Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč

Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Marie Vejvodová Vořechová

 Marie Vejvodová Vořechová sa narodila 21.12.1889 v Březnici u Zlína a zomrela 18.2.1974 v Prahe. Bola akademickou maliarkou, grafičkou, keramičkou a ilustrátorkou. V rokoch 1904 až 1910 študovala u prof. Schussera a Schikanedera na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Ilustrovala prevažne knihy pre deti, napr. knihy Broučci, Babička, Erbenové rozprávky. Výtvarne spracovala mesto Zlín a prácu robotníkov v Baťovej továrni. Často cestovala na Slovensko, kde študovala krajinu a ľudí a venovala sa umeleckej keramike. Jej maľby olejom, temperou a akvarelom pôsobia svojou jednoduchosťou a čistotou (obr. 1.). Vystavovala v Rokycanoch, Frenštáte, Brne, Bratislave, Pardubiciach, Užhorode aj v Miláne.


 Obr. 1. Obraz a signatúra autorky [1]


 Prvá súťaž na poštovú známku Československa sa konala 24.1.1919. Porota zostavená zo zástupcov poštových úradníkov a filatelistov na čele s Maxom Švabinským vyberala návrhy, ktoré následne odporučila k realizácií, finančnému oceneniu a pochvalnému uznaniu. Jedným z návrhov tejto súťaže, ktorý zaujal porotu, bol pre nás filatelistov menej známy návrh zobrazujúci Sv.Václava. Tento návrh autorky Marie Vejvodovej obsadil štvrté miesto a Jaroslav Šula ho opísal v nižšie uvedenom článku (obr. 2.). Obr. 2. Dobová informácia o I. súťaži [2]


Nerealizovaný súťažný návrh (obr. 3.) kresby tušom, rozmerov 25 x 20 cm s obrazom Svätého Václava bol predložený autorkou s heslom „Poslední“. Heslo je uvedené v jeho ľavom hornom rohu. Zobrazený návrh sa nachádza v Poštovom Múzeu v Prahe. [3]


 Obr. 3. Tušový súťažný návrh  


 Návrh známky štvorcového formátu Marie Vejvodovej vyobrazujúci Václava bol pripravený veľmi dôsledne. Pod jeho spodným obrazom vpravo je uvedené slovo „zelená“. Môžeme sa domnievať, že sa uvažovalo s tlačou navrhovanej známky zelenej farby. Zaujímavá je aj tvár sv. Václava, ktorá pôsobí veľmi mladistvo. Prečo svätcovi a patrónovi českého národa dala Marie Vejvodová takúto jemnú podobu? Nechala sa zrejme inšpirovať Mikolášom Alešom (obr. 4.). Môžeme iba špekulovať, ako by jej návrh vyzeral, keby si za vzor vybrala Myslbekovho Václava.


 Obr. 4. Sv. Václav od M. Aleša [4]   


 Nemám informácie o výskyte tohto návrhu poštovej známky ČSR I medzi filatelistami. Pokiaľ sa ale nachádza vo vašej zbierke, prosím dajte mi spätnú väzbu. Vzhľadom k jeho pozitívnemu súťažnému hodnoteniu a „pochvalnému uznaniu“ som ho zaradil do tejto edície neprijatých návrhov ČSR I.


Literatúra:

[1] Marie Vořechová-Vejvodová « Autoři « Aukční Galerie Platýz (galerieplatyz.cz)

[2] Ing.Jaroslav Šula, Porota o soutěži na nové známky republiky Československé, Český filatelista 2/1919, Praha, 1919

[3] Říha Martin, Kramář Ján, 100 let 435 autorů, Pofis 2018

[4] Mikoláš Aleš: Sv. Václav - Tiskárna Herbia České Budějovice
Autor: Miroslav Češelka | 24. 4. 2023

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč
Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč