sa Václav Fiala presadil návrhmi poštových známok (obr. 5). Boli to známky pof. 642 - 1,50 Kčs s portrétom J. Á. Komenského a pof. 1950 - 60 h s vyobrazením maliara Otakara Kubína [4].


 Obr. 5. Portréty Komenského a Kubina  


Počas štúdia na Akadémií výtvarných umení, dostal od svojho učiteľa veľký dar. Jeho tvár sa totiž stala nesmrteľnou. Tejto téme sa budem venovať v pripravovanom článku Kráľovstvo nebeské.


Literatúra:

[1] Václav Fiala (ilustrátor) – Wikipedie (wikipedia.org)

[2] Říha Martin, Kramář Ján, 100 let 435 autorů, Pofis 2018

[3] FIALA Václav 15.7.1896-25.6.1980 – Personal (cas.cz)

[4] Václav Fiala (1896 - 1980) - Portrét muže - litografie 1964, grafika, signováno - Antikvariát Valentinská (valentinska.cz)Autor: Miroslav Češelka | 28. 7. 2023

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč
LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč