Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč

Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Alois Mudruňka (12. 9. 1888 - †3. 4. 1956) bol absolventom pražskej UMPRUM, na ktorej študoval u prof. Dítěte a Maška. Po jej ukončení bol asistentom pre ornamentálnu kresbu a neskôr profesorom. V rokoch 1916 až 1918 pôsobil na Štátnej keramickej škole v Bechyni. Z jeho dielne pochádza mnoho umeleckých diel ako sú návrhy plagátov, kostolných okien, akcií, bankoviek, mozaiky a poštových známok. Významne sa podieľal na tvorbe prvých československých bankoviek v spolupráci s tlačiarňou Andreassa Haasa v Prahe a firmou Otto a Růžička v Pardubiciach.
Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 1. Majster Mudruňka pri práciPočas svojej známkové tvorby síce poštové známky navrhoval, ale tie nikdy neboli realizované. Bol autorom iba dvoch pretlačí československých známok, ktoré sa realizovali v roku 1920 na známkach Hradčany a TGM. [1].

Alois Mudruňka sa v januári 1919 veľmi úspešne zúčastnil tzv. I. súťaže so svojimi návrhmi na poštové známky. Medzi ocenenými boli jeho tri návrhy. Návrh na doplatnú známku (obr. 2.) bol porotou doporučený k prevedeniu a ďalšie jeho dva návrhy boli ocenené (obr. 3.). Na obidvoch návrhoch 20 h a 2 h sa nachádza kresba šípu s holubicou. Hodnota 2 h je označená nápisom Spěšná. Spolu s návrhom Alfonsa Muchu sú označené ručne písanou poznámkou „Nové návrhy Únie“. [2]Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 2. Návrh doplatnej známky


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 3. Ocenené návrhy [3]


Na spoločnej sútlači (obr. 4.) je šípkou označený návrh poštovej známky hodnoty 20h vyobrazujúci leva a poštovú trúbku s nápisom Československá pošta. Nižšie (obr. 5.) je samostatne zobrazený tento návrh v originálnej fialovej farbe, tak ako bol prezentovaný na súťaži a návrhy doplatnej, ktorý bol zaslaný pod zvláštnym heslom „Nezlom veslo“ a spěšnej (náhlostnej) známky. [3]


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 4. Hĺbkotlačová sútlač návrhov z I. súťaže [3]


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 5. Návrhy hodnôt 20 h, 30 h a 2 hAsi najznámejším návrhom prof. Mudruňku je tzv. „Dívka v kroji“ (obr. 6.). Vyskytuje sa jednotlivo alebo v blokoch, zrkadlovo, na rôznych papieroch a vo viacerých farbách.Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 6. Návrhy „Dievča v kroji“.


V strednej spodnej časti obrazu (obr. 7.) umiestnil autor svoju signatúru MUDRUŇKA AL.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 7. Meno autora


Návrh „Dívka v kroji“ 60 h sa vyskytuje aj so zmenenou hodnotovou číslicou 25 h (obr. 8.).


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr.8. Hodnota 25 h


V dolnej časti pod obrazom (obr. 9.) sa nachádza vľavo meno autora a vpravo názov tlačiarne Českej Grafickej Únie v Prahe.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 9. Meno autora MUDRUŇKA A. a Č.G.ÚNIE


Na základe zhodného designu predpokladám, že návrh hodnoty 25 hod (obr. 10.) s pozmenenou tvárou, bez signatúry pochádza taktiež od prof. Mudruňku.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 10. Návrh hodnoty 25 h so zmenou tváreĎalší návrh poštovej známky hodnôt 80 h a 100 h z roku 1923 zobrazuje Jána Amosa Komenského (obr. 11.). Na návrhoch sa opäť nachádza v spodnej časti meno autora MUDRUŇKA AL. Na poslednom zrkadlovom návrhu hnedooranžovej farby s pozmenenou tvarou J.A.K. a nápisom POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ je použitá iba iniciála M.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 11. Neprijaté návrhy v normálnom a zrkadlovom prevedení


Otlačok dvoch desaťpásov, ktorý pochádza z tlačiarne Českej Grafickej Únie a zobrazuje 2x 10-pásove negatívne otlačky čiernej farby (obr. 12.).


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 12. Čiernotlačový negatívny otlačok 100h - J.A. KomenskýNa (obr.13.) je tlačová skúška návrhu J.A.K. aj s podpisom autora v dolnej časti listu.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 13. Tlač s podpisom autora


Dôkaz Mudruňkovho autorstva potvrdzuje aj dobový článok (obr. 14.) v časopise Český filatelista z roku 1923, o krádeži skúšobných tlačí zamestnancom tlačiarne. [6]


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 14. Záznam o krádeží návrhov známok z ÚnieAlois Mudruňka pripravil aj návrh pre známku s portrétom prezidenta republiky. Tento „otlačok rytiny“ (obr. 15.) bol pravdepodobne vytvorený v roku 1920. Je s hodnotou 100 h tmavohnedej farby na silnom papieri a v dolnej časti tlače opäť s podpisom autora. Jeho ozdobný rám, hodnota 100 h a názov Republika Československá je veľmi podobný návrhu J.A.Komenského.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 15. Návrh s portrétom prezidenta


V strede pod obrazom sa nachádza signatúra (obr. 16.). Pravdepodobne je tento znak vytvorený z prekrývajúcich sa veľkých písmen autorovho mena A a M.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 16. Návrh so signatúrou


Pretlače pre Československý červený kríž boli zrealizované na známkach Hradčany 40, 60 h a známke T.G.Masaryk 125 h (obr. 17.). Známky s pretlačou boli vydané 26.6.1920.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 17. Oficiálne vydané známky s pretlačou


Dobová literatúra (článok z Českého filatelistu) [5] opisuje navrhnuté pretlače nasledovne.


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka


Alois Mudruňka navrhol, podľa tohto článku tri druhy pretlačí. Prvú typu A (obr. 18. vpravo), ktorá zobrazuje čelný pohľad na detskú kolísku. Druhá typu B zobrazujúcu číslo dvadsaťpäť umiestnené medzi dva kríže (obr. 18. vľavo). Tretiu pretlač typu C, ktorá nebola prijatá a použitá na poštových známkach a vyskytujú sa iba jej tlačové skúšky (obr. 19. a 20.).


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 18. Pretlače typu B a A


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 19. Neprijatá pretlač typu C


Neprijaté návrhy poštových známok ČSR I. - Alois Mudruňka

Obr. 20. Pretlače typu A a C zo skúšok tlače


V pokračovaní neprijatých návrhov československých známok sa budem venovať návrhu Pravoslava Kotíka.


Literatúra:

[1] RNDr. Miroslav Vostatek, Vyšlo ve Zprávách KPP číslo 1-2, 2012

[2] Šula Jaroslav, Porota o soutěži na nové známky republiky Československé, Český filatelista 2/1919, Praha, 1919

[3] Říha Martin, Kramář Ján, 100 let 435 autorů, Pofis 2018

[4] Burda Auction, 35. písomná aukcia, položka č.657

[5] Šula Jaroslav, Známky vydané ve prospěch ČČK, Český filatelista č.1, Praha, 1921

[6] článok z časopisu Český filatelista č.7 str.122, Praha, 1923

[7] článok Circa Essays 1919 z časopisu Czechout č.3, Londýn, 2001Autor: Miroslav Češelka | 24. 2. 2023

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč
Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč