Nabídka našeho eshopu

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč

Národné kolo 37. ročníka filatelistickej olympiády – Chráňme prírodné a životné prostredie – Nitra

V piatok a v sobotu 19. - 20. novembra 2010 usporiadala Komisia mládeže ZSF finále filatelistickej olympiády ako hlavnú časť programu Kongresu mladých filatelistov. Organizátorom podujatí boli (už po koľký raz?) osvedčení filatelisti z nitrianskeho klubu filatelistov a dôvodom konania v Nitre v takom neskoršom takmer zimnom termíne preto, že sa súčasne konala výstava poštových známok JUNIORFILA. Niekoľkí účastníci kongresu, či už súťažiaci alebo delegáti, boli aj vystavovatelia, takže „bojovali“ na dvoch frontoch. Výstavu si, samozrejme, pozreli všetci účastníci z radov mladých filatelistov aj ich vedúci v sprievode a pri odbornom výklade tajomníka poroty výstavy JUNIORFILA PaedDr. Jozefa Ošku, ktorý sa zastavil s návštevníkmi takmer pri každom exponáte a upozornil na jeho klady aj nedostatky, čo bolo pre všetkých mimoriadne poučné.

Podujatie sa konalo na dvoch miestach: v priestoroch Ponitrianskeho múzea a v neďalekom hoteli Akadémie vzdelávania, kde boli účastníci ubytovaní. V múzeu sa po ubytovaní uskutočnilo otvorenie podujatia za účasti predsedu ZSF p. Miroslava Ňaršíka, predsedov komisií mládeže ZKF Bratislavy a ostatných krajov. Súťažiaci začali tradične testom zo znalostí odborných filatelistických a poštových oblastí, ktoré boli doplnené tematickou časťou FO. Vyskytli sa niektoré menšie problémy z dôvodov preformulovania niektorých otázok oproti tým, ktoré dostali mladí filatelisti na prípravu (prepáčte!, pozn. JM), ale zdá sa, že regulárnosť súťaže to neovplyvnilo. Po teste bola krátka prestávka a po nej nasledovala tvorba albumových listov miniexponátu podľa kategórií olympiády na danú tému. Testy vyhodnocovala dvojica Ing. J. Maniaček a Ing. J. Rančák, pri hodnotení exponátov sa komisia rozšírila o predsedu PaedDr. Jozefa Ošku a p. Danku Schmidtovú. Výsledky bodových hodnotení zo znalosti otázok testov aj hodnotenie úrovne miniexponátov sú uvedené v tabuľke v závere príspevku. Možno povedať, že úprava albumových listov aj ich tematické spracovanie bolo na vcelku dobrej úrovni, odzrkadľovalo, pochopiteľne, vek súťažiacich aj ich doterajšie získané skúsenosti.

Po vynikajúcej večeri sa v piatok uskutočnila porada predsedov komisií mládeže, ktorej programom bolo prerokovanie aktuálnych otázok mládežníckej filatelie. Súťaž aktivity za minulý šk. rok a nová registrácia v podstate ešte bežia (a je to náročnejšie ako po minulé roky), ale je nutné v komisiách vyhodnotiť činnosť za minulý rok a odoslať ju predsedovi KM ZSF. A pochopiteľne, registrácia v krúžkoch by nemala byť rozdielna ako hlásenia stavu členov MF klubmi s odvedením finančných prostriedkov – členského á 1 Euro.

Dlhšia diskusia nastala pri návrhu programu a témy FO v budúcom (vlastne už v súčasnom! roku) s určením témy na zameranie Kozmos (50. výročie kozmického letu J. Gagarina), avšak po diskusii sa účastníci zasadania vyslovili za návrh, aby sa kongres konal (po prerokovaní a súhlase so zodpovednými pracovníkmi SP) v Belušských Slatinách v Školskom stredisku SP s tematikou činnosti pošty, jej histórie, návrhmi známok detí, zaujímavými filatelistickými hrami, tvorbou kolektívneho exponátu na históriu poštovníctva vlastného regiónu a pod. Ide zatiaľ o hrubý náčrt, na ktorý KM ZSF vypracuje projekt a nechá ho schváliť R ZSF a aj prerokovať so Slovenskou poštou.
Súťaže FO sa zúčastnilo 14 detí a mládežníkov v 5 kategóriách olympiády. Z rôznych príčin neprišlo päť finalistov, prekvapujúco z Nitry a z Dolného Kubína, pretože ich vedúca p. Luptáková mala autonehodu.

Vyhodnotenie oboch častí súťaže spracoval dr. Jozef Oško a výsledky FO odovzdal ešte v ten večer p. Ňaršíkovi na vypísanie diplomov. V sobotu ráno po raňajkách v Kaviarni Ponitrianskeho múzea sa uskutočnil záver kongresu a vyhodnotenie finále FO. Zástupcovia SP, a.s., vedúci POFIS-u Mgr. Martin Vančo, PhD., a vedúca odd. marketingu Mgr. Veronika Kopečná priniesli a odovzdali odmeny finalistom na 1.- 3. mieste – zásobníky a sety s ročníkom slovenských známok, suveníry, skart, skladačky s informáciami o známkach s popisným nominále, poháre s logom SP a iné.

Ďalšie odmeny finalistom zabezpečil RNDr. Michal Zika (zásobníky) a p. D. Schmidtová (knižky z vydavateľstva SPN) ako aj organizátori kongresu (poháre). Okrem toho dostal každý účastník ako suvenír pohár, ďalej to boli visačky na kľúče, kľúčenky a samolepky od sponzorov. Odmenení boli nadmieru spokojní štedrosťou spomínaných darcov a organizačnou činnosťou nitrianskych filatelistov. KM ZSF im úprimne ďakuje.

V prednáškovej sále sa okrem vyhodnotenia uskutočnila autogramiáda tvorcu slovenských známok Doc. Igora Bencu, akad. mal. Jeho podpisy v knižke, na hárčekoch alebo v kronike zostanú pekným suvenírom a spomienkou na konanie kongresu v Nitre.

Po obede s chutnými palacinkami navyše nasledovalo už len vyhodnotenie JUNIORFIL-y, kde boli oficiálne vyhlásené výsledky najlepších vystavovateľov s preberaním diplomov na medaily a vecných cien. Vyhodnotenia sa zúčastnili aj predstavitelia MABEOSZu, jeho predseda Kornél Csaba Tóth s manželkou a podpredseda István Glatz s manželkou, ktorí vyslovili spokojnosť s výstavou a vyslovili želanie, aby viacero exponátov slovenských mladých filatelistov uvideli aj v Maďarsku.

A to ešte nebolo všetko, lebo sa uskutočnilo aj žrebovanie ankety návštevníkov výstavy. Vyžrebovaní dvaja mladí filatelisti dostali nádherné ceny slovenských známok, a tak všetci mohli odchádzať domov s množstvom cien aj balíčkami na cestu. Avšak to naj- naj-, ktoré si účastníci brali domov so sebou, boli nové poznatky, skúsenosti a priateľstvá zo spoločne prežitého dvojdňového pobytu v tomto staroslovenskom meste – v historickej Nitre. A ak by mali účastníci kongresu hodnotiť ako členovia poroty organizátorov kongresu na čele s predsedom ZSF p. Miroslavom Ňaršíkom aj všetkých, ktorí sa o nich starali, nepochybne by to bola zlatá medaila s blahoželaním. Teda: ešte raz úprimná vďaka. Mgr. J. Mička

Výsledky finále 37. ročníka filatelistickej olympiády

Národné kolo 37. ročníka filatelistickej olympiády –  Chráňme prírodné a životné prostredie – Nitra

Národné kolo 37. ročníka filatelistickej olympiády –  Chráňme prírodné a životné prostredie – Nitra
Práca na tvorbe miniexponátov

Národné kolo 37. ročníka filatelistickej olympiády –  Chráňme prírodné a životné prostredie – Nitra
Predseda ZSF p. Miroslav Ňaršík pri otvorení kongresu

Národné kolo 37. ročníka filatelistickej olympiády –  Chráňme prírodné a životné prostredie – Nitra
Začalo sa tradične testomAutor: Ján Mička | 26. 11. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč
Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč