Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán

Dne 11.12.2019 mi byl předán ke znaleckému vyjádření výstřižek frankovaný známkou 3 Kr rakouské první emise s němých razítkem Křelovic. Byl přiložen atest od významného rakouského znalce prof. Dr. U. Ferchenbauera ze dne 24.04.2013 ve kterém uvádí, že se jedná o rakouskou výplatní známku emise 1850, 3 Kreuzer růžová, na ručním papíru v typu Ia3, na výstřižku se dvěma částečnými a překrývajícími se otisky němých razítek KRELOWITZ, katalog Müller č.1385b / 6000 bodů.[1] V popisu jeho znaleckého vyjádření píše, že podle jeho názoru je tento kus pravý a je označen jeho krátkou signaturou. Dále popisuje kvalitu, že uvedená známka má široké okraje a je ve velmi pěkné kvalitě. (Obr.1).

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán
Obr.1 Atest na výstřižek s němým razítkem Křelovic od prof. Dr. Ferchenbauera

Na první pohled vypadalo vše v pořádku, ale při bližším zkoumání se mi nezdály některé znaky charakteristické pro daný typ razítka. Mělo se jednat o jedno z nejvzácnějších němých razítek používaných v Rakouské monarchii na první emisi, hodnocené 7000 body podle katalogu Ing. E. Votočka.[2]  Známe dva typy němých razítek Křelovic. Obě tato razítka se soustřednými kružnicemi a černým středem se rozlišují podle jejich průměru.

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán
Obr. 2 Nahoře vyobrazení němých razítek z katalogu Ing. E. Müllera [1]  a dole z katalogu Ing. E. Votočka. [2]

Na porovnání pravosti jsem měl k dispozici dopis frankovaný známkou 9 Kr s otiskem němého razítka Křelovic (pocházel ze sbírky Dr. A. Jergera), na který jsem rovněž zhotovil atest dne 30.10.2019. Dále jsem měl k dispozici z aukčního katalogu D. Feldmana SA. ze dne 30.April - 5.May 2001 kopii výstřižku, kde se nacházejí obě tato razítka (malé i velké němé razítko). Ten je v této kombinaci pravděpodobně unikátní. Na obr. 3 je vyobrazena část porovnávající sestava němých razítek Křelovic a Čimelic.

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán
Obr. 3 Porovnání němých razítek Křelovic a Čimelitz.

Velmi důležité také je, že téměř vždy na srovnávacích exemplářích se nachází vedle otisku němého razítka také otisk řádkového razítka KŘELOWITZ. Tento způsob je známý i u němého razítka Počátek. U zkoumaného výstřižku ale řádkové razítko chybí. Proto jsem pojal podezření, že se může jednat o jiné němé razítko. Porovnání překrytím razítek v grafickém programu (já používám Zoner Photo) je vzhledem ke dvěma částečnými a překrývajícím se otiskům nepřehledné, přesto při velkém zvětšení ukazuje šest kružnic z otisku razítka. Pro lepší představu jsem oba vnitřní středy němého razítka zakreslil na obr. 4 v modré barvě.

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán
Obr. 4 U prostřední známky jsou v modré barvě zakresleny oba vnitřní středy němého razítka.

Co bylo dalším důležitým znakem a potvrdilo, že se jedná o jiné razítko, byl dutý otisk razítka kružnice na pravé straně otisku němého razítka Čimelic (na obr. 5 vyobrazen šipkou). Ne vždy se ale u každého otisku tohoto němého razítka vyskytuje. Vzpomněl jsem si, že takový otisk mám v databázi srovnávacích exemplářů a také možnost prohlédnout si razítko v originále.

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán
Obr. 5 Porovnání němých razítek Křelovic a Čimelitz, dutý otisk kružnice razítka na pravé straně němého razítka Čimelic, všechny na ručním papíru, typ I.

Porovnáním průměru razítka, počtu kružnic a shodnými znaky dutého otisku kružnice němého razítka jsem došel k závěru, že znalecké vyjádření prof. Dr. Ferchenbauera je mylné. Nejedná se tedy o nejvzácnější české němé razítko Křelovic (Křelowitz), ale pouze o vzácné němé razítko Čimelic (Czimelitz). Na výše uvedený výstřižek jsem vyhotovil atest dne 12.12.2019, který je vyobrazen na obr. 6.

Němé razítko z Křelovic nebo Čimelic? Atest prof. Dr. U. Fechenbauer vs. J. Pelikán
Obr.6 Atest na výstřižek s němým razítkem Čimelic od J. Pelikána

Jan Pelikán, člen komise znalců
Zväzu slovenských filatelistov pro obor Rakousko 1850-1918

Použitá literatura:
[1] Müller E: Handbuch der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien auf den
Freimarken-Ausgaben 1850, 1858-59, 1860-61 und 1863-64, New York 1961
[2]    Votoček E.: Monografie československých známek,13. a 14. díl, Praha 1975/78


Autor: Jan Pelikán | 17. 1. 2020

Komentáře

Doplnění k článku a vyjádření prof. Dr. Ferchenbauera:

Prof. Dr. Ferchenbauer si zaslouží úctu

Chybný postup

Chybný postup?

RE: Chybný postup?

Re

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč
Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč