Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Antonín Horák

 V knihe 100 let 435 autorů je zobrazený návrh (obr. 1.) poštovej známky s legionárskou tematikou. Je na ňom československý legionár z I. svetovej vojny v zimnej výstroji, držiaci v pravej ruke vlajku a v dolnej časti pozadia je silueta Hradčan. Veľkými tlačenými písmenami má nápis POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ a hodnotu 10 (halierov). V popise sa uvádza [1] : „nerealizovaný soutěžní návrh Legionář, kresba tuší a bělobou 22 x 26 cm, 1919“. V jej pravom dolnom rohu sa nachádza podpis (obr. 1.,8.) A.Horak. Vedľa (obr. 2.) som pridal aj dobovú uniformu československých légií na Rusi z 1.sv.vojny.


 Obr. 1. Nerealizovaný návrh Legionár


 Obr. 2. Uniforma légií na Rusi


 Porovnal som návrh Legionár s inou dobovou nevydanou známkou, ktorá sa vyskytuje medzi zberateľmi (obr. 3.) a našiel som na nich množstvo spoločných znakov. Postava a oblečenie legionára je rovnaké, panoráma Hradčan v dolnej časti a hodnotové číslo 10 je taktiež identické, iba názov POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ má pozmenené usporiadanie a font písma. Medzi zberateľmi návrhov nevydaných známok sa vyskytuje tento motív zobrazujúci troch pochodujúcich legionárov, nezúbkovane a zúbkovane v rôznych farbách. Nižšie (obr. 4.) sú ukážky niekoľkých jeho prevedení. Pochodujúci legionári sa nachádzajú aj na spoločných sútlačiach (obr. 5.) s inými dobovými návrhmi poštových známok. Na prvej hnedej spoločnej tlači je zobrazený v štvorbloku v pravom hornom rohu a na druhej samostatne v pravom dolnom rohu.


 Obr. 5. Sútlače troch legionárov s inými návrhmi


 Obidve zobrazené sútlače obsahujú aj návrh Alegória. Na prvej je dvakrát v ľavom hornom rohu v hnedej farbe a na druhej olivovej sa nachádza ako druhý vľavo dole. Táto alegória ženy s levom a štítom sa vyskytuje aj na iných (obr. 6.) spoločných tlačiach. Domnievam sa, že všetky pochádzajú z Haaseho tlačiarne v Prahe a boli realizované hĺbkotlačou, ktorá sa dobovo nazývala neotypiou.  


 Obr. 6. Spoločné tlače v rôznych farbách


 Alegorický návrh ženskej postavy Republiky so symbolickým českým levom (obr. 7.) sa nachádza aj v úvode spomenutej literatúre [1] a je označený menom autora - Antonín Pospíšil. Je nezúbkovaný, červenej farby a v pravom dolnom rohu má popis „Panoráma“. Akademický maliar Antonín Pospíšil mal v roku 1919 iba 10 rokov a je dosť nepravdepodobné, že by mohol byť autorom tohto alegorického návrhu. Návrh známky ma upútal už v minulosti, keď som sa s ním stretol v súvislosti s alegorickými postavami Republiky a využil som ho v článku pre Merkur Revue 6/2021. [2] Tentoraz som ho podrobnejšie skontroloval a zaujala ma kresba (obr. 7. vpravo), ktorú má lev na svojej bielej pravej labe.


 Obr. 7. Alegorická postava Panoráma


 Obr. 8. Detail kresby na nohe leva a podpis A.Horáka


 Zväčšené červené „škrabance“ na nohe leva (obr. 8.) sú veľmi podobajú podpisu autora Antonína Horáka. Podobnosť škrabanca z návrhu Panoráma a signatúry autora Legionára je výrazná. Preto sa domnievam, že by to mohol byť skrytý autorov podpis.

Alegorická kresba postavy republiky s levom (obr. 9.) sa vyskytuje v rôznych hĺhkotlačových farebných zúbkovaných a nezúbkovaných variáciách.  


 Obr.9. Republika v rôznych farbách


 Súvislosti, ktoré sa mi podarilo identifikovať ma priviedli k záveru, že autorom týchto troch neprijatých návrhov poštových známok mohol byť jeden umelec. Na overenie či je to skutočne tak, by bolo potrebné ďalej pokračovať v dokazovaní. Na základe ručne napísanej signatúri na prvom Legionárovi by ich autorom mal byť práve A.Horák. Kto ale bol pán Antonín Horák? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Toto meno sa vyskytuje v súvislosti s viacerými osobami, ktoré žili v revolučnej dobe po vzniku Československej republiky a mali spojitosť s umením a legionárskymi aktivitami. Našiel som dvoch menovcov s relevantnými indíciami, ktorí by mohli byť autormi týchto legionárskych návrhov známok.


  1. Antonín HORÁK (1883 Terezín - 1950 Praha) študoval na akadémií u prof. V. Hynaise a podnikol študíjnu cestu po Európe. Bol v Mníchove a Paríži, kde pôsobil aj u prof. Františka Kupku.
  2. Antonín Horák bol český grafik a výtvarník. Narodil sa 17. marca 1893 v Plzni a zomrel 17. januára 1971 v Prahe. Pôsobil ako profesor na Akadémii výtvarných umení v Prahe a vytvoril mnoho umelecky hodnotných a esteticky príťažlivých dizajnov pre poštové známky.


Pokiaľ máte vedomosti o tejto problematike, prosím pošlite mi akúkoľvek informáciu, ktorá by nám pomohla rozlúštiť túto záhadu československej filatelie.


Literatúra:

[1] Říha Martin, Kramář Ján, 100 let 435 autorů, Pofis 2018

[2] Češelka Miroslav, V.H.B – Oslobodená republika „Fráňa trhajíci okovy“, Merkur Revue 6/2021

[3] Bosworth Anthony, Private collection of unissued stamps


P.S.

Pri mojej poslednej ceste do Prahy, mi bolo umožnené navštíviť archív Poštového múzea. Dozvedel som sa množstvo nových informácií k problematike nevydaných návrhov poštových známok ČSR I. Veľká vďaka za to patrí kurátorom PM pánovi Martinovi Říhovi a pani Jitke Zamrzlovej. V príjemnej atmosfére sme debatovali o ikonickej knihe „100 let 435 autorů“ a o možnostiach vyjasniť ďalšie okolnosti vzniku týchto zaujímavých návrhov nevydaných československých známok.

V súvislosti s vyššie uvedených článkom dopĺňam nové zistenia:

  1. Návrh Legionár (obr.1.) bol doručený ako mimo súťažný, Grafickým ústavom A. Haase od autora Antonína Horáka. Týmto sa potvrdzuje moja teória, že obidva návrhy pochádzajú z Haaseho tlačiarne.
  2. Žiadne bližšie informácie o osobe ich autora sa bohužiaľ nepodarilo zistiť.
  3. Nepotvrdila sa moja úvaha o skrytej podobnej signatúre (obr. 7. a 8.) na návrhu „Panoráma“ zobrazujúcej postavu Republiky s levom a o možnosti, že ich tvorcom mohol byť jeden umelec. Autorom tohto návrhu nebol Antonín Pospíšil, ale ani Antonín Horák. Ako autor je na rubovej strane uvedená tretia osoba. Spoločnou črtou týchto troch návrhov je, že boli doručené na súťaž firmou A. Haase. Kto bol autorom návrhu „Panoráma“ sa dozviete v článku, s ktorého prípravou som práve začal.
Autor: Miroslav Češelka | 24. 1. 2024

Komentáře

Antonín Pospíšil

RE: Antonín Pospíšil

Antonín (nie Ján) Pospíšil

Poštovní muzeum

Soutisk na obr. 6

Další informace

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

  • Cena: 935 Kč
Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč