Komentáře ke článku


Německo 2/2006

Nové poštovní známky Německa vydané v roce 2006 (od 13. 4. 2006 do 7. 9. 2006).
Kartäusernelke72604
Vložen: 28. 03. 2008 - 08:17:52Odpovědět
Kartäusernelke. Dianthus carthusianorum - hvozdík, rod rostlin prostoplátečných z řádu Caryophyllaceae. Byliny obyčejně vytrvalé, řídčeji jednoleté nebo křovité
Kika
Hanza78116
Vložen: 31. 03. 2008 - 16:47:10Odpovědět
Hanza (též hansa, něm. Hanse, staroněm. Hansa, odtud přešlo do češtiny - skupina, spolek, houf) byla svazem německých obchodních měst, která provozovala dálkový obchod. Založena v polovině 12. století, fungovala půl tisíciletí, až do poloviny 17. století. Z původního spolku německých obchodníků se hanza rozrostla ve svaz hanzovních měst, který prosazoval své zájmy v cizích zemích i vůči vlastnímu panovníkovi. Ve středověku se v říši (Německu) vytratila silná královská moc, která by zabezpečila zájmy měst, jako tomu bylo například v Anglii nebo ve Francii. Proto byla německá města nucena sama si zajistit ochranu před svévolí místních knížat, loupeživými rytíři a piráty apod. Za tímto účelem a především k prosazování ekonomických cílů založila městské svazy. Největším a nejvýznamnějším z nich byla severoněmecká hanza
Kika
Albrecht Dürer81330
Vložen: 02. 04. 2008 - 20:57:04Odpovědět
Albrecht Dürer (21. května 1471 Norimberk – 6. dubna 1528 Norimberk),německý malíř 16. století je v Německu označované jako Dürerová epocha rozkvětu umění Skloubil epochu středověku a renesance.Jeho dílo obsahuje více než 1000 kreseb více než 100 mědirytin, 200 dřevorytů. Povýšil autoportrét na samostatný žánr, zdokonalil techniku akvarelu
Kika
Příběh kapitána z Köpenicku105886
Vložen: 03. 05. 2008 - 08:06:32Odpovědět
Příběh kapitána z Köpenicku. Fridrich Wilhelm Voigt, (13 února 1849 – 3. ledna 1922) německý švec. Byl profesionální podvodník, který strávil v různých vězeních 25 let. Stal se světoznámým svým podvodem, který byl vlastně podařený žert, který vešel do historie Pruského císařství nazvaný „köpenickiade”. Podnikavý švec po propuštění z vězení roku 1906 si obstaral starší vojenskou uniformu pruské armády objevil se n městečku Köpenick , Zorganizoval malý vojenský oddíl a následně v jejich doprovodu se vydal na radnici, kde zatkl starostu Georga Langerhansa a vybral z městské pokladně 4002 marek , a 37 feniků. Potom spolu se žoldnéři nasedl na vlak a eskortoval zajatého starostu do Berlína. Počastoval vojáky pivem a klobásou a rozkázal jim odvést ho do městského vězení. Sám zmizel a v civilních šatách se objevil v ulicích Berlína, kde mimochodem měl zakázaný pobyt
Kika
Konec příběhu z Köpenicku105887
Vložen: 03. 05. 2008 - 08:08:04Odpovědět
Konec příběhu z Köpenicku. Až za deset dní se podařilo falešného kapitána zatknout a poslat na čtyři roky do vězení. Ve vězení pobyl do roku 1908. Shromáždil si skromný majetek a usídlil se v Luxemburgu. Příběh vzrušil politické kruhy Pruska
Kika
Divadelní hra „Hauptmann z Köpenicku“105888
Vložen: 03. 05. 2008 - 08:09:28Odpovědět
Divadelní hra „Hauptmann z Köpenicku“ a její osudy. napsal spisovatel Carl Zuckmayer ( 1896 – 1977 )známou divadelní hru. Podrobil v ní kritice pruský dril a byrokracii. Na základe textu byl příběh roku 1926 zfilmovaný. Hra byla poprvé uvedená roku 1931. Po Nástupe Adolfa Hitlera k moci roku 1933 byly všechny kopie na jeho příkaz zabavené a zničené a hra zakázaná. Později byl příběh několikrát zfilmovaný a byl zpracovaný i pro televizi
Kika
Maják105889
Vložen: 03. 05. 2008 - 08:13:42Odpovědět
Maják je zařízení sloužící k navigaci lodí a letadel. V tomto případě je to námořní maják. Je to věž postavená na pevnině a viditelná z velké dálky. Je opatřená světleným a zvukovým zařízením. Jeho světlo bývá viditelné až na několik desítek kilometrů
Kika
Schwarzwald105890
Vložen: 03. 05. 2008 - 08:14:33Odpovědět
Schwarzwald (Černý les )je zalesněné pohoří v jihozápadním Německu, ve spolkovém státě Bádensko-Württembersko. Nejvyšší horou tohoto pohoří je Feldberg (1493 metrů). Pramení zde Dunaj
Kika

Přidat komentář